Suradnjom interesnih skupina građana i Grada Rijeke  kroz Riječki program lokalnog partnerstva u 2019. godini provest će se devet projekata.

Tako će tijekom godine dvorišni prostor Dječjeg vrtića Turnić dobiti poligon mašte i pokreta, dok će učenici OŠ – SE Belvedere rasti zajedno i vratiti se igri i učenju u prirodi. Zeleno srce zaživjet će u blizini Osnovne škola Podmurvice, a dodatni prostor za igru i učenje uredit će se u okolišu OŠ Gornja Vežica.  Kao nastavak prošlogodišnjih aktivnosti uređivat će se trg između OŠ Centar i Građevinske škole, dječji park u Ulici žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8 te košarkaško igralište na Zametu,  u Ulici Obitelji Sušanj.

Manje promjene predviđene su na okretištu autobusne linije 7a na Gornjoj Vežici i stepeništu koje vodi prema Astronomskom centru, dok će na Drenovi nekadašnja granica uz objekt Zavičajnog muzeja postati još sigurnija, ali i interesantnija za naše sugrađane.

Za realizaciju devet projekata iz gradskog proračuna osigurano 200 tisuća kuna

Na natječaj za Riječki program lokalnog partnerstva koji je bio otvoren tijekom studenog 2018. godine pristiglo  je 14 prijedloga projekata. Nakon dostavljenih mišljenja odjela gradske uprave o mogućnosti realizacije pojedinih prijedloga, Povjerenstvo za odabir projekata ocijenilo je svih 14 pristiglih projekata, ocjenama 1 do 5 po pojedinom kriteriju: jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta), detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva projekta, sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta, vidljivost projekta i mogućnost promocije grada Rijeke kroz njegovu provedbu, vrednovanje uspješnosti i održivost projekta, učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta), inovativnost u pristupu rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba lokalne zajednice.

U Proračunu Grada Rijeke planiran je iznos od 200.000,00 kn za realizaciju projekata lokalnog partnerstva, te je sukladno ocjenama i traženim sredstvima za sufinanciranje, za realizaciju u 2019. godini odabrano je devet prijedloga.

Pet prijedloga projekata nije prihvaćeno za realizaciju. Razlozi neprihvaćanja projekata su raznoliki: površina nije u vlasništvu Grada Rijeke, projekt je dobio negativno mišljenja odjela gradske uprave obzirom na određene uvjete koje bi bilo potrebno prethodno realizirati ili jednostavno projekt nije  dobio dovoljan broj bodova u odnosu na druge predložene projekte te, s obzirom na odobrena sredstva u Proračunu Grada Rijeke za Riječki program lokalnog partnerstva, nije mogao ući u krug onih koji će se financirati tijekom ove godine.

Stepenica prema HKD-u oslikane portretom arhitekta Josipa Pičmana

Stepenica prema HKD-u oslikane portretom arhitekta Josipa Pičmana

Ugodniji boravak na trgovima i zelenim površinama u kojima građani svakodnevno borave

Kortil uživo, projekt grupe građana Kortil – Galerija Kortil, nastavak je prošlogodišnjeg projekta kojim je oslikano stepenište koje spaja Ulicu podhumskih žrtava sa Strossmayerovom ulicom. Stepenište je oslikano portretom Josipa Pičmana, arhitekta i autora prvonagrađenog idejnog rješenja za izgradnju Narodnog doma, današnjeg Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i hotela Neboder). Svoj prilog uređenju trga dali su volonteri izradom privremenog murala na oglasnoj ploči i stupu na trgu, dok su učenici srednjih škola izradili drvene podloge za sjedenje na otocima oko stabala, između kojih su uređeni suhi vrtovi. Postavljena je i natpisna ploča na zidu uz stepenice na kojoj se nalazi tekst o Josipu Pičmanu. U 2019. godini grupa građana sagledavat će potrebe i želje lokalnog stanovništva, učenika, djelatnika obližnjih škola i ustanova te slučajnih prolaznika. Analizom mogućnosti postavljanja urbane opreme koja će omogućiti boravak na ovom prostoru, nastojat će se projektirati trg kao novi riječki  javni prostor.

Zeleno srce škole Podmurvice projekt je Grupe građana Mlaka kojim bi se uredila zelena površina u blizini Osnovne škole Podmurvice na način da se uredi senzorički vrt, postavi kompostište, učionica na otvorenom, hotel za kukce i kućice za ptice, te pripremi  podloga za postavu buduće fitness zone. Učenici će tako dobiti više boraviti na otvorenom kroz rad učionice na otvorenom i radionica, učeći o važnosti kompostiranja, recikliranja, pravilnog zbrinjavanja otpada, dok blizina drugih parkova (Javni park Mlaka) omogućuje slučajnim prolaznicima i namjernicima boravak na ovoj površini u hladu, u ljetnim vrućinama, uz čitanje knjige, uživanje u bojama, mirisima. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja polaznika škole, ali i lokalnog stanovništva.

Kvart za 5, projekt grupe građana Kvart za 5, nastavak je aktivnosti projekta Školjić za 5kojim je u 2018. godini djelomično revitalizirano postojeće dječje igralište (park) smješteno u Ulici žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8. Nabavljene su dječje sprave: mreža i klackalica, te su obnovljene i oslikane  klupe i prostori za sjedenje na zidićima u sklopu parka. Cilj projekta bio je postići bolju posjećenost parka na dnevnoj bazi, osigurati kvalitetniju igra na novim sadržajima, bolju povezanost stanovnika MO Školjić i uopće stanovnika u užem centru grada. Nastavkom radova želi se sadržajno i hortikulturno dodatno oplemeniti postojeća površina.

Uređeno dvorište Zavičajnog muzeja Drenove

Uređeno dvorište Zavičajnog muzeja Drenove

Zajedničkim radom na uređenju prostora do veće svjesnosti o kulturnoj baštini

Vučica u svemiru, projekt grupe građana Umjetnost odvijat će se na Svetom Križu na Gornjoj Vežici. Projektom se želi urediti je prostor okretišta autobusne linije 7a u čijoj su neposrednoj blizini i stepenice koje kroz zelenu površinu vode prema Astronomskom centru. Projekt “Vučica u svemiru” provodio bi se u dvije faze. Cilj obje je uključiti lokalno stanovništvo Svetoga Križa u akciju uređenja njihovog susjedstva kroz koju bi se podigla razina svijesti o kulturnoj baštini kraja u kojemu žive. Provedbom ovog projekta želi se spojiti tradicija i suvremenost. Vučica predstavlja povijest Svetoga Križa, dok je Astronomski centar nešto što danas obilježava taj isti prostor. Zbog toga se rodila ideja o uređenju odabranog područja motivima vezanim uz spomenuti arheološki nalaz i onima koje povezujemo uz spomen zvjezdarnice.

Sigurna granica, 3. faza, projekt udruge Društvo “Bez granica” jedan je u nizu projekata kojima se podupire osnovni cilj – uspostava novog kulturnog čvorišta kao prostora i zajednice društvenih inovatora koji nudi jedinstveni ekosustav resursa, inspiracije i mogućnosti suradnje. Predloženi projekt uređenja dvorišta granice na Drenovi nastavak je uređenja dvorišta i okoliša Zavičajnog muzeja Drenove te stvaranje preduvjeta za sigurnije i kvalitetnije izvođenje slobodnih aktivnosti i programa svih dobnih skupina u okruženju Muzeja. Naime, utvrđeno je tijekom prošlogodišnjih aktivnosti da je nužno osigurati još jedan ulaz/izlaz na prostor dvorišta kako bi se u slučaju potrebe (izvođenje predstava i projekcija filmova) moglo ulaziti i sa „stražnje strane“ u odnosu na pozornice i kino platno kako bi se spriječilo ometanje programa od strane gledatelja koji su zakasnili. Alternativni izlaz je nužan i zbog sigurnosnih razloga. Također je potrebna sanacija kamenih stepenica kojom se služe posjetitelji, a obzirom da se u samoj zgradi i dvorištu nalazi vrijedna oprema (meteo stanica, računalna i kino oprema, arhiva i ostalo – sve u korisničkoj funkciji sugrađana), nužno je ugraditi i odgovarajuću zaštitu u vidu žičane ograde oko zgrade i uvođenje sustava za video nadzor cijelog objekta. Udruge Bez granica i Dren aktivno sudjeluju u više međunarodnih projekata u kontekstu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture (27 susjedstava, PassItOn, ČAI), čime se bitno povećava korištenje prostora, pa je povećanje stupnja zaštite neizbježno.

Igre odraslih za igralište mladih – 2. faza, projekt Košarkaškog kluba “Zamet” nastavak je prošlogodišnjih aktivnosti uređenja košarkaškog igrališta na Zametu, Obitelji Sušanj 2. U 2018. godini izvedeni su radovi postavljanja četveroslojne sportske akrilne podloge i postavljeni su novi koševi s nosačima. Volonterskim radom i donacijama fizičkih i pravnih osoba sufinanciran je ostatak radova postavljanja akrilne podloge, nabava pleksiglas ploča sa obručima te provedena akcija čišćenja igrališta. Cilj je bio što hitnije obnoviti košarkaško igralište što je osnovni preduvjet da se oživi košarka (ali i općenito bavljenje sportom) na Zametu, na igralištu koje tradicionalno okuplja velik broj mladih. Cilj projekta u 2019. godini je urediti okoliš novoobnovljenog košarkaškog terena kako bi on poprimio konačan izgled, a koji je nakon obnove terena postao mjesto svakodnevne aktivnosti rekreativaca i mladih željnih bavljenja košarkom. U trenutnoj situaciji mladi su željni dodatnih sadržaja kako bi njihov interes za košarku mogao prijeći u svakodnevno treniranje. Za potpunu funkcionalnost igrališta potrebno je postavljanje montažnih tribina sa 70-ak mjesta na sjevernoj strani igrališta, dvije klupice na južnoj strani igrališta, dva koša za otpad i oslikavanje zida na zapadnoj strani igrališta.

Građanska inicijativa Kvart za 5

Građanska inicijativa Kvart za 5

Dvorišta osnovnih škola – mjesta za igru, učenje, sport i druženje

Dvorište kao poligon mašte i pokreta projekt je grupe građana Pokretači promjena, kojim se želi oplemeniti dvorišni prostor Dječjeg vrtića Turnić. Vrtić trenutno pohađa 140 djece, a u dvorišnom prostoru se nalaze jedan ljuljačka i jedna klackalica. Novouređeni prostor imao bi šest zona: prometnu s poligonom, senzornu s taktilnom stazom, zonu za vrtlarenje, sportsku zonu za mali nogomet i košarku, zonu sa pijeskom i vodom te zonu za kazališne predstave, radionice i sl.

Povratak igri u učenju u prirodi, projektom grupe građana Rastimo zajedno zamišljeno je  postavljanje učionica na otvorenom u dvorišnom prostoru Osnovne škole – SE Belvedere. Izradom i postavljanjem drvenih okvira raznih boja dodatno bi se oplemenio postojeći prostor. Konstrukcija učionice na otvorenom bila bi smještena između dva stabla koja bi bila prirodna zaštita od sunca, a ravni teren dodatno bi olakšao montažu konstrukcije. Učionica na otvorenom bila bi multifunkcionalan projekt, budući da bi se prostor ne samo u edukativne svrhe, već i za rekreaciju i slobodno vrijeme učenika te održavanje predavanja i tribina. Tako će se učionica opremiti instrumentima za mjerenje visine tlaka i temperature, brzine vjetra te količine oborina, a postavit će se i koš za mini košarku, iscrtati šahovska ploča, označiti staza za vježbanje te igra za vježbanje prometnih vještina. Također, pored učionice uredila bi se staza za boćanje. Naime, osim stvaranja uvjeta za obrazovno-odgojni rad na otvorenom, jedan od ciljeva je i oplemenjivanje prostora na području MO koji bi se mogao koristiti za provođenje aktivnosti  građana  i povezivanje s lokalnom zajednicom (vrtići, udruge, mjesni odbor, građani).

Poziv na igru, projekt Vijeća roditelja OŠ Gornja Vežica i Mjesnog odbora Gornja Vežica predviđa uređenje betonskog igralište na zapadnoj strani škole kako bi učenici osim timskih igara na igralištu imali mogućnost ostvarivati i sadržaje drugih nastavnih predmeta poput matematike te prirode i društva. Učenici bi imali iscrtan poligon i igre na betonu, koje će se osmisliti na radionicama učenika i njihovih roditelja. Igre su predviđene za 1. i 2. razred jer uključuju učenje abecede, tablice množenja, prepoznavanje geometrijskih likova, brojanje, a njima će se moći služiti i predškolci koji često provode vrijeme na igralištima. Radi se o trećem po redu projekt kojim se kroz Riječki program lokalnog partnerstva uređuje okoliš škole – do sada su uređeni permakulturni školski vrt i trim staza.

I mali projekti mogu biti veliki

Riječki program lokalnog partnerstva zamišljen kao projekt u kojem građani predlažu odista male i jednostavne akcije uređenja javne površine u vlasništvu Grada Rijeke. Naglasak ovog projekta je upravo na doprinosu lokalne zajednice – udruživanju ideje i potencijala pojedinaca, fizičkih osoba i privrednog sektora, institucija, klubova i udruga koje svoje ljudske  i materijalne resurse i financijska sredstva udružuju sa sredstvima proračuna grada rijeke kako bi podigli kvalitetu života u jednom dijelu ulice, mjesnog odbora, kvarta, grada na korist sugrađana.

Zanimljivo je da su želje i ideje predlagača vrlo raznolike, i s godinama sve većih razmjera što projekte čini složenijima, te ponekad prelaze gabarite u kojima ih je moguće realizirati kroz projekt lokalnog partnerstva. Ponekad i manji projekt može biti velik ako je njegova korisnost za krajnjeg korisnika velika.

Svim voditeljima projekta i njihovim timovima (sudionicima) želimo puno uspjeha u realizaciji pojedinih projekta, a onima koji ove godine nisu dobili mogućnost da realiziraju svoje projekte u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva želimo da ih da dorade i prijave na druge natječaje ili na RPLP u nekim od narednih godina.