Gradsko vijeće Grada Rijeke na prvoj sjednici poslije ljetne stanke najviše je raspravljalo o izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu i razlozima nenamjenskog trošenja dijela sredstava. Nakon poduže rasprave Vijećnici su prihvatili Izvješće, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, kao i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prvih šest mjeseci 2006. godine.

Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za 2005. godinu

Govoreći o Izvješću o obavljenoj reviziji proračuna gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako u svim značajnijim aspektima financijski izvještaji Grada Rijeke iskazuju objektivan i istinit prikaz poslovanja tijekom godine.
“Nepravilnosti oko knjiženja imovine su administrativni propust koji je već nekoliko mjeseci u postupku rješavanja, a što se tiče nabave roba i usluga bez propisanih postupaka nabave, Grad Rijeka godišnje sklopi preko tisuću ugovora za nabavu roba, i teško je unaprijed sve predvidjeti. Ipak, u proračunu za narednu godinu planirat ćemo veće iznose kod natječaja za javnu nabavu. Protekle je godine s dobavljačima sklopljen ugovor na 170 milijuna kuna, pa se može reći da je iznos od 2,1 milijuna kuna relativno malen, iako bi i to trebalo izbjegavati”, kazao je Obersnel.

Izvješće o reviziji proračuna, nisu podržali vijećnici oporbe, pa je tako Alen Šustić (HDZ) ukazao na nepravilnosti u financijskom radu Grada Rijeke. Posebno je istaknuo 62 milijuna kuna nenamjenski utrošenih sredstava, upitavši se gdje su utrošeni toliki milijuni kuna. Šustić je upitao ne bi li netko trebao preuzeti odgovornost za nenamjensko trošenje sredstava, kao i za činjenicu da se nepravilnosti iz 2004. godine prenesene i u sljedeću godinu. Vijećnik Željko Glavan (HSLS) upozorio je na kapitalne projekte čija se realizacija prebacuje iz godine u godinu, te kazao kako su nalazi revizije posljedica lošeg rada gradske uprave.

13. sjednica Gradskog vijeća

Usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu

Komentirajući nalaz Državne revizije o nenamjenskom trošenju sredstava, na koji je upozorilo nekoliko vijećnika, gradonačelnik je podsjetio kako je slično izvješće dobila i većina drugih gradova u Hrvatskoj, što proistječe iz hrvatskih zakonskih propisa.
“Namjenska sredstva su utrošena u tekuće rashode, koji predstavljaju sve osim kapitalnih projekata. Komunalna naknada može se trošiti i strogo namjenski, ali možda onda nećemo imati sredstava za socijalni program ili javne potrebe u kulturi”, pojasnio je Obersnel, ukazujući na potrebu izmjene zakona, prema kojima bi se komunalna naknada tretirala kao porez na imovinu te bi se mogla trošiti i na namjene koje nisu strogo komunalne naravi.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu

Tijekom rasprave o ostvarenju proračuna u prvih šest mjeseci 2006. godine, vijećnici su većinom upozoravali na projekte koji još nisu ostvareni ili je realizacija uslijedila nešto kasnije, poput sportske dvorane na Zametu ili bazena na Kantridi. Više puta tijekom sjednice predstavnici Grada Rijeke upozoravali su na dugotrajne i složene imovinsko-pravne pripreme koji usporavaju provedbu kapitalnih projekata, a gradonačelnik je kazao kako oporba uvijek upozorava na projekte koji nisu ostvareni, zaboravljajući spomenuti projekte koji se ostvaruju, poput projekta Policentra ili kompleksa javne garaže ispred Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Aktualni sat

13. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić Bukovac

U aktualnom satu posebno se raspravljalo o dvije teme, pa je Stevan Pejnović (PGS) pitao je li i istina da Rijeka nije dobila organizaciju grupe natjecanja rukometnog prvenstva iz razloga što nije ponudila garanciju da će izgraditi novu dvoranu ili pak rekonstruirati Dvoranu mladosti da bi se dobio dovoljan broj mjesta na tribinama. Upitao je postoji li mogućnost da Grad ponudi takvu garanciju, budući da prema njegovim informacijama Grad još uvijek može dobiti organizaciju prvenstva.
Gradonačelnik je odgovorio kako je Grad Rijeka ponudio sve moguće garancije, no Hrvatski rukometni savez prihvatio je garancije nekih drugih gradova, koji još niti nemaju lokacije za svoje dvorane, poput Poreča ili Varaždina, dok se “Rijeci iz nekog razloga ne vjeruje”.

“Postoji mogućnost da Grad Rijeka prihvati organizaciju prvenstva ukoliko nas Hrvatski rukometni savez uključi u pripremnoj fazi, ali ne kao rezervu, ako neki drugi grad u Hrvatskoj ne zadovolji kriterije”, rekao je Obersnel, dodavši da odluka isključivo ovisi o Savezu te o mišljenju Svjetske rukometne organizacije.
Nekoliko se puta na aktualnom satu ponavljalo i pitanje hoće li Rijeka, po uzoru na neke druge gradove u Hrvatskoj, omogućiti besplatne udžbenike za sve učenike te besplatan prijevoz za učenike srednjih škola. Gradonačelnik je ponovio stav Poglavarstva, prema kojem će se i u narednoj proračunskoj godini sredstva usmjeriti onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kazao je kako su sredstvima proračuna Grada Rijeke za 10 posto učenika osigurani besplatni udžbenici, 20 posto učenika ima besplatnu ili subvencioniranu marendu, a jedna trećina polaznika dječjih vrtića je obuhvaćena subvencijama.