U riječkim osnovnim školama u školskoj 2020./2021. godini bit će organizirana 81 skupina produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada.

Kako je odlučeno na 64. gradonačelnikovom kolegiju, Grad Rijeka će u sljedećoj školskoj godini sufinancirati rad 61 skupina produženog boravka i 20 razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada.

Sagledavajući cjelokupne potrebe 25 škola te pokušavajući ujednačiti uvjete u pojedinim školama kao i interes te obuhvat ovim programima prethodnih godina, koji je pokazao kako u pojedinim školama dolazi do značajnog pada broja učenika u skupinama, gradonačelnik je odobrio formiranje 81 skupine, dakle jednu manje nego protekle godine.

Obuhvat učenika na razini protekle školske godine

U 3 škole bit će organizirana po jedna skupina, 4 škole imat će po dvije skupine, 9 škola po tri skupine, 6 škola po četiri skupine, 1 škola po pet skupina, 1 škola po šest skupina i 1 škola po osam skupina. Prema iskazanom interesu roditelja u 21 škola organizirat će se skupine produženog boravka, u 3 škole razredni odjeli cjelodnevne nastave, a u 1 školi mješovito, i skupine produženog boravka i razredni odjeli cjelodnevne nastave.

Temeljem ispitivanja interesa roditelja u slijedećoj školskoj godini za ove programe zainteresirano je 2148 učenika, od čega je 1950 učenika (91 %) s prebivalištem na području grada Rijeke i 198 učenika (9%) iz drugih jedinica lokalne samouprave. Time bi ovim programima moglo biti obuhvaćeno cca 52% učenika razredne nastave, a što je sličan postotak obuhvata kao i prethodnih školskih godina. Najviše zainteresiranih učenika je iz drugih razreda sa 693 učenika. Slijede, prvi razredi, i to 672 učenik, pa treći razredi sa 561 učenika i četvrti razredi sa 223 učenika.

„Uspješnost programa moguće je gledati u odnosu na obuhvat ciljane skupine, pa obzirom da se već niz godina u gradu Rijeci održava visok postotak obuhvata učenika ovim Programima smatramo da se time uspješno osigurao kvalitetan sustav odgojno-obrazovnog rada s djecom mlađe školske dobi u vremenu dok roditelji rade. Vjerujemo da organizacijom 81 skupine produženog boravka, odnosno cjelodnevne nastave Grad Rijeka potvrđuje da je prepoznao i odgovorio na potrebe današnjih obitelji i načina života“, ističu u Odjelu za odgoj i školstvo.

Grad Rijeka za plaće učitelja u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi izdvaja 7 milijuna kuna godišnje

Program će provoditi 81 učiteljica za koje će Grad Rijeka osigurati dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godi na starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednu učiteljicu razredne nastave po skupini učenika.

Grad Rijeka za ovu svrhu, koja predstavlja uslugu iznad minimalnog državnog standarda, izdvaja na godišnjoj razini oko 7 milijuna kuna.

Sudjelovanje roditelja u troškovima rada učitelja u produženom boravku i cjelodnevnoj nasatavi

Sudjelovanje roditelja u troškovima rada učitelja u produženom boravku i cjelodnevnoj nasatavi

Roditelji sufinanciraju troškove prehrane te troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti (cijenu utvrđuje školski odbor pojedine škole) te dio troškova za rad učitelja (cijenu utvrđuje gradonačelnik).

Učenicima slabijeg imovinskog statusa Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb odobrava besplatan ručak i užinu u produženom boravku ili cjelodnevnoj nastavi te podmiruje troškove rada učitelja.

Dio troškova za rad učitelja roditelji učenika koji ima prebivalište na području Rijeke plaćaju tijekom deset mjeseci školske godine ovisno o dohotku po članu kućanstva, od 100 do 320 kuna mjesečno. Za drugo dijete cijena se smanjuje za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete roditelji ne plaćaju troškove rada učitelja.

Za učenike koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke iznos sufinanciranja rada učitelja iznosi 450 kuna mjesečno.

Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Cjelodnevna nastava predstavlja specifičan oblik ovog programa, osmišljen kao kombinacija razredne nastave i organiziranog slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno. Više o programu produženog boravka i cjelodnevne nastave.