Gradskom vijeću upućen je prijedlog proračuna Grada Rijeke u 2010. godini u iznosu od 867,9 milijuna kuna, što je za 2% manje u odnosu na proračun 2009. godine nakon rebalansa. Proračun je planiran u skladu s općom gospodarskom situacijom, uz zadržavanje razine izdvajanja za investicije i usluge građanima te povećanje sredstava za socijalni program.

Proračun za 2010. godinu temelji se na uputama Ministarstva financija te smjernicama gradonačelnika za razdoblje od 2009. do 2013. godine. Što se tiče prihodovne strane, prihodi od poreza planirani su u manjem iznosu nego prošle godine, na što utječe rast stope nezaposlenosti i zamiranje prometa nekretninama. Gradonačelnik Vojko Obersnel naglasio je kako Grad do sada nije koristio sredstvo prisilne naplate, niti razmišlja o uvođenju “kriznog prireza”. Već godinama prirez u Rijeci iznosi 6,25%, što je jedan od manjih prireza među većim gradovima u Hrvatskoj. Planirano je povećanje prihoda od prodaje zemljišta i prava građenja u odnosu na 2009. godinu, prije svega jer se očekuje naplata već sklopljenih ugovora, i to za realizaciju projekata Gomila i Benčić te izgradnju garaže pored Ekonomskog fakulteta, odnosno planira se prodaja zemljišta namijenjenog individualnoj i kolektivnoj stanogradnji.

Nastavak ulaganja u investicijske projekte
“S obzirom na smanjene prihode, morali smo smanjiti i rashodovnu stranu, vodeći računa da ne utječemo na kvalitetu života građana te da osiguramo poslove za poduzetnike, budući da je zadaća javnog sektora da kroz svoje aktivnosti potiče investicijska ulaganja.
“Unatoč recesiji, nastojali smo ulaganja u investicije zadržati na gotovo istoj razini kao i protekle godine, pa će za tu svrhu biti planirano 200,1 milijuna kuna, odnosno 25% proračuna. Također, planirano je povećanje socijalnog programa za 2,8 posto u odnosu na 2009. godinu, uz zadržavanje visoke razine usluga za građane, kao što su besplatni produženi boravak u osnovnim školama ili pak zadržavanje iste cijene vrtića koju plaćaju roditelji,” kazao je Obersnel.

Mjere poticanja gospodarstva u vrijeme recesije
Prihvati li Gradsko vijeće prijedlog, Grad Rijeka će i u 2010. godini nastaviti s mjerama poticanja gospodarstva, koje uključuju smanjenje mjesečne zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada za 10 ili 20%, potom smanjenje mjesečnih davanja po osnovi komunalne naknade, smanjenje mjesečnog iznosa spomeničke rente u I. zoni te poticanje poduzetnika s područja Grada Rijeke kroz program depozitnog kreditiranja gospodarskih subjekata i subvencioniranje kamatne stope u funkciji poticanja gradskog turizma i proizvodnje što će za posljedicu imati smanjenje prihoda proračuna za 15 milijuna kuna.

Smanjeni rashodi gradske uprave i proračunskih korisnika
S obzirom na smanjenje prihoda smanjeni su svi troškovi vezani uz poslovanje gradske uprave i proračunskih korisnika, kao što su materijalni troškovi, službena putovanja, intelektualne usluge ili reprezentacija.
“Smanjeni su i iznosi bruto plaća zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima za 5%, dok su iznosi bruto plaća dužnosnika i pročelnika smanjeni za 10%. Prvi put od 1998. godine pribjegao sam ovoj mjeri, procjenjujući da svi oni koji žive od poreza koji plaćaju građani moraju na ovaj način pokazati svoju solidarnost i odgovornost prema građanima,” kazao je Obersnel, poručujući kako ove mjere ne znače da je proračun Grada Rijeke ugrožen, odnosno da nema dovoljno sredstava za normalno funkcioniranje.

15. gradonačelnikov kolegij prosinac 2009.Podršku ovakvom proračunu izrazili su zamjenici gradonačelnika Miroslav Matešić i Željko Jovanović, koji je istaknuo kako je predloženi proračun realan, odgovoran i socijalno osjetljiv.
“Proračun Grada Rijeke odgovor je na aktualna pitanja u društvu – gospodarsku stagnaciju koja kao posljedicu ima povećanje nezaposlenosti, korupciju i povećanje osjećanja nesigurnosti kod građana,” kazao je Jovanović.

Smanjene i javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi
Gradskom vijeću upućeni su i prijedlozi Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi. Program javnih potreba u kulturi iznosi 12,1 milijuna kuna, od čega je 3,36 milijuna kuna planirano za gradske ustanove, a 8,7 milijuna kuna za ostale proračunske korisnike. Na natječaj je pristiglo više od 1500 prijedloga projekata od 763 predlagača, a na temelju kriterija Kulturna vijeća izabrala su projekte i programe koji će se financirati.

Prijedlog programa javnih potreba u sportu, prema prijedlogu skupštine Riječkog sportskog saveza, u 2010. iznosi 19,5 milijuna kuna, što je za 2,72 milijuna kuna manje nego proračun nakon rebalansa u 2009. godini. Kako je kazala tajnica RSS-a Verica Mance, skupština je jednoglasno podržala ovakav prijedlog programa javnih potreba, koji kao prioritet ima funkcioniranje sportskih klubova i zaštitu vrhunskih sportaša, a podrška znači i da postojeća sportska infrastruktura zadovoljava potrebe riječkih sportaša.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi predložen je u iznosu od 2,96 milijuna kuna, što je za 550 tisuća kuna manje nego nakon rebalansiranog proračuna.

Gradskom vijeću upućen je i niz prijedloga drugih odluka vezanih uz raspodjelu proračunskih sredstava – Plan raspodjele sredstava spomeničke rente, Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora te programi održavanja i gradnje komunalne infrastrukture.

Poklon-bon za umirovljenike
Povodom božićno-novogodišnjih blagdana dodijelit će se poklon-bona u vrijednosti od 300 kuna umirovljenicima koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i čija mirovina ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna (računajući u iznos mirovine i zaštitni dodatak uz mirovinu). Umirovljenici će poklon-bon dobiti na kućnu adresu.