29. sjednica Gradskog vijeća započela je manjim incidentom. S galerije predviđene za posjetitelje i novinare, jedan od posjetitelja, uz povike i glasno negodovanje, nezadovoljan devastacijom Draškog potoka, bacio je hrpu papira i grumene „draške“ zemlje na članove Poglavarstva i gradske vijećnike.

Sjednica je nakratko bila prekinuta jer se vijećnica morala očistiti, a ujedno je i u nastavku pod aktualnim satom potaknuta rasprava o tome koliko je siguran rad djelatnika, članova Poglavarstva i vijećnika, kada se svatko može ušetati i baciti na njih što poželi.

Incident koji je izazvao prekid sjednice

Incident koji je izazvao prekid sjednice

Nagrade Grada Rijeke

Nagrada za životno djelo za fundamentalni doprinos razvoju i nastavi matematike, podizanje znanstvenog kadra te razvoj Filozofskog fakulteta u Rijeci, dodijeljena je prof.dr. sc. Mirku Radiću.
Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” dodijeljena je Hrvatskoj glazbenoj uniji Rijeka, za ustrajno promicanje strukovnih vrijednosti i glazbenog stvaralaštva Primorsko-goranskog kraja i grada Rijeke i msgr. Dinku Popoviću, povodom 40. obljetnice svećeničkog poziva i promicanja ekumenizma i međureligijskog dijaloga, povjerenja i tolerancije.

Prijedlog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke prihvaćen je uz amandman četrnaest vijećnika, koji su smatrali da je za dodjelu Godišnje nagrade zaslužan i mladi znanstvenik, dr.sc Robert Vianello i to za stvaralački rad i ostvarenja u području kemije tijekom 2002. i 2003., što je također prihvaćeno, pa je  od mogućih sedam, Gradsko vijeće dodijelilo pet godišnjih nagrada;  Faniki Husak, za očuvanje i promicanje kulturnih vrednota češke manjine i jačanje prijateljskih odnosa češkog i hrvatskog naroda, prof.dr.sc. Blanki Kesić, za knjigu “Ekonomika luka”, prof.dr. Vladimiru Medici, za stvaralački rad i ostvarenja u području tehničkih znanosti tijekom 2002. i 2003.g., Anđelki Rušin za umjetnička ostvarenja u ulogama Mamma Lucie u “Cavalleria rusticana” i Mrs. Quickly u “Falstafu” te dr.sc Robertu Vianellu.
Nagrada Grada Rijeke za životno djelo iznosi 25.000,00 kuna, a Godišnja nagrada 10.000,00 kn u neto iznosu, dok Zlatna plaketa nema protuvrijednost u novcu.

Izbor nove ravnateljice Gradskog kazališta lutaka

Zrinka Kolak Fabijan

Zrinka Kolak Fabijan

Izbor nove ravnateljice Gradskog kazališta lutaka iznova je podijelio vijećnike. Razilaženje Odbora za izbor i imenovanje te članova Poglavarstva, bilo je potaknuto obrazloženjem Odjela gradske uprave za kulturu koje je predložilo imenovanje Zrinke Kolak- Fabijan. Razlozi navedeni u Očitovanju o kandidatima prijavljenim na natječaj za ravnatelja Gradskog kazališta lutaka bili su na strani Zrinke Kolak – Fabijan. Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje da se za ravnatelja Kazališta lutaka imenuje Denis Brižić nije prošao
Usvojen je prijedlog Poglavarstva kojim će tijekom naredne četiri godine, ravnateljica Gradskog kazališta lutaka, Rijeka, biti Zrinka Kolak – Fabijan. Vijeće je prije svega, uvažilo duže radno iskustvo kandidatkinje u kazalištu. Odluka je podržana sa 17 glasova, dok je 13 vijećnika bilo suzdržano.
Tijekom rasprave, u ime kluba HDZ – HKDU, Ognjen Crnković, istaknuo je da iznošenje paralelnih prijedloga u vijeću ostavlja loš dojam. Vijećnica, Vesna Matković, također smatra da je Poglavarstvo trebalo podržati prijedlog Odbora i izbjeći u posljednje vrijeme uvriježenu praksu isticanja protuprijedloga. Tom činjenicom Matković je opravdala svoju suzdržanost pri glasovanju. Nezadovoljstvo iskazivanjem nepovjerenja Odboru za izbor i imenovanje izrazio je i član Obora Alen Bošković.

Uvažavajući činjenicu da odgovornost za upravljanje Kazalištem neposredno snosi i Poglavarstvo, gradonačelnik Vojko Obersnel nije se složio da prijedlog Odbora nužno treba prihvatiti, već da i Poglavarstvo koje je također izabrano od istog Gradskog vijeća ima pravo po Pravilniku o radu i Statutu davati prijedloge i očitovati se o prijedlozima Odbora. Ako to nije tako, onda treba mijenjati poslovnik, zaključio je Obersnel. Da Odbor predlaže, a ne izabire, u konačnici, naglasio je i njegov predsjednik Ivan Ivaniš, istaknuvši nedostatak Zakona o kazalištima koji nije u njima predvidio Upravna vijeća, pa je odluka prepuštena Odboru koji ne mora biti stručan.

Bacanje papira koje je izazvalo prekid sjednice

Bacanje papira koje je izazvalo prekid sjednice

Gradsko vijeće je na osobni zahtjev, razriješilo Elvia Baccarinija s dužnosti člana školskog odbora OŠ San Nicolo i na njegovo mjesto imenovalo Giacoma Scottia, na vrijeme do isteka mandata članova odbora. Usvojen je i prijedlog odluke o osnivanju inicijativnog odbora „Rijeka europska metropola kulture“ u koji su uz predložene članove: vijećnika Vladimira Bebića, pročelnice odjela za kulturu, Ivanke Persić, te predstavnika građanske inicijative “Rijeka- Europska metropola kulture” ; Vladi Bralića, Ernesta Cukrova, Daine Glavočić, Natalije Hromin, Zorana Licula, Nane Palinić, Nikole Petkovića i Slobodana Šnajdera, u Odbor imenovani ravnatelji riječkih ustanova kulture; Mani Gotovac, Marija Šegota Novak, Branko Franceschi, Ervin Dubrović i Zrinka Kolak – Fabijan, Vladimir Gašparović, umjetnički voditelj festivala “Jazz time” i Nenad Šegvić, umjetnički voditelj Međunarodnog festivala malih scena, Bojan Šober, također u ime predstavnika građanske inicijative te članica Poglavarstva zadužena za kulturu, Maja Franković.

Zaduživanje kod Erste&Steiermarkische bank d.d. za financiranje kapitalnih projekata predviđenih u smjernicama i proračunu za 2004.

Odluka o zaduživanju kod Erste&Steiermarkische bank d.d. za financiranje kapitalnih projekata predviđenih u smjernicama i proračunu za 2004. iznova je izazvala žustru raspravu vijećnika. Oporba u Gradskom vijeću smatrala je da bi tu točku trebalo odgoditi za narednu sjednicu, čemu se oštro suprotstavio gradonačelnik Obersnel, koji im je predbacio da žele usporiti Gradske projekte, te na taj način onemogućiti sadašnje Poglavarstvo da ispuni svoj plan za 2004.g. kako bi ih na koncu godine mogli prozivati za nerealizirane projekte. Vijećnik Ognjen Crnković potom je u ime klubova HDZ HKDU naglasio da ta tvrdnja ne stoji, te da će ukoliko se njihov prijedlog ne usvoji napustiti vijećnicu, što su na koncu i učinili.
Većina vijećnika trudila se obrazložiti da pojedini projekti za koje se uzima kredit nisu kapitalni projekti, uzimajući za primjer polaganje umjetne trave na pomoćnom stadionu Kantrida, što je primjerice Vladimir Bebić smatrao da bi trebao financirati NK Rijeka. Vijećnicima nije bilo jasno je li to jedino zaduživanje i koliko će se ukupno Grad zaduživati u 2005. i 2006., budući da je u materijalu navedeno novo zaduživanje u iznosu 128 mil. kuna.

Gradonačelnik je objasnio da je pojam kapitalni projekt određen zakonom, te da se svako ulaganje u objekte, ukoliko se njime povećava njihova vrijednost, računovodstveno naziva kapitalno ulaganje. Što se tiče daljnjeg zaduživanja Grada, rekao je da će se to najvjerojatnije učiniti izdavanjem municipalnih obveznica kojima će se u 2005. i 2006. godini na rok od 10 do 15 godina Grad zadužiti za narednih 25 – 30 mil. eura. Vijeće je zadužilo Poglavarstvo da prije donošenja Proračuna za 2005.g. podnese izvješće o načinu i visini zaduživanja u 2005. i 2006.g

Odlaskom vijećnika oporbe, Gradsko je vijeće brzo odradilo preostale točke dnevnog reda. Jednoglasno su usvojene oduke o izmjeni odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka kojim se cijene za narednu pedagošku godinu neće mijenjati, prihvaćeno je imenovanje članova vijeća za davanje koncesijskog odobrenja te plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.

Bratimljenje gradova Rijeke i Genove i Rijeke i Este

Gradsko je vijeće na kraju također jednoglasno prihvatilo odluku o bratimljenju gradova Rijeke i Genove i Rijeke i Estea te izvješće o obnavljanju suradnje između grada Rijeke i Grada Ljubljane. Grad Rijeka je time samo učvrstio svoje mjesto u Europi dokazavši da se partnerstvo s gradovima može sklapati bez obzira na njihovu veličinu i značaj, dok za to postoji interes građana obaju sredina koje neizbježno prate gospodarski, kulturni, obrazovni programi i interesi.