Urbana aglomeracija Rijeka

U srpnju 2021. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., prema kojima su gradovi koji su do trenutka njihovog donošenja uspostavili svoja urbana područja imali mogućnost zadržati postojeći obuhvat ili uspostaviti nova urbana područja. U skladu s predmetnim Smjernicama Grad Rijeka je predložio izmjenu obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027., te je Ministarstvu dostavio Konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka prema kojem bi Urbana aglomeracija Rijeka obuhvaćala 14 jedinica lokalne samouprave: gradove Rijeku, Bakar, Kastav, Kraljevicu i Opatiju te općine Čavle, Jelenje, Klanu, Kostrenu, Lovran, Matulji. Mošćenička Draga, Omišalj i Viškovo. Uz prijedlog Grada Rijeke dostavljene su suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Rijeka navedenih gradova i općina.

Urbana aglomeracija Rijeka 2021.-2027.

Odlukom ministrice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 17. prosinca  2021. godine u sastav Urbane aglomeracije Rijeka ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: