U Salonu Grada Rijeke danas je između Grada Rijeke i tvrtke VG5 d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani potpisan Ugovor o javnim radovima za energetsku obnovu Osnovne škole Nikola Tesla u vrijednosti od šest i pol milijuna kuna.

Ugovore su potpisali gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i direktori tvrtke VG5 d.o.o Bojan Žvanut i Katarina Pernuš. Svečanom potpisivanju prisustvovali su Ines Androić Brajčić, načelnica Sektora za programe i projekte Europske unije Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Janko Poturica, voditelj projekta, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Anamarija Brstilo, Služba za odnose s javnošću, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Mihovil Škarica, voditelj Odjela Sektora za programe i projekte Europske unije, Vladimir Benac, pročelnik Odjela za gospodarenje imovinom Grada Rijeke i Tatjana Bandera-Mrakovčić, ravnateljica OŠ Nikola Tesla.

Naime, Grad Rijeka je temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja objavljenog u sklopu Pilot projekta „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja” ostvario pravo na bespovratna sredstva za energetsku obnovu četiri objekta. Sredstva se izdvajaju iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i to tako da se iz EFRR dodjeljuje 30% opravdanih troškova, a iz FZOEU 40% opravdanih troškova.

Jedan od četiri objekta za čiju je energetsku obnovu odobreno sufinanciranje je zgrada Osnovne škole Nikola Tesla za što je danas potpisan Ugovor o javnim radovima za energetsku obnovu OŠ Nikola Tesla na iznos od 6.515.985,75 kn s tvrtkom VG5 d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, govoreći o energetskoj obnovi vrtića i škola u Rijeci, istaknuo je da je energetska učinkovitost osim u javnom sektoru sve popularnija i među privatnim vlasnicima kuća i stanova. „U Rijeci je za sada obnovljeno 77 stambenih zgrada i 40 obiteljskih kuća, što je sve skupa preko 2.500 stanova. Rijeka je u Hrvatskoj u samom vrhu po povlačenju novca i Fonda u ovom segmentu, kako kroz javni, tako i kroz privatni sektor. Građani su očito prepoznali važnost i potrebu energetske obnove, odnosno štednje energenata. Ovaj posao nije samo važan zbog energetske učinkovitosti, već i za građevinski sektor za koji se kroz ove aktivnosti osiguravaju poprilična sredstva“, rekao je gradonačelnik.

U Rijeci je za sada obnovljeno 77 stambenih zgrada i 40 obiteljskih kuća, što je sve skupa preko 2.500 stanova. Rijeka je u Hrvatskoj u samom vrhu po povlačenju novca i Fonda u ovom segmentu

Vojko Obersnel

Direktor ljubljanske tvrtke VG5 Bojan Žvanut naglasio je da njegova tvrtka posluje već 10 godina te da su u tom vremenu radili na oko 260 objekata. Osim poslova u Ljubljani, i sada u Rijeci, tvrtka radi i na obnovi Duždeve palače u Zadru.

Načelnica Sektora za programe i projekte Europske unije Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Ines Androić Brajčić govorila je o dva pilot projekta koje je u prošloj godini pokrenulo Ministarstvo. Riječ je o energetskoj obnovi javnih ustanova koje se bave odgojem i obrazovanjem u sklopu kojih će biti obnovljeno 80-ak vrtića i škola. Na natječaje je stiglo preko 400 prijava, a među njima Grad Rijeka sudjeluje od prvog dana.

Voditelj projekta iz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Janko Poturica pohvalio je Grad Rijeku kao jednog od najuspješnijih prijavitelja na natječaje energetske obnove. „Grad Rijeka je pokazao da se to može. Sve što je potrebno je odgovorno pristupiti procesu prijave i nakon sklapanja ugovora poštovati zadane rokove“, rekao je Poturica.

Gradu Rijeci na trudu i odabiru OŠ Nikola Tesla za projekt energetske obnove zahvalila se ravnateljica škole Tatjana Bandera-Mrakovčić.

Procijenjena ukupna vrijednost projekta obnove zgrade škole koja uz radove, uključuje i stručni nadzor te energetski certifikat nakon obnove, iznosi 7.102.937,50 kn. Grad Rijeka od te je svote osigurao 3.410.787,50 kn, dok bespovratna sredstva iznose ukupno 3.692.150,00 kn od toga iz Europskog fonda za regionalni razvoj 1.582.350,00 kn, a iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2.109.800,00 kn.

Prema projektu, nakon energetske obnove očekuje se ušteda u potrošnji energije od čak 47 posto.

Projekt obuhvaća zamjenu cjelokupne fasadne stolarije s drvenom boljih toplinskih svojstava i sanaciju ravnog krova, neprohodne terase i stropa prema negrijanom tavanu na način da se postavlja toplinska izolacija te obnovu fasade. Obzirom da je zgrada dio zaštićene kulturne cjeline, energetska obnova regulirana je zahtjevima konzervatora, pa se tako ETICS fasadni sustav izvodi na strani unutrašnjeg dvorišta (mineralna vuna), dok se ostali dio fasade restaurira. Obzirom da restauratorski radovi na fasadi ne predstavljaju opravdani trošak u javnom pozivu Ministarstva temeljem kojeg je Grad Rijeka dobio bespovratna sredstva za energetsku obnovu škole, taj se dio radova u cijelosti financira sredstvima Grada Rijeke. Radovi na energetskoj obnovi škole će započeti tijekom ovog tjedna.

Zgrada Osnovne škole Nikola Tesla izgrađena 1934. godine. Trenutno ju pohađa 525 djece u 24 odjeljenja. Jedna od najvećih osnovnih škola na području grada Rijeke u kojoj se već 36 godina provodi cjelodnevni odgojho obrazovni rad.

Grad Rijeka je tijekom 2015. godine u zgradi škole uredio e-učionicu i dva sanitarna čvora od kojih je jedan za osobe smanjenje pokretljivosti. Isto tako, financiran je prelazak kotlovnice s lož ulja na plin. U ove je radove ukupno uloženo gotovo 900 tisuća kuna.

Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, uz sredstva za školu Nikola Tesla, dodijeljena su i bespovratna sredstva za još jednu školu i dva vrtića:

za OŠ Fran Franković odobreno je 1.068.624,73 kn bespovratnih sredstava od ukupne investicije od 1.584.306,75 kn. Projekt obuhvaća zamjenu cjelokupne fasadne stolarije s novom boljih toplinskih svojstava; za  vrtić  Krijesnica  odobreno je  817.350,63  kuna  bespovratnih sredstava od ukupne investicije od 1.299.912,50 kn. Projekt obuhvaća zamjenu cjelokupne fasadne stolarije s novom boljih toplinskih svojstava, sanaciju ravnog krova i izvedbu ETICS fasadnog sustava; za vrtić Turnić odobreno je 880.978,07 kn bespovratnih sredstava od ukupne investicije od 1.397.170,11 kn. Projekt obuhvaća zamjenu cjelokupne fasadne stolarije s novom boljih toplinskih svojstava, sanaciju ravnog krova i izvedbu ETICS fasadnog sustava.

Zdravica nakon svečanog potpisivanja ugovora

Zdravica nakon svečanog potpisivanja ugovora

Za ova tri objekta u tijeku su postupci javne nabave za izvođenje radova nakon čeka slijedi potpisivanje ugovora o javnim radovima.

Paralelno s ovim javnim pozivom bio je raspisan 1 Javni poziv za Pilot projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja” temeljem kojeg je Grad Rijeka potpisao Ugovore o dodjeli i bespovratnih sredstava s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 15 objekata. Tako će se izraditi projektna dokumentacija za energetsku obnovu za osnovne škole Gelsi, Podmurvice, Eugen Kumičić, Gornja Vežica, Škurinje, lvana Zajca, Pećine, Kozala i Pehlin te vrtiće Krnjevo, Veseljko, Podmurvice, Potok, Belveder i Vidrice. Ukupan iznos izrade projekata je 1.233.300 kuna i 100% je sufinanciran (85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 15% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). Nakon provedenih postupaka javne nabave u tijeku je izrada projekata energetske obnove.

Od ostalih radova na energetskim obnovama ove godine tijekom ljetnog perioda izvodit će se radovi I. faze obnove na OŠ Kantrida koji obuhvaćaju sanaciju ravnog krova i djelomičnu zamjenu dotrajale stolarije . li. faza koja obuhvaća izvedbu ETICS fasadnog sustava izvršit će se u 2017. godini. Isto tako, za OŠ Belveder u planu je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu vanjske ovojnice. U planu je i povećanje kapaciteta vrtića Đurđice i Morčić što će također biti učinjeno po principima niskoenergetske gradnje.

Podsjetimo, Grad Rijeka je od 2009. godine potpisnik europske inicijative Sporazuma gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors) koji je pokrenula Europska komisija, a u listopadu 2015. gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je potpisao i dodatak Sporazumu gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors and Mayors Adapt lnitiative) kojim se Rijeka obvezuje na poduzimanje dodatnih mjera s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja pa tako i očuvanja klime, odnosno svođenja klimatskih promjena na najmanju moguću mjeru. Do travnja 2016. godine Sporazum je potpisalo 74 hrvatskih gradova i općina. Tu je i Akcijski plan energetski održivog razvoja grada Rijeke (SEAP) izrađen 2010. s 42 mjere u zgradarstvu, prometu i javnoj rasvjeti radi postizanja smanjenja C02. Grad Rijeka je u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima tijekom u posljednjih 5 godina proveo niz projekata za realizaciju navedenog cilja.