U Odsjeku za financijsku operativu i platni promet gradske riznice obavljaju se poslovi planiranja likvidnosti jedinstvenog računa riznice, poslovi financijske operative i likvidature, centralnog upravljanja obvezama, poslovi centralnog obračuna osobnih primanja u sustavu riznice, izrada izvještaja, vođenje jedinstvenog registra instrumenata osiguranja plaćanja i prisilna naplata, blagajne, putnih naloga te poslovi upravljanja i organizacije sustava Riznice u nadležnosti Odsjeka.

U Odsjeku su ustrojena dva Poodsjeka:

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Odsjeka:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za financijsku operativu i platni promet gradske riznice

Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 657 Korzo 16, Rijeka Franko Čargonja Đurđica
djurdjica.franko-cargonja@rijeka.hr
Savjetnica za centralne isplate osobnih primanja T. +385 51 209 683 Korzo 16, Rijeka Jelenković Nina
nina.jelenkovic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za centralne isplate osobnih primanja T. +385 51 209 670 Korzo 16, Rijeka Lerga Nataša
natasa.lerga@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 686 Korzo 16, Rijeka Milotić Ariana
ariana.milotic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative T. +385 51 209 684 Korzo 16, Rijeka Nela Borčić
nela.borcic@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za financijsku operativu i platni promet gradske riznice T. +385 51 209 669 Korzo 16, Rijeka Nižić Jovičić Mateja
mateja.nizic-jovicic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative T. +385 52 209 981 Korzo 16 Polić Lučić Tanja
tanja.policlucic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative
T. +385 51 209 668
Korzo 16, Rijeka Katja Samaržija
katja.samarzija@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za likvidaturu i platnu promet T. +385 51 209 659 Korzo 16, Rijeka Vukas Piroška
piroska.vukas@rijeka.hr
Referentica centralnog obračuna osobnih primanja T. +385 51 209 666 Korzo 16, RIjeka Žan Sanja
sanja.zan@rijeka.hr