Gradsko vijeće usvojilo je povećanje subvencije cijene cjelodnevnog boravka vrtića drugih osnivača u visini od 200 kuna te je imenovalo članove odbora Gradskog vijeća. Na prijedlog predsjednika Vijeća povučena je točka o imenovanju člana Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo, a na prijedlog gradonačelnika povučena su izvješća o radu komunalnih i trgovačkih društava.

Povučena točka o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo

Nakon aktualnog sata i prve točke, utvrđivanja dnevnog reda,  vijećnica Sandra Krpan, u ime Kluba vijećnika SDP-LABURISTI-SDSS, zatražila je stanku za dogovor. Naime, predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev nije dozvolio raspravu o izmjeni dnevnog reda, odnosno o prijedlogu kojeg je iznio, da se o točki posvećenoj Programu javnih potreba u predškolskom odgoju, raspravlja prije nego što je dnevnim redom bilo predviđeno te da danas Gradsko vijeće ne odlučuje o izboru člana Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke, uz objašnjenje da se o toj točki nije raspravljalo na odboru za kulturu.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je da kao predlagač ima pravo na raspravu, ocijenivši kako će odgađanje odluke o Kulturnom vijeću usporiti pripremu programa za financiranje Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Ujedno je dodao kako objašnjenje da je točka skinuta s dnevnog reda jer o njoj nije raspravljao nadležni Odbor Gradskog vijeća nije legitimna, budući da niti jedna točka današnje ili srpanjske sjednice nije dobila mišljenje odbora, jer većina odbora Gradskog vijeća do sada nije bila imenovana.
„Na ovaj način blokirate rad gradske uprave, izvršenje proračuna i donošenje odluka u interesu građana,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Vijećnica Krpan zatražila je stanku ističući da predsjednik Gradskog vijeća krši poslovnik, sazivajući sjednice mimo poslovnika, koji kaže da se sjednice u pravilu održavaju posljednji četvrtak u mjesecu, te  mijenjajući dnevni red kako bi bio atraktivniji medijima.

Osnovana sva stalna radna tijela Gradskog vijeća, osim Odbora za javna priznanja Grada Rijeke

Imenovani članovi odbora Gradskog vijeća

Nakon gotovo dvosatne rasprave, imenovani su članovi 13 odbora Gradskog vijeća, što znači da su sada osnovana sva stalna radna tijela Gradskog vijeća, osim Odbora za javna priznanja Grada Rijeke, koje će se imenovati uoči dodjele javnih priznanja. Jednoglasno su imenovani članovi 11 odbora, dok su vijećnici podijelili oko imenovanja članova Odbora za nacionalne manjine i Odbora za kulturu.

Naime, vijećnik Oskar Skerbec (IDS), prenio je ogorčenje članova talijanske nacionalne manjine što u odbor nije izabran predstavnik njihove manjine. Naime, smatraju kako je talijanska nacionalna manjina, nakon što posljednja tri mandata nije imala predstavnike u Odboru za nacionalne manjine, a zbog dogovora da se izmjenjuju nacionalne manjine koje će dati svoje predstavnike, u ovom mandatu trebala dobiti priliku da aktivno sudjeluje u sukreiranju manjinske politike u Rijeci.

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Lucian Vukelić (HDZ) istkanuo je kako prijedlog talijanske nacionalne manjine nije ispunio formalne uvjete, no vijećnik Skerbec je naglasio kako je u slučaju formalnog propusta predlagatelj trebao biti pozvan da dopuni prijavu.

Također, predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine istaknuli su kako nisu bili pozvani na predlaganje članova odbora, no vijećnik Vukelić istaknuo je kako su dobili pisanu i usmenu obavijest.

Vijećnica Sandra Krpan istaknula je kako je, da se vodilo računa o odredbi Poslovnika Gradskog vijeća koja kaže kako sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Vijeća, SDP trebao biti u Odboru za kulturu zastupljen s dva, umjesto jednog člana Odbora, posebice što je jedna od glavnih programskih osnova izborne koalicije bio upravo program Europske prijestolnice kulture. SDP ujedno smatra kako članom Odbora ne bi trebao biti zaposlenik gradske uprave. Prema riječima vijećnice Ivone Milinović (HDZ) u nekim odborima nije bilo moguće ispoštovati da svaki blok (SDP i HDZ s partnerima te Srednji blok) bude apsolutno zadovoljan svim imenovanjima, što nije trebao biti razlog da se oteže s prijedlozima, ali je dodala kako je sadašnja većina u Gradskom vijeću, za razliku od SDP-ove prakse proteklih mandata na demokratičniji način vodila pregovore o članovima odbora.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako se i do sada uvijek vodilo računa da u odborima budu ravnopravno zastupljene sve stranke iz Gradskog vijeća, dodavši kako nije istina da je SDP odugovlačio s prijedlozima. Istaknuo je kako bi, da SDP nije inzistirao, odbori bili imenovani tek na sljedećoj sjednici, budući da je prvotni prijedlog većine bio da se odbori imenuju tek po izglasavanju novog Statuta Grada Rijeke, za koji tek predstoji raspisivanje javnog savjetovanja.

Grad Rijeka, iako to nije njegova zakonska obveza, već godinama financira rad vrtića drugih osnivača

Povećani iznosi subvencije za korisnike vrtića drugih osnivača

Gradsko vijeće usvojilo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za pedagošku 2017./2018. godinu. Na nacrt programa, koji je od 14. lipnja do 14. srpnja bio na javnoj raspravi, nije stigla niti jedna primjedba. Ipak, na prijedlog 14 vijećnika koordinacije stranaka u riječkom Gradskom vijeću koju čine Lista za Rijeku, Akcija mladih, Živi zid-Most-HNS-Nezavisni, koji je u vidu amandmana podnesen na sjednici, prvotni prijedlog je izmijenjen te će Grad Rijeka ubuduće redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancirati s višim iznosima. Tako će cjelodnevni program, umjesto sa 810 kuna, mjesečno sufinancirati s 1015 kuna, dok će subvencija za poludnevni boravak umjesto dosadašnjih 567 kuna iznositi 710.

Kako je u ime predlagatelja pojasnio vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku), povećanjem iznosa subvencija ne bi se povećao ukupni iznos predviđen u proračunu za ovu svrhu, budući da je Grad Rijeka u proračunu za 2017. godinu za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača osigurao 4,7 milijuna kuna, što je za oko 900 tisuća kuna više od stvarnih potreba sufinanciranja 380 djece koliko ih je prosječno smješteno u privatnim vrtićima.
„Još je 2015. godine u proračunu amandmanom predviđeno dodatnih milijun kuna za privatne vrtiće, ali su se od tada sredstva počela raspoređivati po maksimalnim kapacitetima vrtića umjesto po stvarnom broju djece. Zbog loga je na toj proračunskoj poziciji ostajalo neutrošeno nešto manje od milijun kuna te je subvencija ostala identična kao i prije 2015. godine, iako je predstavničko tijelo donijelo drukčiju odluku,“ kazao je Švorinić, ističući kako će se na ovaj način približiti konačnom cilju, da cijena za roditelje bude jednaka, neovisno o tome polazi li njihovo dijete gradski ili privatni vrtić.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako Grad Rijeka, iako to nije njegova zakonska obveza, već godinama financira rad vrtića drugih osnivača, u isto vrijeme povećavajući kapacitete gradskih vrtića. Izrazio je spremnost da se u okviru proračunskih mogućnosti iznađu načini za izjednačavanje subvencioniranja gradskih i privatnih vrtića, napomenuvši kako pritom treba voditi računa o pruženom standardu usluge te kontroli trošenje gradskih sredstava. Prihvaćajući sugestije vijećnika, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako će ugovorom s vrtićima biti definirano da se usvojeno povećanje sufinanciranja vrtića drugih osnivača usmjeri za smanjenje subvencije roditeljima, a ne za pokrivanje nekih drugih troškova vrtića, kako se ne bi dogodilo da u nekim vrtićima cijene usluga za roditelje ostanu na istoj razini.

Jednoglasnom odlukom svih vijećnika, usvojen je zaključak prema kojem se zadužuje odjel za školstvo da u suradnji s Odborom za predškolski odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća predloži rješenje da se u narednoj pedagoškoj godini sudjelovanje roditelja u cijeni usluga dječjih vrtića izjednači bez obzira na to jesu li korisnici gradskog ili privatnih vrtića.

Sva Izvešća su već duže vremena javno dostupna na stranicama Fine

Izvješća o radu komunalnih i trgovačkih društava u gradskom vlasništvu ili suvlasništvu

Na dnevnom redu sjednice nalazila su se izvješća o radu komunalnih i trgovačkih društava u gradskom vlasništvu ili suvlasništvu, no o njima Gradsko vijeće nije raspravljalo budući da ih je gradonačelnik Obersnel kao predlagatelj povukao iz rasprave. Naime, nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Čordašev kazao kako je stigao prijedlog zaključka skupine vijećnika da se izvješća vrate na doradu prije konačne rasprave, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako nema zakonsku obvezu podnositi izvješća o radu komunalnih i trgovačkih društava Gradskom vijeću. Ocijenio je kako zahtjev za vraćanjem na doradu izvješća, koja su već duže vremena javno dostupna na stranicama Fine, nije utemeljen u istinskoj zainteresiranosti za rad komunalnih i trgovačkih društava te je povukao sva izvješća s dnevnog reda.

Skip to content