Gradonačelnik Grada Rijeke donio je zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine u 2021. godini.

Visina slobodno ugovorene najamnine, utvrđuje se za metar četvorni stana odnosno stambenog prostora:

  • za stan – 15,17 kn/m2,
  • za stambeni prostor – 6,66 kn/m2,
  • za stan II. kategorije – 8,87 kn/m2.

Ovaj Zaključak (Službene novine Grada Rijeke br. 15/201/21) stupa na snagu dana 1. siječnja 2021. godine.