Riječko Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog za povećanje proračunskih sredstva za financiranje javnih potreba u sportu za 464.000 kuna, dok su sredstva za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi neznatno umanjena. Na sjednici je odlučeno da se u sklopu provedbe druge faze uspostave Riznice planirano zatvaranje računa preostalih proračunskih korisnika odgodi, pa će se 1. siječnja 2017. zatvoriti samo računi mjesnih odbora, a ostalih korisnika tijekom godine kako se budu osiguravali potrebni tehnički i ostali uvjeti.

Tijekom aktualnog sata vijećnik Duško Milovanović upitao je gradonačelnika što je poduzeo nakon što je u medijima bilo objavljeno da je KD Čistoća isplatilo svojim djelatnicima otpremnine premda su prešli u drugu tvrtku u vlasništvu Grada. Gradonačelnik Vojko Obersnel je podsjetio kako su u svi radnici koji su iz matičnih tvrtki prešli u novoosnovane gradske tvrtke Poslovni sustavi i Rijeka plus zadržali su svoja stečena prava proizašla iz radnog odnosa, a taj se proces nastavio i ove godine sa zaposlenicima Čistoće, KD Kozala i Energa. Kako se radi o formalnom prelasku iz jedne u drugu tvrtku istog vlasnika, kako se zadržavaju stečena prava iz radnog odnosa nije bilo niti potrebno razgovarati o isplatama otpremnina. Problem se pojavio odlukom direktora KD Čistoća o isplati nagrade koja je nazvana Nagrada za vjernost i o tome je odluku donio direktor sukladno svojim ovlaštenjima kao odgovorna osoba u društvu, mimo dogovora sa vlasnikom, što je izazvalo čitav niz reakcija kod više od 200 zaposlenika koji su promijenili svoje tvrtke bez ovakvih isplata, odnosno nagrada. To je problem koji je teško razriješiti s postojećom upravom društva i postojećim direktorom pa je s Bojanom Jurdanom obavio razgovor i on će na sljedećoj skupštini društva podnijeti zahtjev za razrješenje, odnosno podnijeti ostavku.Vijećnici su u materijalima dobili i presudu Upravnog suda kojom je potvrđeno da bivši ministar kulture Hasanbegović nije imao pravo donositi odluku o nepotvrđivanju imenovanja intendanta kojeg je izabralo riječko Gradsko vijeće zbog činjenice da se to događalo u vrijeme kada su već bili raspisani izbori i kada je Vlada bila tehnička, odnosno raspuštena jer joj je Sabor ukazao nepovjerenje. Upravni sud je to nedvosmisleno utvrdio pa je odluka o potvrđivanju imanovanja Marina Blaževića prepuštena novoj ministrici kulture.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je direktor KD Čistoća odluku o isplati nagrade koja je nazvana Nagrada za vjernost donio mimo dogovora s Gradom pa s direktorom Bojanom Jurdanom obavio razgovor i on će na sljedećoj skupštini društva podnijeti ostavku.

Javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi
Izmjenama Programa javnih potreba u sportu, na prijedlog Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, koja i sudjeluje u njegovu ostvarivanju, u Proračunu Grada Rijeke je za tu namjenu predviđen ukupni iznos od 13,6 milijuna kuna, odnosno povećanje od 4 posto.

Promijenjen je i dopunjen Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava po pojedinim sportskim aktivnostima. Tako će se više novca izdvojiti za financiranje posebnih programa mladih selekcija, za financiranje preuzetih obveza iz prethodnih godina, zatim sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca, za organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi te organiziranje i sudjelovanje riječkih sportaša na značajnim međunarodnim natjecanjima. Paralelno će se smanjiti predviđena sredstva za funkcioniranje sustava sporta, odnosno rada stručnih službi Riječkog sportskog saveza.

Gradsko vijeće prihvatilo je i izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu, kojim se Program umanjenje za 160.000 kuna. Ukupni iznos sredstava sada iznosi 2.180.000 kuna. Planirana sredstva za financiranje preuzetih obveza iz 2015. smanjit će se za ukupno 315.000 kuna, a istovremeno će se povećati sredstva za provođenje izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata, za organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi, te za stručno osposobljavanje i usavršavanje građana, odnosno školovanje mladih jedriličara Jedriličarskog kluba „Krila Kvarnera“.

Izmjena Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke
Na sjednici je odlučeno da se u sklopu provedbe druge faze uspostave Riznice planirano zatvaranje računa preostalih proračunskih korisnika odgodi, pa će se 1. siječnja 2017. zatvoriti samo računi mjesnih odbora, a ostalih korisnika tijekom godine kako se budu osiguravali potrebni tehnički i ostali uvjeti.U nastavku sjednice gradski vijećnici izglasali su izmjenu Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke kojom se odgađa zatvaranje računa svih proračunskih korisnika, planirano za 1. siječnja 2017. godine. S prvim danom sljedeće godine zatvorit će se samo računi svih mjesnih odbora, dok će se računi ostalih korisnika zatvarati postupno, tijekom 2017. godine.

Zbog specifičnosti poslovanja, potrebni tehnički i ostali preduvjeti podrazumijevaju da se, prije ukidanja računa proračunskim korisnicima, u novom aplikativnom sustavu Riznice omogući poseban način obračuna i praćenja naplate prihoda te povezivanje tih naplata s analitičkom evidencijom kupaca prilagođenog zahtjevima korisnika. Stoga će zatvaranje računa proračunskih korisnika izvršiti postupno i u skladu s rješavanjem i prilagodbom modula naplate prihoda prema zahtjevima korisnika u aplikaciji Riznice.

Pritom, odluka da se računi proračunskih korisnika ne zatvaraju s prvim danom 2017. neće onemogućiti uplatu svih prihoda proračuna i proračunskih korisnika na jedinstveni račun Riznice, niti izvršavanje svih plaćanja s istog računa. Mjesni odbori zatvaranjem računa ne gube samostalnost i ovlasti u raspolaganju novčanim sredstvima, a novčana sredstva ne zadržavaju se nepotrebno na računima.

Smanjuje se i trošak bankarskih naknada, osigurava se bolja kontrola i racionalnije trošenje javnog novca te poslovanje mjesnih odbora postaje jednostavnije jer više nema potrebe za čestim promjenama potpisnika i obrazaca potpisnih kartona.

Druga faza uVerena Lelas Turak i Dorotea Pešić Bukovacspostave sustava Riznice planira se provesti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017., a predviđeni rok uvođenja potpunog sustava Riznice je 1. siječnja 2018. godine. U Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke navodi se kako će se u drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljati tako što će se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćivati na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavati s tog računa. Svi će biti integrirani u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.

Podsjetimo, sukladno Planu projekta Riznice Grada Rijeke, implementacija novog informacijskog sustava na jedinstvenoj platformi započela je u siječnju 2015. kod sljedećih proračunskih korisnika: ustanova u kulturi Grada Rijeke (Gradska knjižnica Rijeka, Muzej Grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka i Art – kino), Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke i 34 mjesna odbora.

Tijekom 2016. godine u prvoj fazi razvoja sustava Riznice izvršena je implementacija i u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem domu Tić Rijeka, Domu mladih Rijeka i Centru za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka.

Za ustanove školstva i Psihijatrijsku bolnicu Lopača obavljaju se završne pripreme za uključivanje u sustav, dok vijeća nacionalnih manjina, zbog najava Ministarstva financija o mogućoj promjeni njihovog pravnog statusa, do daljnjeg neće biti u potpunosti integrirana.

Rijeka dobila Trg Šišmiš
Vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo na zahtjev investitora, zagrebačke tvrtke Arturus Verona d.o.o. . Riječ je površini od 3,2 hektara, između koridora željezničke pruge i Liburnijske ceste, na potezu od raskrižja Krnjevo (Zvonimirova ulica –Zametska ulica – Liburnijska ulica) u smjeru Kantride. Želja investitora je taj prostor prilagoditi za trgovačke, stambene, poslovne i druge sadržaje te uređenje zelenih površina.

Donesena je i odluka o određivanju imena trga na području grada Rijeke kojom je javna površina u Starom gradu, od Trga Svete Barbare i Užarske ulice, uključujući i dosadašnju ulicu Šišmiš, nazvana Trgom Šišmiš.

Vijećnici su na kraju sjednice usvojili nove Statute Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Muzeja grada Rijeke koji su usklađeni sa Zakonom o muzejima i drugim pravnim propisima.