U Odsjeku za gradske poreze i ostale prihode, u kojem se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate gradskih poreza, prihoda od prodanih stanova, predstečajnih nagodbi/sporazuma i drugih prihoda, vode upravni i porezni postupci, poduzimaju mjere naplate, pokreću i vode postupci prisilne naplate te provodi praćenje i izvješćivanje u svrhu naplate drugih prihoda iz djelokruga rada, sukladno posebnim propisima.

U Odsjeku su ustrojene dva Pododsjeka:

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Odsjeka: