Gradsko je vijeće na svojoj današnjoj sjednici jednoglasno usvojilo Prijedlog Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu čime su stvoreni preduvjeti za izradu projektne dokumentacije i ishodovanje građevne dozvole za ta dva, za budući razvoj grada izuzetno značajna objekta. Vijećnici su iskazali zadovoljstvo i uputili čestitke zbog kvalitetno obavljenog posla kao i podršku u daljnjoj realizaciji ovog važnog projekta.

Detaljni plan uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

Član Poglavarstva zadužen za urbanizam Ivica Plišić u uvodnom je izlaganju pojasnio da je tijekom provođenja javne rasprave pristiglo 20-ak primjedbi, koje je korigirani prijedlog Detaljnog plana uključio i obradio u mjeri u kojoj je to bilo moguće. Budući da je se najveći broj primjedbi iznijetih od strane sudionika u javnoj raspravi odnosi na očekivano pojačano prometno opterećenje područja obuhvata Plana, nadležnom će se Ministarstvu, kako stoji u zaključku, uputiti javni poziv da se čvor Orehovica prepozna i utvrdi ne samo kao interregionalni već i kao lokalni čvor, odnosno kao čvor s vezama na mrežu lokalnih prometnica. Čestitke na račun donošenja važnog plana koji znači novu eru u razvoju Rijeke kao grada znanja i velikog sveučilišnog centra, u ime kluba članova Vijeća HDZ-a iskazao je Alan šustić, a pohvalama su se pridružili Ernest Cukrov te Željko Glavan, koji je pored opaske da bi u Kampus trebalo uključiti i Rektorat, podržao donošenje plana i čim skoriju realizaciju.

Smjernice Poglavarstva Grada Rijeke za 2006.

Smjernice su, kako je u uvodnom pojašnjenju objasnio gradonačelnik Vojko Obersnel, napravljene na temelju usvojenih mandatnih Smjernica Poglavarstva za naredne četiri godine, a same predstavljaju okvir za izradu proračuna za nadolazeću godinu. Prema riječima gradonačelnika Vojka Obersnela, zanimljiv i optimističan podatak zabilježen u prvom polugodištu ove godine je porast ukupnih prihoda poduzetnika od 12 posto, kao i povećanje prihoda od izvoza u inozemstvo 17 posto, dok se vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu povećala za čak 47 posto. Kao važnu stavku Obersnel je istaknuo i donošenje izmjena i zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi kojim je definiran novi model “velikih gradova”. Ovisno o novim zakonskim rješenjima, u Gradu Rijeci u 2006. godini slijedi izvjesna reorganizacija gradske uprave, a pritom je temeljni cilj povećanje kvalitete svih usluga građanima, istaknuo je Obersnel dodajući da je potrebno i dalje se zalagati za decentralizaciju.

5. sjednica Gradskog vijeća

5. sjednica Gradskog vijeća

Najviše primjedbi vezano za Smjernice upućeno je na račun terminologije, ponajviše korištenja termina idejni projekt u tekstu, što je pogotovo zamjerio Darko Franić upustivši se čak i u brojanje riječi idejni i projekt, obrazlažući pritom da te riječi samo pojačavaju sumnju oko njihova ostvarenja te ocijenivši da će po iskustvu ranijih godina realizacija idejnih projekta biti vrlo slaba. Obersnel je pojasnio da se navedeni termini ne upotrebljavaju u njihovu svakodnevnu značenju već da se koriste isključivo kao stručni termini, koji predstavljaju temelj za izradu daljnje dokumentacije. Nikola Ivaniš je prigovorio na račun termina Rijeka-digitalni grad, koji, kako je obrazložio gradonačelnik, nije izmišljen već je riječ o projektu koji pod tim nazivom dolazi iz gradova Manchestera i Beča, a kojemu se Rijeka vrlo rado pridružila. Ivaniš je također ocijenio da Grad Rijeka pretjerano sudjeluje u organizaciji raznih manifestacija što po njegovim riječima dovodi do hipertrofije Grada.
Većina manifestacija postale su vrlo prepoznatljive za grad Rijeku i financiraju se, kako je naglasio gradonačelnik većinom od sponzora, kao što je slučaj s riječkim karnevalom koji ukupno stoji preko dva milijuna kuna dok Grad Rijeka izdvaja oko stotinu tisuća. Nakon poduže rasprave, Gradsko je vijeće usvojilo Smjernice Poglavarstva Grada Rijeke za 2006. godinu.

Novi školski odbori osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka

Vijećnici su nakon kraćeg raspravljanja usvojili i Prijedlog za imenovanje članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka. Gradsko vijeće je ovom odlukom imenovalo svih sedam članova odbora 24 osnovne škole, od kojih je svega dva člana imenovalo samostalno, dok su tri člana imenovana iz reda učitelja i stručnih suradnika na prijedlog učiteljskog vijeća te ostala dva člana iz reda roditelja učenika na prijedlog vijeća roditelja.

Zaduženje KD Kozala kod Zagrebačke banke

U nastavku sjednice, članovi gradskog vijeća jednoglasno su podržali usvajanje Prijedloga Odluke o zaduženju KD Kozala kod Zagrebačke banke na iznos od 37 milijun kuna, čime je osigurana druga faza realizacije jednog od strateških prioriteta, izgradnja centralnog objekta na gradskom groblju Drenova. Natječaj za nabavku kredita je proveden zbog nemogućnosti financiranja te investicije iz gradskog proračuna, iz kojeg su osigurana sredstava bila dostatna za prvu fazu. Premda je, prvotno planirano da će objekt biti financiran gradskim obveznicama, zbog zasad nedobivene suglasnosti, investicija je s Grada Rijeke prenesena na KD Kozala, a putem natječaja je kao najbolji ponuđač za kredit izabrana Zagrebačka banka.

Usvojen je Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanje javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke, kojom se komunalni poslovi održavanja pješačke zone Korzo povjeravaju trgovačkom društvu BARIĆ KIP d.o.o. Kastav.

Aktualni sat

Tijekom aktualnog sata vijećnik Jovanović uputio je pitanje članici Poglavarstva zaduženoj za zdravstvo i socijalnu skrb Romani Jerković vezano za problematiku premještanja centra za autizam s Turnića u zgradu centra za katonažu na Potoku te pitanje početka rada centra za liječenje ovisnosti u zgradi na Pulcu. U oba slučaja glavnu ulogu ima nadležno Ministarstvo, koje je, kako je navela Jerković, bez dodatnog pojašnjenja stopiralo preseljenje odnosno početak rada dvaju centara. Grad Rijeka se osim ulaganja financijskih sredstava i dalje uvelike zalaže te predlaže Ministarstvu načine rješavanja, kazala je Jerković iskazavši optimizam u pogledu iznalaženja rješenja u oba slučaja.