Strategiju UAR donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke 30. ožujka 2017.godine, kao nositelj izrade strateškog dokumenta uz prethodno pribavljena mišljenja Partnerskog vijeća te mišljenja svih jedinica lokalne samouprave u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka.

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020. rađena je prema Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje koje je donijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova u rujnu 2015. godine. Strategija je u cijelosti izrađena vlastitim kapacitetima Grada Rijeke i rezultat je partnerskog rada 10 gradova i općina i predana je u svibnju 2016.g. na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, na kojem je pozitivno ocijenjena. Urbana aglomeracija Rijeka odabrana je kao područje za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i time stekla mogućnost korištenja europskih sredstava.

Strategija UAR temelji na strateškim i prostornim dokumentima svih gradova i općina u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka i povezana je sa svim strateškim dokumentima višeg reda.

Strategija se ne može mijenjati u bitnim elementima.