Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje. Gospodarenje otpadom na području Grada Rijeke tiče se svih građana, a jednako tako i pravnih osoba čija djelatnost je na bilo koji način povezana s proizvodnjom ili pak zbrinjavanjem otpada.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavio je Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću odnosno poziv na javni uvid s javnim izlaganjem o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeka za razdoblje 2017. – 2022. godine temeljni je dokument kojem je cilj uspostava cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Rijeke odnosno kojim se, na temelju analize postojećeg stanja i zakonski postavljenih ciljeva gospodarenja otpadom, određuju mjere i aktivnosti potrebne za poboljšanje organizacije sustava gospodarenja otpadom, financiranje sustava te jačanje svijesti i participacije javnosti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. otvoreno je do 7. prosinca 2017. i dostupno na stranicama e-konzultacija Grada Rijeke.

Na navedenoj stranici dostupan vam je Nacrt Plana i Obrazloženje njegova donošenja, a sam tekst Savjetovanja donosi i linkove na povezane zakone, uredbe i pravilnike koji se tiču ove teme.

Pozivamo Vas da proučite tekst Savjetovanja i Nacrt plana te razmislite jesu li mjere kojima se bavi ovaj Plan kvalitetne, dostatne, provedive za dostizanje ciljeva postavljenih u području gospodarenja otpadom? Biste li među mjere koje su predviđene ovim Planom dodali još neke? I ako da, koje? Kako biste Vi utjecali na smanjenje ili sprječavanje nastanka otpada? Što ste spremni osobno poduzeti imajući na umu taj cilj?

Naravno, komentirati možete sve dijelove Nacrta Plana, predlagati bolja rješenja ili pak davati konstruktivne primjedbe na postojeća.

Uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Osim na stranicama e-konzultacija, uvid u Nacrt plana omogućen je i ovdje:

Uvid u Nacrt Plana u analognom obliku  omogućen je u prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

Javno izlaganje Nacrta Plana

Javno izlaganje Nacrta Plana održat će se 20. studenog 2017. godine u 18,30 sati u Gradskoj vijećnici, Korzo 16.

Mišljenja, prijedlozi primjedbe

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana mogu se do 7. prosinca 2017. uputiti na sljedeće načine:

  • putem jednostavnog online obrasca na stranici Savjetovanja odnosno e-konzultacija Grada Rijeke ili u polju za komentiranje na istoj stranici
  • poštanskom dostavom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51. 000 Rijeka
  • upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi na mjestu javnog uvida (Titov trg 3, sala u prizemlju)
  • putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3 s naznakom: „PGO Rijeka“
  • elektronskom poštom na adresu urban-eko@rijeka.hr

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni s podacima o podnositelju, u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća.