Za financiranje Programa javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2016. g. u Proračunu Grada Rijeke predviđeno je 13.136.000 kuna. Sukladno odredbama Zakona o sportu, Program javnih potreba u sportu predložila je Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, koja i sudjeluje u njegovu ostvarivanju.

Prijedlog raspodjele financijskih sredstava po pojedinim sportskim aktivnostima donijela je Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke i podnijela na razmatranje Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje ga je i prihvatilo na svojoj 22. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine.

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

  • treninzi i natjecanja sportaša,
  • nagrađivanje sportaša,
  • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca,
  • treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
  • funkcioniranje sustava sporta,
  • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
  • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
  • posebni programi mladih selekcija.

Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 13/15.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu – Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog športskog saveza, donijet će Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke.

Za čitanje i spremanje dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat Reader čitač PDF dokumenata, čija je posljednja besplatna verzija koja podržava hrvatski jezik dostupna na našoj stranici Tehničkih uputa.

Tekst je pretvoren u PDF obrazac radi lakšeg skidanja sa Interneta. Dovoljno je kliknuti desnom tipkom na mišu i odabrati komandu Save Target As, kako biste dokument spremili na vašem računalu.