Tijekom rujna trebao bi biti raspisan poziv za prikupljanje ponuda za davanje u koncesiju za gospodarsko korištenja broda Galeb, rečeno je na 32. gradonačelnikovom kolegiju, na kojem je podnesen izvještaj o pripremnim radnjama za davanje broda Galeb u koncesiju te usvojen tekst obavijesti o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pokretnog kulturnog dobra broda Galeb.

Kako su kazali pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar i gradonačelnik Obersnel, prijedlog raspisivanja poziva uslijedio je nakon dugotrajnih priprema, tijekom kojih je ustrojeno stručno povjerenstvo, koje je predložilo da Galeb ostane vezan uz obalu kao ploveći objekt, izrađena je studija opravdanosti davanja koncesije i ishodovane potrebne dozvole nadležnih tijela, budući da se ne radi samo o kulturnom dobru, već i o brodu, što je iziskivalo ishođenje različite vrste dokumentacije.

Od 4,500 m2 korisne površine broda, u koncesiju će se dati 3,500 m2 površine, s time da će se od te površine 3,000 m2 moći koristiti za komercijalne svrhe, a 500 m2 mora ostati muzejski prostor. Što se tiče komercijalnih prostora, koncesionar može urediti smještajne, ugostiteljske, kongresne i rekreacijske sadržaje, a pročelnik Šarar je istaknuo kako su planovi upotrebe prostora, koji su sastavni dio materijala za Gradonačelnikov kolegij, tek prijedlog na koji način koncesionar može iskoristiti dijelove Galeba koji se nude na komercijalno korištenje.

Brod Galeb će se dati u koncesiju na 30 godina. Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 10,3 milijuna eura, s time da će budući koncesionar imati dvije godine počeka na varijabilni dio naknade, koji iznosi 3% od očekivanog, odnosno ostvarenog ukupnog prihoda od obavljanja djelatnosti za koncesiju na kulturnom dobru. Pročelnik Šarar izrazio je uvjerenje da će uvjeti koncesije biti zanimljivi poduzetnicima.

Galeb – prostorni plan glavne palube Studija opravdanosti pokazala je kako bi uvjeti gospodarskog iskorištavanja broda Galeb za koncesionara trebali biti prihvatljivi, a od davanja broda u koncesiju višestruke bi koristi trebao imati i Grad Rijeka te šira lokalna zajednica. U prvom redu, studija ističe kako se stavljanjem kulturnog dobra pod režim koncesije ostvaruju zakonom propisane obveze vlasnika koncesije za zaštitom i očuvanjem kulturnog dobra te osiguranjem stalne skrbi nad brodom.

Galeb - prostorni plan

Galeb – prostorni plan

Također, studija opravdanosti pokazala je da je davanje koncesije od izuzetnog gospodarskog interesa ne samo za lokalno područje, već i za ukupne gospodarske aktivnosti na hrvatskoj obali i nacionalnog gospodarstva u cjelini; da će Grad Rijeka ostvariti direktne pozitivne financijske učinke od koncesijske naknade te da davanje koncesije ima povijesno i kulturno značenje utemeljeno na povijesnim vrijednostima i karakteristikama motornog broda Galeb. Nadalje, davanje broda u koncesiju upotpunit će turističku ponudu Grada Rijeke i regije, što će također doprinijeti pozitivnim kretanjima turističkog prosperiteta i gospodarstva regije, te potaknuti aktivnosti koje imaju za cilj produženje turističke sezone, a predmetna koncesija osigurat će zapošljavanje djelatnika, te osigurati prihode jedinici lokalne (regionalne) samouprave i uprave kroz ostvarivanje poreza na dobit i drugih prihoda.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je višestruka dobit od davanja broda Galeb u koncesiju, budući da se neće dobiti samo još jedan gospodarski subjekt u Rijeci, već i muzejski prostor, u kojem će biti prezentirani prostori u kojem je boravio Josip Broz Tito i dio posade, kao i dio strojarnice, koja pruža zanimljivu priča iz povijesti pomorstva. Brod Galeb najvjerojatnije će biti vezan na Riječkom lukobranu, u visini nedavno obnovljenih lučkih dizalica.