Uz poštivanje svih epidemioloških mjera u Centru tehničke kulture Rijeka, na adresi, Školjić 6/I (prizemlje), 28. rujna započeo je novi ciklus besplatnih informatičkih tečajeva koje organizira služba za eUpravu Zavoda za informatičku djelatnost grada Rijeke.

Na tečaju se savladavaju osnove informatičkih vještina, a namijenjeni su o umirovljenicima, umirovljenim hrvatskim braniteljima, korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, osobama s posebnim potrebama, kao i kućanicama starijim od 55 godina, koji imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Ove godine tečajeve će pohađati 70 polaznika, a prva grupa je već krenula. Svaka grupa imat će 9 polaznika, što je smanjeni broj u odnosu na prethodne godine, a sve zbog epidemiološke situacije.

Prijave se još uvijek mogu izvršiti do popune grupa na telefon 327-155, od 8 – 16 sati, svakog radnog dana. Osobe koje budu izabrane kao potencijalni kandidati za tečaj trebaju donijeti potrebnu dokumentaciju (dokaz statusa) prigodom upisa na tečaj, a ne tijekom same prijave. Polaznici će naknadno(telefonski) biti obaviješteni o početku rada njihove grupe. Završetak tečajeva planira se do kraja mjeseca studenoga ove godine.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

  • umirovljenici moraju priložiti odrezak od mirovine,
  • osobe s invaliditetom jedno od ovih rješenja: rješenje nadležnog tijela o invaliditetu; rješenje nadležnog tijela o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad; rješenje o pravu na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje; rješenje o pravu na osobnu invalidninu i nalaz specijalističkog pregleda o postojanju tjelesnog oštećenja; članska iskaznica udruge osoba s invaliditetom ili teže bolesnih osoba,
  • branitelji moraju priložiti potvrdu nadležnog tijela o statusu branitelja/stradalnika rata,
  • korisnici socijalnog programa Grada Rijeke moraju priložiti rješenje o ostvarivanju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi,
  • kućanice (dobna skupina 55 godina i više) moraju donijeti potvrdu HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Grad Rijeka započeo je sa tečajevima informatičkog obrazovanja daleke 2005. godine i to redovito za ciljane skupine građana. Do sada je tečajeve pohađalo preko 3900 polaznika.