KD Čistoća započelo je s podjelom spremnika za miješani komunalni otpad i reciklabilne vrste otpada obiteljskim kućama na području Mjesnog odbora Grbci.

Nakon nadogradnje sustava na području riječkog prstena, u travnju 2021. godine KD Čistoća nastavlja implementaciju individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom i na područje grada Rijeke, započevši podjelu individualnih spremnika u Mjesnom odboru Grbci.

Individualni spremnici za otpad

Dodjeljuju se spremnici za miješani komunalni otpad i reciklabilne elemente

Dodjeljuju se po tri spremnika

KD Čistoća nastavlja nadogradnju i unaprjeđenje sustava prikupljanja otpada na način da se na cijelom području djelovanja sukcesivno uvodi individualni sustav u sklopu kojeg će svim korisnicima biti dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.

Individualni spremnici na području grada Rijeke će se dodjeljivati bez naknade.

Dodijeljuju se tri spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva.

Individualni spremnici dodjeljivat će se sukcesivno

Individualni spremnici dodjeljivat će se sukcesivno

Kako će se dodjeljivati spremnici za obiteljske kuće?

Korisnici koji žive u obiteljskim kućama i zgradama s manje od četiri stana dobit će na kućnu adresu obavijest o datumu dostave individualnih spremnika uz podatke o broju i veličini spremnika.

Sve spremnike dostavljaju djelatnici KD Čistoće prema planu i programu dodjele, a u situacijama kada korisnici neće biti na adresi u datom terminu dostave, svoje spremnike će moći preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga.

Korisnici su dužni voditi brigu o vlastitim spremnicima te ih u dane odvoza postavljati na mjesto za preuzimanje i pražnjenje. Kao i kod dodjele spremnika, i o početku korištenja individualnih spremnika, mjestu za njihovo preuzimanje i pražnjenje i točnom danu odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada u ulici korisnici će biti pravovremeno obaviješteni putem obavijesti na kućnu adresu.