Što su Javne potrebe u kulturi?

Javne potrebe u kulturi čine kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke.

Tko ima pravo podnošenja prijave?

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne osobe (udruge, umjetničke organizacije, tvrtke, ustanove i dr.) i fizičke osobe.

Koji programi se mogu prijaviti?

  • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
  • programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima,
  • programi u glazbenoj djelatnosti,
  • programi u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu,
  • programi u audiovizualnoj djelatnosti,
  • programi u književnoj djelatnosti,
  • programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
  • programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.),
  • programi za mlade i
  • manifestacije.

Kako se podnose programi?

Predlagatelji programa prijave programa podnose isključivo u elektroničkom obliku putem eprijavnica koje se nalaze na internetskim stranicama Grada Rijeke – www.rijeka.hr.

Tko vrednuje podnesene prijedloge programa?

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna Vijeća Grada Rijeke koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. Iznimno, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa kulture u zajednici, programa za mlade, zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti, provode Stručna povjerenstva koja se sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih gradonačelnik Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijava na ovaj javni Poziv.

Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu koji na temelju stručne ocjene izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima.

Tko utvrđuje Program javnih potreba u kulturi?

Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću Grada Rijeke na usvajanje.

Program se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na web stranici Grada.

Do kada se mogu podnijeti programi?

Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 29. listopada 2021. godine, najkasnije do 16,00 sati.