U povodu najave predstavnika političke platforme Možemo! Ane Marković i Nebojše Zelića da će Možemo! u Gradskom vijeću Grada Rijeke pokrenuti inicijativu za donošenjem odluke o raspisivanju referenduma o prodaji zemljišta za realizaciju projekta Zapadna Žabica, koji uključuje i izgradnju novog autobusnog kolodvora, gradonačelnik Rijeke Marko Filipović daje sljedeće priopćenje, kao odgovor na inicijativu platforme Možemo!:

„Drago mi je da kolege iz Možemo! promišljaju gradske projekte jer nije rijetkost da nove ideje i drugačiji pogledi na stvari u konačnici iznjedre pravu stvar. No, u ovom konkretnom slučaju, to naprosto nije tako jer ono što Možemo! navodi kao svoju argumentaciju jednostavno nije točno.
Tako su predstavnici platforme Možemo! pozvali građane na referendum, a istovremeno pokazali kako projekt Kompleksa Žabica do sada nisu niti pratili, a niti razumjeli u tehničkom smislu. Jer, da jesu pratili, onda ne bi mogli iznijeti tvrdnju kako je odluka o prodaji donesena naglo, a da su razumjeli, onda ne bi građanima krivo „pojašnjavali“ projekt i u tehničkom smislu, i u pogledu mogućnosti realizacije.

Što se prvoga stava tiče, iz vlastitoga iskustva mogu potvrditi kako je upravo nestrpljivost, pa čak i iritacija radi izostanka izgradnje Zapadne Žabice obilježila ne samo sučeljavanja političkih takmaca tijekom prošlogodišnje izborne kampanje, već i pitanja koja su nam uputili sami građani u izbornoj utakmici. Štoviše, tijekom dvaju dogradonačelničkih mandata, ali i tijekom proteklih godinu dana koliko obnašam gradonačelničku dužnost, bio sam svjedokom žučnih rasprava u Gradskom vijeću u kojima se upravo nerealizacija autobusnoga kolodvora tj. kompleksa Zapadne Žabice, uzimala kao argument za političke obračune. Pritom se, zanimljivo, nije otvaralo pitanje ovoga ili onoga modela realizacije, starosti projekta, sposobnosti investitora i sl.

Što se drugoga stava tiče, parkirališni dio neće se izvesti kao podzemna već kao nadzemna garaža, niti su prije deset godina potrošeni milijuni kuna za različite studije, da bi se od svega odustalo. No to je čak manji dio problema nerazumijevanja projekta. Veći je problem što se pod izlikom brige o sudjelovanju građana u odlučivanju, te iste građane obmanjuje sugeriranjem mogućnosti realizacije koje to nisu. Nemojmo zavaravati građane kako je moguće dobiti europska sredstva, ali, eto, moji suradnici i ja se to nismo sjetili učiniti, iako je to učinjeno već 2018., no od tada, eto, ništa. Nemojmo sugerirati kako se projekt Zapadne Žabice može uvrstiti u Nacionalni plan oporavka, jer je iz njegovoga sadržaja, koji je poznat najmanje od ožujka 2021., vidljivo kako su ulaganja u prometnom segmentu usmjerena u sasvim druga područja. Nemojmo govoriti o prodaji prava građenja, a zatajiti građanima kako ulagači takav model ne prihvaćaju.
Iako sam posve otvoren za odlučivanje građana o važnim gradskim temama, poziv građanima koji se upućuje s ovakvom razinom poznavanja problema čini mi se kao paravan za izbjegavanje vlastite odgovornosti koju treba pokazati već na sjednici Vijeća u srpnju.

Upravo iz ovih razloga, kao radi činjenice kako odluku o prodaji nekretnina ne donosi gradonačelnik nego Gradsko vijeće, još jednom želim istaknuti sljedeće:

Izgradnjom Kompleksa Zapadna Žabica, građani ne samo Rijeke nego i regije, dobivaju moderan autobusni kolodvor s 14 perona, garažu sa najmanje 800 mjesta te prateće trgovačke i uslužne sadržaje, kao i poslovne prostore koncipirane prema suvremenim standardima rada i poslovanja.

Grad Rijeka pratit će investiciju izgradnjom južne pristupne prometnice, popularno je nazivamo produžetak ulice Riva, rekonstrukcijom trga Žabica i promjenom organizacije prometovanja kako bi se dala prednost vođenju javnoga prijevoza u najužem gradskom središtu.
Očekivani nekretninski prihodi su višestruki i nisu jednokratni: uvažavajući ponudu dobivenu na natječaju, od prodaje nekretnina Grad i Rijekaplus ostvarit će prihod od preko 85 milijuna kuna, Gradu Rijeci bit će plaćen komunalni doprinos prilikom izdavanja građevinske dozvole, a nakon izgradnje Kompleksa, financijske obveze vlasnika po osnovi komunalne naknade i spomeničke rente iznosit će, prema današnjim vrijednostima, gotovo 4,8 milijuna kuna svake godine. Treba reći i da je ponuda tvrtke Best in Parking Razvoj koja je stigla na natječaj značajno veća od procijenjene vrijednosti, što, vjerujem da to svatko može shvatiti, zaista nije mala stvar, pogotovo u ovim neizvjesnim vremenima.

Javni interes lokacije također je višestruko zaštićen: tijekom gradnje bankarskim garancijama u iznosu od 2 milijuna eura. Bojazni od prenamjene kompleksa nema jer je ista utvrđena važećim detaljnim planom uređenja, a trajne su i obveze prema projektima i koncepciji koja je nagrađena na javnom natječaju. U pogledu parkirnih kapaciteta, iako je riječ o garaži na atraktivnoj lokaciji, Rijeka plus će i dalje gospodariti s dva i pol puta više parkirnih mjesta nego svi privatni vlasnici parkinga, a sredstva dobivena od prodaje bit će uložena u povećanje kapaciteta, pa je stoga bojazan da nećemo moći utjecati na cijenu parkiranja u gradu zaista neopravdana. Isto tako, izgradnja garaže u sklopu ovog projekta omogućit će da se rive odnosno s Putničke obale maknu svi automobili i da se ona stavi u funkciju javnih sadržaja za građane.

Izgradnja Kompleksa vrijednoga oko 70 milijuna eura bit će prilika i za angažman velikoga broja gospodarskih subjekata što će svakako imati pozitivne učinke na gospodarstvo, a ne treba zaboraviti niti potrebe za održavanjem Kompleksa po izgradnji, koje će trajno vezati dio postojećih ili potaknuti stvaranje novih kapaciteta.
Na kraju postavimo si vrlo jednostavno pitanje: Je li Grad Rijeka do sada mogao vlastitim snagama realizirati Kompleks Zapadna Žabica i bi li to mogao učiniti u dogledno vrijeme? Držim da je odgovor jednostavan i da ga ne treba posebno obrazlagati: Ne!
Ukoliko je tako, a budući da smo dio Europske unije, nakon svih dosadašnjih napora uloženih u promociju projekta Zapadna Žabica, nemojmo pozivom na referendum odašiljati znakove nepoželjnosti ne samo podnositelju ponude na nedavnom natječaju, već i drugim zainteresiranim ulagačima.“