DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO – Dolac 8

 • besplatni telefon od 0.00 do 24.00: 0800 – 5100
 • komunalni redar za područje MO Pašac
  tel. 209-493 mob. 098-208-691

DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO – Dolac 8

 • radni dan: od 6.30 do 20.00, subota: od 7.00 do 14.00: besplatni tel: 0800 – 5101

KD ČISTOĆA d.o.o. – Dolac 14 – besplatni tel. od 0.00 do 24.00: 0800 – 999 900

Komunalni program: 226 077, zelene površine: 513 047

Reciklažna dvorišta:

 • Pehlin – ponedjeljak-petak od 10.00 do 17.00, subota od 8.00 do 13.00: 091 – 226 02 58
 • Mihačeva draga – ponedjeljak-subota od 8.00 do 20.00: 091 – 227 52 40

KD ENERGO d.o.o. – Dolac 14 – besplatni tel. od 0.00 do 24.00: 0800 – 353 040

 • dežurstvo – plin od 0.00 do 24.00: 343 122, 091 – 353 00 16
 • dežurstvo – toplinska energija od 0.00 do 24.00: 091 – 128 30 61
 • prijava kvara – javna rasvjeta od 0.00 do 24.00: bes. tel. 0800 – 301 300, 301 070

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – Dolac 8

 • dežurna služba od 0.00 do 24.00: 211 906
 • septičke i sabirne jame od 0.00 do 24.00: 353 885

Ponedjeljak-petak od 7.30 do 15.30: 353 841

MUP – Informativni centar za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke – Dolac 7B – kontakt telefon: 209 369.

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak: od 10.00 do 13.00, utorak od 13.00 do 19.00

Policijska postaja I. – Đure Šporera 4, tel: 335 234, 430 619
Policijska postaja II. – Gundulićeva 7, tel: 439 610, 439 639

UDRUGA TERRA – Uski prolaz 11 – zbrinjavanje narkomanskih igli
tel. 337 400, 323 714, e-mail: info@udrugaterra.hr