U Salonu Grada Rijeke potpisan je Sporazum o suradnji Grada Rijeke i Hrvatskog audiovizualnog centra, koji predstavlja novi model sufinanciranja filmske produkcije u Hrvatskoj pokrenut upravo na inicijativu Grada Rijeke. Sporazumom, koji su potpisali gradonačelnik Vojko Obersnel i v.d. ravnateljica Centra Martina Petrović, osigurava se 660 tisuća kuna za četiri filmske produkcije.

Potpisivanje ugovora između Grada Rijeke i Hrvatskog audiovizualnog centra Grad Rijeka i Hrvatski audiovizualni centar pristupili su sklapanju Sporazuma svjesni potrebe daljnjeg jačanja lokalnih autorskih i produkcijskih kapaciteta u audiovizualnoj proizvodnji, s namjerom jačanja filmskog stvaralaštva u Rijeci i o Rijeci. Namjera je Grada, u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom, na ovaj način potaknuti stvaranje filmova o Rijeci, ali i promovirati Rijeku kao kreativni centar, izvor inspiracije, grad koji svojom prošlošću, ali još više sadašnjošću, može ponuditi brojne teme za snimanje filmova.

Temeljem sporazuma s Hrvatskim audiovizualnim centrom, one prijedloge filmske produkcije vezane tematski ili produkcijski uz Rijeku, koje Grad Rijeka sufinancira temeljem Programa javnih potreba u kulturi, u istom će iznosu sufinancirati i Hrvatski audiovizualni centar. U ovoj godini, u skladu s ocjenama i prijedlozima Kulturnog vijeća za film i kinematografiju Grada Rijeke te temeljem Programa javnih potreba u kulturi, Odjel za kulturu podržat će četiri filmske produkcije u iznosu od 330.000 kuna. Hrvatski audiovizualni centar također će podržati ove programe u iznosu od 330.000 kuna.

Slobodanka Bundalo-Mišković, Martina Petrović, Vojko Obersnel i Ivanka PersićRavnateljica Petrović istaknula je kako je jedan od ciljeva programa Audiovizualnog centra davanje podrške hrvatskim gradovima u izradi filmova, a Grad Rijeka je prvi s kojim se potpisuje ovakav ugovor. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako vjeruje da će potpisivanje ovog sporazuma biti poticaj za pojačano financiranje filmova ne samo u Rijeci, već i u cijeloj Hrvatskoj.

Sporazumom se osiguravaju sredstva za financiranje četiri filma:

  • Udruga Fade in (Morana Komljenović, redateljica) – Nenad Vižin (u raljama sistema) – dokumentarni film 80.000,00
  • Tanja Golić – Može i drugačije – kratkometražni igrani film 120.000,00
  • Istra-film d.o.o. (Bernardin Modrić, redatelj) – Frano Supilo-povijest jedne iluzije – dokumentarno-igrani film 80.000,00
  • Lalić Dean – FIT- kratkometražni dokumentarni film 50.000,00

(S.R.)