Prema izvješću o ostvarenju Akcijskog programa za mlade, u 2010. godini je u provedbu mjera ciljem podizanja kvalitete života za mlade Riječane uloženo 23,5 milijuna kuna. Na Gradonačelnikovom kolegiju usvojen je i prijedlog Akcijskog programa za 2011. godinu, koji predviđa nastavak provođenja mjera usmjerenih rješavanju potreba mladih i zaustavljanja pada njihovog standarda

Kako je kazala pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Branka Renko-Silov, od predviđenih 59 mjera Akcijskog programa za mlade za 2010. godinu, ostvareno je 48 mjera u različitim područjima života mladih: obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, zdravstvena zaštita, aktivno sudjelovanje u društvu, kultura, sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme te mobilnost, informiranje i savjetovanje.

Ured hrvatskih regija u Bruxellesu
Grad Rijeka će nastaviti suradnju u projektu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu, u kojem sudjeluje od 2007. godine, čime je djelatnicima gradske uprave te komunalnih i trgovačkih društava u (su)vlasništvu Grada, omogućen pristup europskim institucijama i organizacijama koje su od ključnog značaja za regionalni razvoj te informacijama o svim događanjima u Europskoj uniji vezanih za regionalni razvoj, mogućnostima suradnje sa europskim gradovima i regijama te načinima dobivanja sredstava iz predpristupnih fondova EU. Cijena korištenja Ureda u Bruxellesu u trajanju od 56 dana i cjelogodišnje korištenje administrativne infrastrukture iznosi 72.000,00 kuna.

Najviše dopuštene razine buke u Kružnoj ulici
Utvrđena je Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke u Kružnoj ulici, kao pokušaj iznalaženja rješenja koja će s jedne strane omogućiti djelovanje klubu Palach, a s druge strane pružati zaštitu stanovništvu Kružne ulice. Kako je kazala v.d. pročelnice Odjela za kulturu Nikolina Radić-Štivić, iako to nije zakonska obveza, sukladno praksi naprednih europskih država, predlažu se dodatna ograničenja: ograničenje broja koncerata na najviše četiri mjesečno, ograničenje održavanje događanja na dane, koji ne prethode radnom danu te ograničenje razine imisije buke unutar prostora kluba radi zaštite zdravlja sudionika događaja.

 48. gradonačelnikov kolegij veljača 2011.Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Rijeke u 2010. godini.
Tijekom 2010. godine izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Rijeku, s informacijom o potresima, kao prirodnoj katastrofi koja predstavlja najveću opasnost za područje Rijeke. Provedeno je i osposobljavanje za pripadnike Postrojbe civilne zaštite opće namjene te novoformirane Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina, kontaktirani su i svi drugi udruge i ustanove važne u spašavanju. U spašavanju bi značajnu ulogu trebala bi imati i Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, koja je potpuno spremna za slučaj velike nesreće. Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Željko Jovanović istaknuo je kako je Stožer zaključio kako je u Rijeci sve spremno za potrebe spašavanja osoba i dobara u slučaju velike nesreće, a Grad Rijeka dobio je i pohvalu od Državne uprave za zaštitu i spašavanje za program osposobljavanja jedinica civilne zaštite.

Imenovanje Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke
Donesene su i druge odluke vezane uz zaštitu i spašavanje. Tako je Gradskom vijeću proslijeđen je prijedlog odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke, za čijeg se zapovjedništva predlaže gradski vijećnik Ivan Ivaniš. Nadalje, odlučeno je da Grad Rijeka sa 170 tisuća kuna sufinancira rad riječke stanice Hrvatske službe za zaštitu i spašavanje, čijim se pripadnicima na njihovom radu zahvalio i riječki gradonačelnik Obersnel, a s 20 tisuća kuna aktivnosti Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa – Grupe potražnih pasa Rijeka.

Grad Rijeka i ove će godine biti pokrovitelj Sajma poslova, koji Hrvatski zavod za zapošljavanje organizira 23. ožujka u Narodnom učilištu. Cilj sajma je omogućiti bolju usklađenost ponude i potražnje na tržištu rada kroz bolju dostupnost i razmjenu informacija te ojačati partnerstvo među dionicima tržišta rada.

Parkiralište za autobuse
Temeljem prijedloga Rijeka prometa, odlučeno je kako će se parkiralište za autobuse s Delte prebaciti u Ulicu Milutina Barača, čime će se broj parkirališnih mjesta na Delti za automobile povećati s 452 na 495, a uvažen je i prijedlog Turističke zajednice Grada Rijeke da se parkiranje autobusa preseli sa javnog parkirališta Delta. Naime, problem se javlja prilikom ulaska autobusa na parkiralište Delta budući da ne postoji zaseban ulaz te autobusi moraju čekati s ostalim automobilima, a često su i prisiljeni kružiti gradom, jer je mjesto za red za parkiralište prekratak. Sada će turistički autobusi svoje putnike iskrcavati i ukrcavati na posebno označenim mjestima na Jelačićevom trgu.

Dana je suglasnost za sklapanje Ugovora o darovanju, kojim će Goranska kiparska radionica Lokve darovati Gradu Rijeci skulpturu Kut akademskog kipara Nevena Bilića, procijenjene vrijednosti 110.000,00 kuna. Riječki gradonačelnik Obersnel zahvalio se na darovanoj skulpturi, koja će se postavi u prostoru parka Sv. Križ u Rijeci, nasuprot ulaza u Astronomski centar