Autotrolej

Javni gradski prijevoz na području grada Rijeke i susjednih općina i gradova obavlja Komunalno društvo Autotrolej d.o.o., tvrtka u suvlasništvu Grada Rijeke, na čijim se mrežnim stranicama mogu pronaći informacije o voznim redovima gradskog i prigradskog prijevoza.

Subvencija javnog prijevoza

Grad Rijeka subvencionira uslugu javnog gradskog prijevoza, na način da pokriva razliku između iznosa autobusne karte za putnike i njezine ekonomske cijene, a dijelu korisnika se omogućuje povoljniji ili besplatan prijevoz.

Socijalno ugroženim građanima na temelju kriterija iz Socijalnog programa podmiruju se troškovi prijevoza u cjelosti ili djelomično.

Sa ciljem zaštite zaštite životnog standarda Riječana starijih od 65 godina, Grad Rijeka osigurava povoljniji prijevoz na linijama unutar zona u kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej građanima koji imaju osobne mjesečne prihode niže od dvije tisuće kuna ili imaju određeni oblik oštećenja organizma (tjelesno, mentalno, intelektualno, osjetilno oštećenje ili poremećaj iz autističnog spektra) i uz to teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili su stradalnici rata (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, udovac/udovica ili roditelji umrlog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno ratni i civilni invalidi rata) ili darivatelji krvi (muškarac sa 40 ili više, a žena sa 25 ili više darivanja krvi). Također, ostalim osobama starijim od 65 godina omogućena je izrada vrlo povoljne godišnje karte za javni gradski prijevoz, čija cijena ovisi o visini prihoda.