Operativni program Konkurentnost i kohezija

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam (ITU mehanizam)  Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden sa ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Kroz ITU mehanizam provode se aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva u sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj. Radi se o gradovima koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima – Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Slavonskom Brodu, Zadru i Puli, koji su, temeljem poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, i odabrani za urbane aglomeracije (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek) te urbana područja (Slavonski Brod, Zadar, Pula) za provedbu ITU mehanizma.

Financiranje aktivnosti ITU mehanizma može se provoditi iz tri različita europska fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj osigurano je ukupno 345,35 milijuna eura, od čega 49,59 milijuna eura za Urbanu aglomeraciju Rijeka, u kojoj će se provoditi aktivnosti kroz sljedeće specifične ciljeve operativnih programa:

Specifični cilj Fond
 Specifični cilj 3a2 – Napredna poslovna infrastruktura i odgovarajuće usluge EFRR
 Specifični cilj 4c3 – Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva EFRR
 Specifični cilj 6c1 – Korištenje kulturne baštine u funkciji turizma EFRR
 Specifični cilj 6e2  – Korištenje zapuštenih prostora (ind. i vojna zemljišta) EFRR
 Specifični cilj 7ii2 – Čisti urbani promet  KF
 Specifični cilj 8ii1 – Aktivnosti za mlade nezaposlene  ESF
 Specifični ciljevi 9i1, 9iv2 – Deinstitucionalizacija socijalnih i zdravstvenih usluga  ESF