U RiHubu, Ivana Grohovca 1/a u petak, 17. ožujka od 11 do 14 sati održat će se skup pod nazivom „Socijalne inovacije za lokalni održivi razvoj“.

Skup organiziraju Udruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednice i Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i udrugom CERANEO.

Na skupu će biti govora o tome kako nastaju socijalne inovacije u području održivog razvoja, kako socijalne inovacije stvaraju učinke na održivi razvoj i kako razvijati i jačati ekosustav socijalnih inovacija uz uvodna izlaganja Danijela Baturine i Jelene Matančević s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Ane Zadelj Kovač iz CERANEA – Centra za razvoj neprofitnih organizacija.

Na skupu će biti predstavljena i dva riječka primjera dobre prakse socijalnih inovacija. Danijela Matejčić Miletić iz Komunalnog društva Čistoća predstavit će projekt „Riperaj“ dok će Sandra Grozdanov iz Centra za kulturu dijaloga predstaviti program inkluzije socijalno ugrožene djece „Moje mjesto pod suncem“.

Socijalne inovacije su dijelom zanemarena i neprepoznata tema u hrvatskom kontekstu no one imaju transformativni potencijal na šire promjene sustava i institucija u različitim sferama društva i lokalnih zajednica. Kao podloga i poticaj za razgovor na skupu će biti predstavljeno istraživanje „Socijalne inovacije u području održivog razvoja u Hrvatskoj: potencijali i izazov” i pet eksplorativnih studija slučaja a posebna pažnja bit će posvećena promišljanju i oblikovanju smjernica za razvoj ekosustava socijalnih inovacija.

Kako je broj sudionika ograničen za sudjelovanje na skupu je potrebno izvršiti prijavu, najkasnije do srijede, 15. ožujka, putem online obrasca.

Skup se održava u sklopu projekta “SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost” koji ima za cilj povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.