Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, objavljuje javni natječaj za predlaganje programa rada re-use centra (centra za ponovnu uporabu) smještenog u prizemlju zgrade na adresi Ivana Grohovca 1A. Radi se o prostoru koji se nalazi u prizemlju budućeg RiHuba, budućeg sjedišta Trgovačkog društva Rijeka 2020., ali i prostora za različite javne programe u suradnji s građanskim inicijativama.

ŠTO SE ŽELI POSTIĆI OVIM PROGRAMOM?

Odjel gradske uprave za kulturu partner je međunarodnog konzorcija EU projekta Forget Heritage, čiji je cilj promicanje suradnje između gradova središnje Europe u svrhu prepoznavanja inovativnih, ponovljivih i održivih modela upravljanja kulturno-povijesnim lokalitetima njihovom valorizacijom putem pokretanja kulturnih i kreativnih poduzetničkih inicijativa.

Jedna od ključnih aktivnosti projekta uključuje provedbu pilot akcije revitalizacije prostora kulturne baštine (prizemlje kompleksa RiHub) koji se nalazi unutar zaštićene Kulturno-povijesne cjeline Grada Rijeke, u sklopu kojeg je planirano pokretanje re-use centra čije će upravljanje preuzeti fizička osoba – obrtnik, trgovačko društvo ili udruga koja djeluje u području kulturnih i kreativnih industrija, u svrhu osiguranja javno-privatnog partnerstva.

KOJE ĆE AKTIVNOSTI PROVODITI RE-USE CENTAR?

Centar za ponovnu upotrebu (re-use) je umjetničko-prerađivački centar koji obrađuje već upotrijebljeni materijal kao što je odjeća, namještaj, knjige i sl. te putem inovativnih i kreativnih načina stvara ekološke i funkcionalne proizvode za osobnu upotrebu i stanovanje.

Centar je zamišljen kao mjesto u kojem će se dizajnirati, razvijati i stvarati novi proizvodi, to je mjesto zajedničkog rada, te osim praktičnog djela putem raznih radionica i predavanja postati će mjesto edukacije.

Program rada centra, zajedno s detaljnim Planom rada koji uključuje financijsku razradu – proračun za prvu godinu aktivnosti, predlaže sam prijavitelj, pri čemu je obvezan postupati u skladu sa pravilima ovog natječaja, kao i voditi se smjernicama utvrđenim dokumentom „Priručnik za upravljanje“ koji je priložen tekstu natječaja.

TKO MOŽE PRIJAVITI PROGRAM?

Prijavu na natječaj mogu podnijeti fizičke osobe – obrtnici, pravne osobe – trgovačka društva i udruge koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija.

KAKO SE MOŽE PRIJAVITI PROGRAM?

Prijava na natječaj sa svim prilozima s naznakom „Javni natječaj za podnošenje prijedloga programa rada re-use centra smještenog u prizemlju kompleksa (centar za ponovnu uporabu) smještenog u prizemlju kompleksa RiHub na adresi Ivana Grohovca 1A“ može se poslati preporučeno na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Korzo 16, 51000 Rijeka ili osobno predati u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemno, šalter broj 1.

TKO OCJENJUJE PROGRAM I PO KOJIM KRITERIJIMA?

Javni natječaj provodi Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke.

Kriteriji za odabir programa su sljedeći:

  • Kvaliteta programa: sadržaj, kreativnost i inovativnost programa
  • Jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i ostale izvore financiranja te kvalitetu razrade financijskog plana/ troškovnika
  • Prijaviteljeve reference – upravljačke/organizacijske
  • Dosadašnje iskustvo rada u kulturnim i kreativnim industrijama
  • Usmjerenost projekta na edukaciju i suradnju unutar kreativne zajednice

GDJE SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE?

Tlocrt spomenutog prostora priložen je natječaju, a prostor se može razgledati uz prethodni dogovor putem e-maila: tajana.sekovanic@rijeka.hr.

U slučaju potrebe za pojašnjenjem pojedinih stavki natječaja, pitanja je moguće uputiti, isključivo pisanim putem na e-mail adresu tanja.pavlovic-flegar@rijeka.hr.

DO KADA SE MOŽE PODNIJETI PRIJAVA PROGRAMA?

Krajnji rok za prijavu na natječaj je produžen do 13. veljače 2018. godine do 12 sati, do kada moraju stići sve prijave, bez obzira na način dostave (tj. i pismena upućena poštom trebaju biti dostavljena do tog roka).

OBJAVA REZULTATA JAVNOG NATJEČAJA

Podnositelji prijava na ovaj natječaj bit će pisanim putem obaviješteni o njegovim rezultatima.