Kako bi se zaštitilo zdravlje učenika i zaposlenika osnovnih škola u uvjetima epidemije koronavirusa, u školama se privremeno neće organizirati dio projekata i programa iz tzv. širih javnih potreba u školstvu.

Na početku kolegija gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel osvrnuo se na reakcije koje je izazvalo postavljanje umjetničke instalacija Nemanje Cvijanovića „Spomenik crvenoj Rijeci – samoobrambeni spomenik“ na Riječki neboder. Radi se o skulpturi u obliku velike odbačene i zaboravljene partizanske zvijezde petokrake u koju je uronjeno 2800 krhotina stakla koje podsjećaju na 2800 poginulih boraca u bitki za Rijeku.

Gradonačelnik o reakcijama na postavljanje umjetničke instalacije zvijezde na Riječki neboder: „Mislim da smo kao društvo pali na ovoj priči“

Gradonačelnik je podsjetio kako se radi se o projektu koji je se od samog početka nalazi u programu Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture. Instalacija je trebala biti postavljena 3. svibnja, na Dan oslobođenja Rijeke. No kako to nije bilo moguće zbog tadašnje epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, odučeno je kako će se zvijezda postaviti 20. rujna, na dan kada je 1943., poslije kapitulacije Italije Izvršni odbor ZAVNOH-a donio odluku o priključenju Rijeke matici zemlji Hrvatskoj, kao i Istre, Zadra te ostalih krajeva koje je u Drugom svjetskom ratu okupirala Italija.

„Što god netko govorio, to su povijesne činjenice. Uključene su i u Ustav RH u čijoj preambuli vrlo jasno piše da se hrvatska državnost temelji na odlukama ZAVNOH-a, a ne na Nezavisnoj Državni Hrvatskoj. Svi koji protestiraju protiv čina postavljanja umjetničke instalacije i nije im jasna, protestiraju protiv hrvatskog Ustava“, poručio je gradonačelnik Obersnel.

Još se jednom osvrnuo se i na izjave ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek da je instalacija na Riječki neboder postavljena bez odobrenja, mimo zakonske procedure, bez suglasnosti stanara i bez elaborata o statičkom osiguranju.

Gradonačelnik Obersnel osvrnuo se na reakcije na postavljanje zvijezde na Riječki neboder

Gradonačelnik Obersnel osvrnuo se na reakcije na postavljanje zvijezde na Riječki neboder

„Najviše me i to neugodno iznenadila, rekao bih ishitrena izjava ministrice, koja je izjavila da je zvijezda postavljena mimo zakona, što je apsolutna neistina“, kazao je gradonačelnik Obersnel, podsjetivši kako je izrađen statički elaborat te dobiveno mišljenje Konzervatorskog odjela u Rijeci da se planiranim načinom postave neće zadirati u gradbenu strukturu nebodera te da postavljanje instalacije neće ugroziti fizička svojstva zgrade. Također, sklopljen je i ugovor sa predstavnikom stanara o Uvjetima postavljanja instalacije, u kojem stoji i odredba da će MMSU preuzeti obvezu nadoknade štete koja bi eventualno mogla nastati postavljanjem instalacije.

„Je li instalacija provokacija ili nije, to svatko može razmišljati u sebi, kako što može razmišljati o bilo kojem umjetničkom djelu, ali očito da su neki svojim reakcijama pokazali pravo lice. Mislim da je to žalosno, ali pokazuje u kakvom društvu i okruženju živimo. Mislim da su ove poruke neprimjerene, od prosvjednika koji nose zastavu koja nije hrvatska do izjave ministra koji kaže da će se to sve promijenit poslije izbora. Neće se valjda promijeniti povijest ili pak planiraju uvesti cenzuru na umjetnička djela“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Osvrnuvši se na komentare o političkoj pozadi umjetnika, gradonačelnik je podsjetio na mnoge umjetnike koji su istovremeno bili i politički aktivni.
„Mislim da smo kao društvo pali na ovoj priči i da se nismo previše pomakli u mentalnom sklopu od totalitarnih režima koji su nam kao svima jako mrski“, zaključio je riječki gradonačelnik.

Nastavak programa pomoćnika u nastavi te produženog boravka i cjelodnevne nastave

Kako je na današnjem gradonačelnikovom kolegiju istaknula pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, kako bi doprinio cjelovitom razvoju riječke djece i zaista stavio najbolji interes svakog djeteta u fokus, Grad Rijeka izgradio je bogat i prepoznatljiv sustav odgojno-obrazovnog nadstandarda, za koji se svake godine izdvaja oko 10 milijuna kuna. No, u nastojanju da se u ovoj vrlo nepredvidivoj epidemiološkoj situaciji maksimalno zaštiti zdravlje učenika i zaposlenika škola, u školama se privremeno neće organizirati projekti i programi koji podrazumijevaju, između ostaloga, terensku nastavu, heterogene skupine i bliske socijalne kontakte.

Pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj

Pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj

Među njima su i prepoznatljivi i od strane učenika vrlo dobro prihvaćeni program zavičajne nastave „Moja Rijeka“ te Građanski odgoj i obrazovanje, kao i dio programa za darovitu djecu te Školica zdrave prehrane.

No, uvažavajući specifičnost, lokaciju i potrebe svake pojedine škole i učenika, kao i činjenicu da je uslijed teške ekonomske situacije u kojoj su se našle brojne obitelji važnije no ikad osiguravati adekvatnu podršku našim najmlađim sugrađanima, i dalje će se provoditi dio programa. Radi se o programima koji podrazumijevaju homogene učeničke skupine i predstavljaju fundamentalnu potrebu djece i roditelja, naravno uz poštivanje aktualnih mjere i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tako će učenicima s teškoćama u razvoju i dalje biti na raspolaganju pomoćnici u nastavi, kao i pomoćnik za učenike romske nacionalne manjine i romski pomagač u OŠ Škurinje. Nadalje, i ove godine se nastavlja s programom osiguravanja produženog boravka i provođenja cjelodnevne nastave, programom podrške učenicima u riziku od školskog neuspjeha „Školsko poslijepodne samo za mene u OŠ Nikola Tesla“ namijenjenog djeci u socijalnom riziku te daje podrška nastavi euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi.

Grad Rijeka nastavit će sa (su)financiranjem svih programa i projekata nakon poboljšanja epidemiološke situacije.

Učenicima iz socijalno ugroženih obitelji subvencija dijela troškova učitelja u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi

Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke, a roditelji učenika sufinanciraju prehranu te – ovisno o dohotku po članu kućanstva – snose i dio troškova rada učitelja koji provodi program.

Temeljem Socijalnog programa Grad Rijeka subvencionira troškove marende i prehrane u produženom boravku učenika, a na današnjem je kolegiju odlučeno da će preuzeti i subvencioniranje dijela troškova rada učitelja koji izvode program.

Kako je istaknula Jasna Kalanj iz Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, navedeno pravo ostvarili bi roditelji odnosno staratelji učenika koji će ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika, odnosno neće biti potrebno podnositi dodatan zahtjev.

Grad Rijeka će sufinancirati dio troškova rada učitelja u iznosu od 100,00 kuna mjesečno, a isplaćivat će se osnovnim školama temeljem njihovih zahtjeva. Radi se o približno 500 učenika za koje će u školskoj godini biti potrebno osigurati financijska sredstva u iznosu od oko 300 tisuća kuna, a do kraja prvog polugodišta 100 tisuća kuna.

Grad Rijeka u projektu integracije mladih osoba na tržište rada

Imenovani su članovi projektnog tima EU projekta “NEETRA – Integracija mladih osoba NEET na tržište rada”. Projekt je namijenjen mladima koji se nalaze u tzv. NEET statusu (mladih u dobi od 15 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), a kako bi im se omogućio pristup tržištu rada te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Projektom će se educirati 250 mladih osoba u području osposobljavanja za potrebe tržišta rada kao i u području osobnog rasta i razvoja. Također, adaptirat će se i opremiti prostor u svrhu pokretanja Ureda za savjetovanje i pružanje podrške mladima u NEET statusu te provođenja informativnih i edukativnih programa u području osposobljavanja za potrebe tržišta rada.

Radi se o projektu koji je dobio podršku kroz ITU mehanizam Europske unije, odnosno putem Urbane aglomeracije Rijeka. Osim Grada Rijeke, partneri u projektu su Općina Viškovo, Grad Kastav te Dom mladih Rijeka.

Grad Rijeka i ove će godine obilježiti Svjetski dan učitelja tradicionalnim druženjem s prosvjetnim djelatnicima iz gradskih odgojno-obrazovnih ustanova, koji su u protekloj 2019./2020. godini otišli u zasluženu mirovinu i tako im zahvaliti za dugogodišnji rad u prosvjeti.

E-konzultacije i javni uvid o dokumentima posvećenima upravljanju bukom na području Rijeke

Od 24. rujna do 23. listopada bit će otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana plan upravljanja bukom Grada Rijeke za 3. krug izvještavanja. Cilj izrade elaborata Akcijskog plana je upravljanje bukom cestovnog željezničkog prometa i industrijskih postrojenja radi smanjivanja ukupne izloženosti stanovništva prekomjernim razinama buke.

Akcijski plan je izrađen za prioritetna područja na kojima je u Strateškoj karti buke utvrđeno izlaganje stanovništva grada Rijeke povišenim razinama buke cestovnog prometa i željezničkog prometa te industrijskih postrojenja, sukladno kriterijima za određivanje prioritetnih područja upravljanja bukom. U sklopu prijedloga akcijskog plana, provedena je analiza za sve zone namjene prostora iz prostorno planske dokumentacije.

Sumarna karta buke

Sumarna karta buke

Prilikom razrade postupka za prepoznavanje kandidata područja za upravljanje bukom koristio se niz varijabli kao što su ukupan broj stanovnika unutar objekta, maksimalna razina buke tijekom razdoblja dana, večeri, noći i cjelodnevno na fasadi objekta, iznos prekoračenja dopuštenih razina buke tijekom razdoblja dana, večeri, noći, korištenje i namjena prostora i gustoća objekata osjetljive namjene. Po provedenom potvrđivanju područja upravljanja bukom, s ciljem što bolje definicije i određivanja provedivih scenarija upravljanja bukom, održani su sastanci projektnog tima te je za svako projektno područje pripremljen scenarij snižavanja i/ili upravljanja bukom.

Sastavni dio elaborata su grafički prikaz područja upravljanja bukom, grafički prikaz kandidata za „tiha područja“, pregled predloženih scenarija i mjera upravljanja bukom, obrasci predloženih scenarija i mjera upravljanja bukom po područjima upravljanja bukom.

Istodobno će se odvijati i javni uvid kako u Akcijski plan upravljanja bukom, tako i u izrađenu analizu rezultata Strateške karte buke Grada Rijeke, konfliktnih karata buke te prijedloga prioritetnih područja upravljanja bukom, kao i sumarna karta buke i prijedlog “tihih” područja Grada Rijeke.

Na Titovom trgu 3, u sali u prizemlju, bit će izloženi panoi sa kartama buke te elaborat Akcijskog plana. Javno izlaganje održat će se 29. rujna 2020. godine u Vijećnici Grada Rijeke te putem internetskog prijenosa uživo. Zbog epidemiološke situacije, broj sudionika koji će moći prisustvovati javnom izlaganju u Vijećnici bit će ograničen.