zbirno izvješće o radu MO.JPG

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2013. godinu

Rijeka, 17. srpnja 2014.
Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke prihvaćeno je Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2013. g. Temeljem utvrđenih potreba i interesa građana, a u skladu s financijskim planom, 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke provode tijekom godine brojne aktivnosti koje su sastavni dio njihovih Programa rada za tekuću godinu.

više

Završna svečanost trg.jpg

Dani Drenove 2014. - završna zbivanja

Rijeka, 15. srpnja 2014.
Svečana sjednica Vijeća u Danima Drenove prilika je da se uruče zahvale svima onima, bilo pojedincima, udrugama, klubovima, ustanovama ili tvrtkama koji svojim doprinosom i aktivnim sudjelovanjem pridonose ljepšem i sadržajnijem životu u svojoj zajednici.

više

PRM.jpg

Sportska srijeda i Zelena nit Drenove

Rijeka, 14. srpnja 2014.
Sportska srijeda dovela je na Cvetkov trg drenovske sportaše i klubove koji tijekom cijele godine marljivo treniraju i postižu uspjehe na svojim poljima. Dani Drenove prilika su da se svi zajedno sakupe, druže i pokažu jedni drugima ono u čemu su najbolji.

više

DUM  crtanje grafita.jpg

Dani Drenove 2014.

Rijeka, 14. srpnja 2014.
Dani Drenove koji se već tradicionalno vezuju uz blagdan BDM Karmelske, po kojoj nosi ime i župa na donjoj Drenovi, pružili su nam u proteklih tjedan dana mnoštvo zanimljivih zbivanja kako se i dalo naslutiti već u samoj najavi. Započeli su predstavljanjem Drenovske udruge mladih i crtanjem grafita na Cvetkovom trgu.

više

Drenovski list - naslovnica.jpg

Izašao 36. broj Drenovskog lista

Rijeka, 4. srpnja 2014.
Uoči Dana Drenove izašao je novi, 36. broj Drenovskog lista koji donosi osvrt predsjednika VMO Drenova Damira Medveda na rad Vijeća u proteklom sazivu, tekst o Šumskom vrtiću, aktualnim zbivanjima na Drenovi, kao i zanimljiv tekst Christiana Grailacha o drenovskom siru.

više

Šumski vrtić.JPG

Čudesna šuma oko drenovske lokvice

Rijeka, 26. svibnja 2014.
U posljednje vrijeme članovi Udruge Dren inicirali su i uspješno proveli niz aktivnosti u suradnji s Udrugom SMART, Udrugom Zona 00, Udrugom Bez granica, Dječjim vrtićem Rijeka (CPO Potok, Podcentar predškolskog odgoja Drenova), Grupom građana Drenjulić i MO Drenova.

više

Svečanost otvaranja.JPG

Izvješće o realizaciji sredstava komunalnih prioriteta na području MO Drenova u 2013. godini

Rijeka. 20. svibnja 2014.
U nastavku teksta možete pročitati Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Drenova u 2013. godini kao i Izvješće o prijelaznim radovima iz 2012. godine. Izvješća je usvojilo Gradsko vijeće Grada Rijeke na svojoj 9. sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine.

više