Noć muzeja.JPG

Noć na granici

Rijeka, 1. veljače 2016.
Obilježavanje Noći muzeja u organizaciji drenovske Udruge Bez granica održano je i ove godine u Zavičajnom muzeju Drenove što je privuklo velik broj zainteresiranih građana, kako Drenovčana, tako i građana iz Rijeke i šire okolice.

više

Reciklažno dvorište.jpg

Postavljanje mobilnih reciklažnih dvorišta

Rijeka, 27. siječnja 2016.
Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća, kao nadogradnju sustava odvojenog prikupljanja otpada, uveli su mobilna reciklažna dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su na području grada Rijeke postavljena na određenim lokacijama prema unaprijed određenom rasporedu. Predviđeno je da dvorište na svakom lokalitetu radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

više

Raskrižje Ivana Žorža.jpg

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Drenova u 2016. godini

Rijeka, 15. siječnja 2016.
Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09 i 46/12) i članka 46 Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je Plan raspodjele  sredstava za komunalne prioritete na području MO Drenova u 2016. godini.

više

DrenovskiList38 naslovnica.jpg

Izašao 38. broj Drenovskog lista

Rijeka, 15. prosinca 2015.
Novi 38. broj Drenovskog lista koji možete pročitati u nastavku teksta, donosi informacije o radovima na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području Drenove, održanoj eko akciji u Dječjem vrtiću Drenova, obilježavanju 30. godišnjice Dobrovoljno vatrogasnog društva Drenova, ponešto o povijesti Drenove, drenovskoj čakavici, radu udruga, održanim izložbama, te raspored slavlja u drenovskim župama povodom predstojećih blagdana.

više

Otvaranje izložbe.jpg

Otvorena izložba Kristine Majerhold i Danijele Sušanj

Rijeka, 4. prosinca 2015.
Početkom prosinca u izložbenom prostoru MO Drenova postavljena je i svečano otvorena izložba mladih akademskih slikarica Kristine Majerhold i Danijele Sušanj.

više

Donja Drenova.jpg

Gradnja kanalizacije i vodovoda na području Donje Drenove

Rijeka, 20. studenog 2015.
U ponedjeljak, 23. studenog 2015. godine započinje gradnja 2.560 metara kanalizacije za šezdesetak kuća u ulicama Braće Hlača, Ivana Žorža, Vrhak, Drenovski put, Žminjska ulica, Cvjetna ulica, Brca i Brdina. Istovremeno će se u ovim ulicama rekonstruirati i graditi 1.450 metara vodovoda. Radovi će se izvoditi po dionicama i u fazama. Izvođenje građevinskih radova najprije će započeti na dijelu ulice Brdina. Završetak radova predviđen je do kolovoza 2016. godine.

više

Radovi VIK.jpg

Radovi KD Vodovod i kanalizacija na području MO Drenova

Rijeka, 12. studenoga 2015.
U ovoj godini započela je realizacija dva velika projekta kojima se nastavilo ulagati u dogradnju vodno-komunalne infrastrukture kako bi se povećao životni i komunalni standard te zaštitio okoliš. Projekti su ukupno vrijedni oko 127 milijuna kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).

više