Nakon provedenog postupka prikupljanja zahtjeva te odlučivanja o podnijetim prigovorima objavljuje se Konačna Lista prvenstva potencijalnih kupaca stanova koji se u Rijeci grade prema programu društveno poticane stanogradnje.

Konačna lista prvenstva se dostavlja Ageniciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) temeljem koje će se redoslijedom pozivati podnositelji zahtjeva radi utvrđivanja platežne sposobnosti te prodaje stanova, odnosno  sklapanje predugovora odnosno ugovora o kupnji stanova.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednoga stana.

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti odgovarajući stan u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva koje je naveo u zahtjevu,  s tim da se odgovarajućim stanom smatra stan veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji odnosno veći stan navedenog ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m².

Podnositelji zahtjeva po pozivu APOS-a pred Povjerenstvom obavljaju neposredan izbor stana prema redoslijedu uvrštenosti na konačnu Listu prvenstva s napomenom da su oni podnositelji zahtjeva koji kupuju stan uz obročnu otplatu dužni prije neposrednog izbora stana dokazati svoju platežnu (kreditnu) sposobnost.

Podnositelj zahtjeva koji je uvršten na konačnu Listu prvenstva, a koji se ne odazove pozivu APOS-a na neposredan izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana ili mu je poziv nemoguće dostaviti, gubi mogućnost kupnje stana prema ovoj Odluci.

Podnositelj zahtjeva koji se uredno odazvao pozivu APOS-a ali nije iskoristio mogućnost kupnje stana koji je u trenutku odabira bio raspoloživ za prodaju, ne gubi mogućnost kupnje stana prema ovoj Odluci, ali tu mogućnost može iskoristiti  ukoliko se u roku važenja Liste prvenstva pojave novi stanovi raspoloživi za prodaju odnosno ukoliko se neki od stanova koji su bili raspoloživi za kupnju u trenutku poziva na odabir nisu prodali.

Sve informacije o postupku mogu se dobiti u APOS-u na telefone 209-267 ili 209-332, te na web stranici www.apos.hr

Skip to content