Glavni cilj projekta Zdrave veze je doprinijeti uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske.

Program Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj

Projekt “Zdrave veze”  je usmjeren na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulumima škola, neprepoznavanje važnosti istog od strane relevantnih dionika te na stigmu oko cjelovite seksualne edukacije CSE koja se temelji na netočnim informacijama.

Ključne aktivnosti su istraživačke aktivnosti u OŠ i SŠ s fokusom na elemente CSE, zagovaranje uvođenja CSE i osvještavanje javnosti o dobrobitima uvođenja CSE. Održivosti pridonosi i jačanje kapaciteta OCD-a, a suradnje tijekom projekta otvaraju prostor za nove nacionalne suradnje i bilateralne suradnje s Norveškom i u širem području rada udruga. Uloga prijavitelja je koordinacija i sudjelovanje u aktivnostima, dok će partnerice iz HR sudjelovati u svim elementima projekta.

Projekt će doprinijeti rodnoj ravnopravnosti i prevenciji rodno uvjetovanog nasilja jer kurikulum CSE djeluje kao mehanizam prevencije rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama te se razbijaju rodni stereotipi i uloge što pridonosi rodnoj ravnopravnosti te izgradnji pravednijeg  i uključivijeg društva posebice za djecu i mlade kao ranjive skupine.

Opći cilj projekta je doprinijeti uvođenju cjelovite seksualne edukacije (CSE) u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi projekta su prikupljanje dokaza za zagovaranje uvođenja cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole, uspostavljanje dijaloga s predstavnicima jedinica lokalne i  o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole te podići svijest javnosti o dobrobitima uvođenja cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole.

Osnovne aktivnosti projekta su analiza školskih kurikuluma, ispitivanje stavova i potreba stručnih djelatnika/ca (učitelji/ice, nastavnici/e, stručni suradnici/e) osnovnih i srednjih škola, ispitivanje stavova i potreba učenika/ca osnovnih i srednjih škola te dijalog s roditeljima.

Projekt traje od rujna 2022. do studenog 2023. godine.

Projekt provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka – LORI, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta, partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. U sklopu projekta ostvareno je i bilateralno partnerstvo s organizacijom KUN (Center for equality and diversity) iz Norveške.

Vrijednost projekta “Zdrave veze“ 100.000 eura, a podržan je s 90.000,00 eura financijske podrške kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Kontakt osoba za više informacija:

Grad Rijeka
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade
Lana Golob
E-mail: lana.golob@rijeka.hr

Zdrave veze partneri logo

Povezane novosti