Grad Rijeka djelomično (50%) ili u potpunosti (100%) podmiruje socijalno ugroženim građanima troškove javnoga gradskog prijevoza u 1. zoni za jednog člana kućanstva (izuzevši učenike srednje škole, studente, osobe koje pravo na podmirenje troškova gradskog prijevoza ostvaruju na osnovi uvjeta stradalnika ili uvjeta oštećenja organizma, te osobe starije od 65 godina).

Za učenike srednje škole i studente Grad u potpunosti podmiruje troškove prijevoza. Broj odobrene zone prijevoza (1. – 4. zona, na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o.) ovisi o adresi stanovanja i adresi škole ili fakulteta koje učenik/student redovito pohađa.

Određenim kategorijama stradalnika rata i osoba s oštećenjem organizma u potpunosti se podmiruju troškovi javnoga gradskog prijevoza na svim zonama.

Povoljniju godišnju pokaznu kartu, koja vrijedi za neograničen broj vožnji na svim zonama i linijama na kojima uslugu prijevoza pruža komunalno društvo Autotrolej, imaju i određene kategorije osoba starijih od 65 godina, a pojedine kategorije dobrovoljnih darivatelja krvi besplatnu voznu godišnju kartu.

Podmirenje troškova javnog prijevoza: