Urbana aglomeracija Rijeka osnovana je Odlukom ministra Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 21. 9. 2015. godine, prema kojoj u sastav ulazi 10 jedinica lokalne samouprave: gradovi Rijeka, Kastav, Kraljevica i Opatija te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo. Za predmetni obuhvat izrađena je Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016. – 2020.

Republika Hrvatska potpisala je krajem 2014. godine Sporazum o partnerstvu  u kojem su definirani i gradovi koji mogu koristiti ITU mehanizam (Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja). Radi se o gradovima iznad 100.000 stanovnika i vezano s tim mogu formirati urbane aglomeracije te gradovima iznad 50.000 stanovnika koji mogu osnovati urbana područja.

Urbana aglomeracija Rijeka

ITU mehanizam je mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Mehanizam služi za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti.

Aktivnosti ITU mehanizma mogu se financirati iz tri različita europska fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj osigurano je 345,35 milijuna eura.

S obzirom da se radi o korištenju značajnih iznosa iz europskih fondova, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je bilo obvezno raspisati poziv za odabir ITU područja. Na natječaj su se prijavile i urbane aglomeracije Zagreb, Split i Osijek te urbana područja Pule, Zadra i Slavonskoga Broda.

Urbana aglomeracija Rijeka prošla je na tom natječaju i moći će  koristiti mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u Republici Hrvatskoj.