Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu kojima se planirani iznos proračuna smanjuje za 79.773.973 kuna, odnosno za 11% te sada iznosi 646.610.652 kuna.

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi i  javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2004. godinu

Prijedlogom izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2004. godinu, kulturi su povećana sredstva za 1,3 mil kuna, koja su prije svega namijenjena za otkup umjetnina, jednokratne pomoći mladim glazbenicima za dodatno školovanje, kao i za zaštitu kulturnih dobara, poput uređenja lapidarija u župi Marijinog Uznesenja. Iako je prijedlog bez većih primjedbi usvojen, bilo je riječi o namjeni i načinu raspodjele sredstava prikupljenih spomeničkom rentom, za koju su vijećnici smatrali da bi trebala biti raspoređena na drugi način, dok je vijećnik Željko Glavan predlagao osnivanje Povjerenstva ili ustanove koja bi vodila brigu o načinu trošenja sredstava proračunske rente.

Što se tiče izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2004. godinu, utvrđeno je povećanje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2004. godini, i to za redovne aktivnosti sportaša, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba oštećena zdravlja, poticajne programe te izvanredne programe. Nakon uvodnog izlaganja zamjenika gradonačelnika, Luciana Sušnja, za riječ se javio gosp. Glavan, s prigovorom na preveliki dio sredstava, koji je dodatno i van plana, utrošen za održavanje Svjetskog padobranskog prvenstva. Sušanj je na to odgovorio obrazloženjem, da se nakon dvije godine priprema, a nakon što nisu mogli koristiti dogovorene službene helikoptere, moglo odustati od organizacije prvenstva i time se osramotiti ili pokušati realizirati prvenstvo na najbolji mogući način, najmom helikoptera, što je izazvalo dodatne troškove. Rijeka je tim Prvenstvom, prema mišljenju Sušnja, dobila u svijetu vrlo prepoznatljivo, a time i vrijedno sportsko događanje.

35. sjednica Gradskog vijeća

Povećana su sredstava za javne potrebe u sportu u 2004. godini

Na polemike oko Nogometnog kluba Orijent, i eventualnih potraživanja od strane Grada prema klubu, Sušanj je pojasnio da Grad kao vlasnik financira održavanje objekta stadiona i plaća troškove natjecanja čime se pomaže 300 mladih sportaša.
Bez veće rasprave prihvaćen je prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2004. godini, kao i prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini

Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu i prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata, bili su uvod u dugu i iscrpnu raspravu o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu. Naime, u realizaciji nekih kapitalnih projekata došlo je do problema u vezi s rješavanjem imovinsko-pravnih priprema te je utvrđena potreba da se od njihove realizacije u 2004. godini, odustane, a da se sredstva prenamjene za druge kapitalne projekte. Tako su, odustajanjem od realizacije projekta Trga sv. Barbare i projekta izgradnje Željezničkog podvožnjaka RIO Zamet, sredstva prenamjenjena za financiranje pripremnih radova na projektu Nove Gradske knjižnice, kao i za kupnju jedne zgrade Tvornice papira d.d u stečaju.

Neki vijećnici tražili su izričito pojašnjenje, za što će se prostor tvornice konkretno iskoristiti, uz zamjerku da se prostor ne bi trebao kupovati, ako konkretni plan za njegovo korištenje ne postoji. Vijećnik Zoran Franić se pak protivio kupnji, iz razloga što je Tvornica papira drugi po redu dužnik Grada, pa je sugerirao da se kupnja prebije dugovanjem. Gradonačelnik je pojasnio da se u kupovinu išlo zbog potrebe da se za mlade pronađe lokacija za novi kulturni centar, a da se plaća gotovinom najviše zbog samih zaposlenika tvornice, koji kompenzacijom dugovanja, ne bi mogli ostvariti vlastita potraživanja spram Tvornice. Nadalje, Obersnel stoji pri mišljenju da je itekako pametnije kupiti takav jedan veliki i atraktivan prostor sada, po niskoj cijeni, nego kasnije žaliti za propuštenim. Već postoje i stanoviti interesenti koji su spremni uložiti u osmišljavanje budućeg Kulturnog centra mladih, rekao je Obersnel.

Što se tiče izgradnje bazena na Kantridi, vijećnika Glavana je zanimalo, budući da izgradnja objekta još nije niti počela, kako se do konca godine namjerava utrošiti predviđenih 12. mil. kuna, na što mu je gradonačelnik, odogovorio da se sredstva predviđena za kapitalne objekte mogu utrošiti samo namjenski, a ako se ne potroše do kraja godine, bit će prebačena za iduću.

Druge izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2004.

35. sjednica Gradskog vijeća

Usvojene druge izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu, planirani iznos proračuna smanjuje se za 79.773.973 kuna, odnosno za 11% te sada iznosi 646.610.652 kuna. Gradonačelnik. Obersnel objasnio je da je do znatnijeg smanjenja proračuna došlo prvenstveno zbog smanjenja prihoda poslovanja, i to administrativnih pristojbi po posebnim propisima, koji se smanjuju za čak 24,6 %, te prihoda od prodaje nefinancijske imovine. S druge strane, prihod od društvenih djelatnosti je na razini planiranog pa čak u nekim segmentima i veći, što je rezultiralo povećanjem ulaganja u kulturu i sport. Najviše pritužbi na račun rebalansa proračuna Grada Rijeke imao je vijećnik Darko Franić, koji je proračun nazvao katastrofom, dok su vijećnici HDZ-a ponovili stajalište stranke od početka izglasavanja proračuna, kada su ga okarakterizirali nerealnim i prenapuhanim. Alen Bošković je pak podsjetio na nerealizirana obećanja početka izgradnje bazena i autobusnog kolodvora u četverogodišnjem mandatu sadašnjeg Poglavarstva, napomenuvši da to može ovisiti o pogrešnom načinu planiranja, ali i o tome da postoje osobe koje su individualno odgovorne za ono što u proračunu nije učinjeno. Bošković je stoga poručio Gradonačelniku javno imenovanje tih pojedinaca.

U tijeku rasprave je bilo dosta riječi o tome zbog čega do planirane realizacije nije došlo, a također i optužbi. Gradonačelnik je iskoristio priliku da spomene neke od realiziranih projekata, čiji rezultati nisu još uvijek vidljivi, kao što je kupnja zemljišta za izradu novog autobusnog kolodvora na Žabici u iznosu od oko 5 milijuna Eura, i imovinsko pravna priprema za preseljenje vojske s Trsata. Svjestan činjenice da će uvijek postojati žarišna pitanja, prije su to bili WTC i Fenixve, sada je bazen na Kantridi, Obersnel je zaključio da ne sumnja da i u buduće neće biti sličnih rasprava, pa bi bilo dobro organizirati jednu sjednicu na kojoj bi se raspravljalo samo o tome što jest, a što nije učinjeno iz četverogodišnjih smjernica.
Na završetku sjednice Gradsko je vijeće usvojilo Odluku o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke. Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima, osnovat će se kulturna vijeća Grada Rijeke za područje glazbene i scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, filma i kinematografije, knjiga i nakladništva, muzejske djelatnosti i likovne umjetnosti, nove medijske kulture i kulture mladih te zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Natječaj za predlaganje članova Vijeća bit će raspisan uskoro, a ona će po osnutku preuzeti funkciju dosadašnjih Povjerenstava.

35. sjednica Gradskog vijeća

Članovi Poglavarstva

Na zahtjev Gradskog vijeća Poglavarstvo je pripremilo informaciju o planiranom zaduživanju Grada Rijeke u 2005. godini. Jedinice lokalne samouprave mogu se zadužiti do 20% svojih izvornih prihoda u jednoj proračunskoj godini. Prema tome Grad Rijeka, može se u 2005. zadužiti u iznosu 40 mil. Eura. Zaduženje za realizaciju kapitalnih objekata namjerava se ostvariti izdavanjem vrijednosnih papira – municipalnih obveznica. Prema riječima gradonačelnika Grad iz pregovora s različitim bankama došlo se do spoznaje da bi obveznice mogle biti izdane na rok od 10 godina, s grace periodom od 3 godine i kamatom od 5,95%. Prijedlogom plana zaduživanja, sredstva ostvarena izdavanjem municipalnih obveznica utrošit će se za financiranje izgradnje bazena Kantrida, Sportske dvorane zamet, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Izgradnju prometnice D 233, Nova Ciottina, rekonstrukciju osječke ulice, izgradnju treće trake i rotora te izgradnju Centralnog objekta i općih polja na groblju Drenova. Nova Gradska Knjižnica na Klobučarićevom trgu nije predviđena ovim modelom financiranja, a li Obersnel je najavio da bi se nakon realizacije dogovora sa Europskom bankom za obnovu i razvoj, skidanjem jamstva za kredit KD Vodovod i kanalizacija za izgradnju kolektora zapadnog dijela grada, ta sredstva mogla iskoristiti za financiranje izgradnje knjižnice.