MIRJANA KARABAIĆ, zamjenica predsjednika do 31.08.2015., predsjednica od 31.08.2015., SDP, HSU
DRAŽEN KALANJ, član do 31.08.2015., zamjenik predsjednice od 31.08.2015., SDP, HSU
MARKO MATAJA-MAFRICI, predsjednik do 22.07.2015., SDP, HSU
VINKO BRAJKOVIĆ, član, HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HRAST
MLADEN PANTAR, član, PGS, LISTA RI, AM, HR LABURISTI
LJILJANA CVJETOVIĆ, član od 31.08.2015., SDP, HSU

Napomena: pripadnost kandidacijskoj listi na dan izbora 19.10.2014.