Poglavarstvo Grada Rijeke imenovalo je Odjel gradske uprave za kulturu privremenim skrbnikom broda Galeb, kojeg je Ministartvo kulture krajem 2006. godine proglasilo kulturnim dobrom.

Do odluke o njegovoj konačnoj sudbini, Grad Rijeka će sredstvima spomeničke rente provesti najnužniju sanaciju broda, budući da postoji neposredna opasnost uništenja unutrašnjosti broda, kao i njegova potonuća.

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Ministarstvo kulture utvrdilo je da vlasnik broda Galeb, tvrtka PLACID SEA S.A. iz Liberije s brodom ne postupa s dužnom pažnjom te stoga prijeti opasnost od oštećivanja i uništenja kulturnog dobra, pa je Poglavarstvo, s obzirom na to da se kulturno dobro nalazi na području grada Rijeke, dužno kulturnom dobru imenovati privremenog skrbnika. Odjel gradske uprave za kulturu koji je određen kao privremeni skrbnik angažirat će stručne osobe koje će izvršiti pregled broda i odrediti koji su popravci nužni da se zaustavi, i spriječi prodor daljnji oborinskih voda koje uništavaju brod. Potom će se iz svih prostorija u koje trenutno prodire voda ukloniti sav namještaj te izraditi troškovnik za navedene radove. Troškovi za poduzete mjere zaštite i očuvanja kulturnog dobra osigurat će se iz sredstava Spomeničke rente Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu.

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je kako je Grad prije dvije godine pokrenuo inicijativu za kupovinu broda Galeb, nakon što je grupa zaposlenika liberijske tvrtke pokrenula zahtjev za naplatu svojih potraživanja putem prodaje broda. S obzirom na to da je brod privezan u dijelu Brodogradilišta Viktor Lenac koje se nalazi na području Rijeke, prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, Grad Rijeka je stekao pravo prvokupa. No, kako se sudski postupak dražbe po osnovi pravomoćnih ovršnih presuda za namirenje dugova vlasnika Galeba otegao, zbog duge izloženosti vremenskim neprilikama brod Galeb svakim danom sve više propada. “Očekujemo kako ćemo u jedan do dva mjeseca imati saznanja o sredstvima i potrebnim aktivnostima da se brod djelomično zaštiti, do njegove konačne sudbine, odnosno dražbe. Ovo nije rasipanje proračunskog novca – Grad Rijeka će kao privremeni skrbnik uložiti sredstva u sanaciju broda, koja će, ukoliko brod otkupi netko drugi biti vraćena, odnosno odbit će se od kupoprodajne cijene, postane li Grad Rijeka njegovim vlasnikom,” kazao je Obersnel.
Gradsko poglavarstvo je usvojilo prijedlog Detaljnog plana uređenja područja Pećine, za koji je prethodna rasprava održana tijekom srpnja, te ga uputilo na javnu raspravu. Prema riječima pročelnika Srđana Škunce, radi se o većinom izgrađenom području, stoga plan nema kapitalni značaj, no njime se planira lokacija jednog vrlo važnog sadržaj – luke nautičkog turizma.
Na dnevnom redu Poglavarstva našla se i informacija o pripremi zemljišta za izgradnju stambenog naselja Škurinjsko plase, gdje je detaljnim planom uređenja predviđena izgradnja 13 višestambenih građevina te dječjeg vrtića i opskrbnog centra, kao i izgradnja nove ceste županijskog ranga koja će povezati Škurinje i Drenovu. Izgradnjom stambenog naselja Grad Rijeka želi omogućiti relativno jeftinu stambenu izgradnju, odgovarajući na taj način previsokim cijenama stanova izgrađenih od strane privatnika. O zahtjevnosti pripreme zemljišta, govori činjenica da se na trasi prometnica nalazi preko 10 tisuća metara četvornih za koje valja provesti imovinsko-pravnu pripremu. S obzirom na planirane sadržaje, konfiguraciju terena, te stanje vlasništva zemljišta, kao i imovinsko pravnu pripremu zahvata, projekt će se realizirati u nekoliko faza. Na sjednici je rečeno kako su s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka, koji je na tom području upisan kao vlasnik dijela zemlišta pregovori u tijeku, pa će najvjerojatnije Grad Rijeka KBC-u u zamjenu ustupiti dio zemljišta. Također, na žiro-račun depozita Grada Rijeke položit će se gotovo 2,5 milijuna kuna, radi mogućeg pokretanja postupka izvlaštenja.

Temeljem DPU-a, Grad Rijeka će sklopiti sporazum s Primorsko-goranskom županijom i Županijskom upravom za ceste, kojim će se regulirati njihovi međusobni odnosi vezano za pripremu i rekonstrukciju raskršća. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako u ovom projektu PGŽ i ŽUC ne sudjeluju samo kroz izdavanje suglasnosti, već i kroz izgradnju dijela prometnica, budući da i građani Rijeke izdvajaju sredstva u županijski, a time i ŽUC-ov proračun.
Poglavarstvo je odobrilo zauzeće javnih površina za održavanje manifestacije Prosinac u Rijeci. Grad Rijeka ove je godine odlučio posebnu pozornost posvetiti programu prosinačkih blagdanskih dana, u namjeri da doprinese realizaciji programa grada ugodnoga za život kao i razvoju urbanoga turizma koji se velikim dijelom temelji upravo na prigodnim originalnim manifestacijama, kao što su svečanost paljenja blagdanske iluminacije, darivanje građana ili Gastrofešta.

U povodu predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana Udruga umirovljenika Rijeke podijelit će do 2000 poklon-bonova umirovljenicima za nabavu živežnih namirnica, svaki u vrijednosti od 150 kuna, odnosno 50 kuna više nego proteklih godina, za što će se u proračunu Grada Rijeke osigurati 300 tisuća kuna. Poklon-bonovi će se dodjeljivati umirovljenicima koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, a čija mirovina ne prelazi iznos od 1.200 kuna mjesečno. Grad Rijeka će uskoro donijeti i novu Odluku o socijalnoj skrbi, kojom će se povećati izdvajanja iz gradskog proračuna kako bi svi umirovljenici imali minimalna primanja od 1.200 kuna.