Gradsko vijeće Grada Rijeke na svojoj je 3. sjednici raspravljalo je o izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.

Izvještaj pokazuje kako su prihodi ostvareni u iznosu od 516,2 milijuna kuna, a rashodi u iznosu od 473,3 milijuna kuna, što znači da je ostvaren višak prihoda od 42,9 milijuna kuna.

Ukupni prihodi i primici Grada Rijeke i proračunskih korisnika ostvareni su u razdoblju od siječnja do lipnja ove godine u iznosu od 516.225.303 kuna ili 42,7% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 473.313.028 kuna ili 40,1% godišnjeg plana. Ukupno je ostvaren višak prihoda u iznosu od 42.912.275 kuna, od čega je Grad ostvario višak prihoda u iznosu od 37,5 milijuna kuna, a 83 proračunska korisnika višak od 5,4 milijuna kuna.

Temeljem Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke usvojenog 2018. godine, u proračunu za 2021.  planirano je sukcesivno pokriće manjka prihoda Grada u iznosu od 33.085.000 kuna. Kako je istaknuo gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, s obzirom na to da je za prvih šest mjeseci Grad ostvario višak prihoda u iznosu od 37,5 milijuna kuna i unatoč činjenici da su izvršenja proračuna u drugom dijelu godine nešto veća, može se očekivati da će i na razini cijele godine biti ostvaren planirani višak prihoda.

Sjednica Gradskog vijeća rujan 2021

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović predstavio polugodišnje izvršenje proračuna

„Izvještaj o izvršenju proračuna u prvom polugodištu svjedoči o stabilnosti proračuna te činjenici da će do kraja godine Grad Rijeka uspjeti ostvariti višak prihoda i time ispoštovati plan pokrića gubitaka iz proteklih godina,“ istaknuo je gradonačelnik Filipović. Također je istaknuo kako je u tri mjeseca otkako je na mjestu gradonačelnika plaćanja svedena na razumnu mjeru te su isplate prema korisnicima javnih potreba i ostalima korisnicima postale redovite.

Komentirajući prihodovnu stranu, gradonačelnik je istaknuo učinke porezne reforme na gradski proračun. Tako procjene govore da će samo od mjere poreznog rasterećenja plaća mladih osoba do 30 godina grad na godišnjoj razini gubiti oko 20,0 milijuna kuna godišnje prihoda od poreza i prireza na dohodak, što neće biti kompenzirano ni na koji način. S ciljem poreznog rasterećenja građana predloženo je da se od 1. siječnja 2022. godine prirez porezu na dohodak Grada Rijeke snizi za jedan postotni poen sa 15 na 14%, a. Cilj je da se do kraja mandata prirez porezu na dohodak smanji na 10% i tako ispune predizborna obećanja, što će pak imati i financijski učinak na gradski proračun od otprilike 4 milijuna kuna manje na godišnjoj razini.

Rashode proračuna u posljednjih nekoliko godina, pa tako i u 2021. godini, obilježavaju veliki gradski projekti i investicijski ciklus kojim dominiraju ulaganja u kulturnu infrastrukturu.

Vijećnici isticali važnost izdvajanja za poduzetništvo

U ime Kluba vijećnika Mosta vijećnik Aleksandar Saša Milaković i Josip Ostrogović u ime Kluba HDZ-a postavili su pitanje o točnom iznosu stanja manjka u gradskom proračunu.

Kako je pojasnio pročelnik Odjela za financije Ante Mađerić, sa ostvarenim viškom prihoda od 42,9 milijuna kuna u prvih šest mjeseci ove godine, ukupni preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 102,1 milijuna kuna na dan 30. lipnja 2021. No, istaknuo je kako je puno važniji podatak za poslovanje Grada u prvom polugodištu što ukupne dospjele nepomirene obveze grada na dan 30. lipnja 2021. godine iznose 51,8 milijuna kuna i manje su za gotovo 26 milijuna ili 33% u odnosu na kraj protekle godine.

Sjednica Gradskog vijeća rujan 2021

Vijećnici raspravljali o izvršenju proračuna i nizu drugih točaka 5. sjednice

Vijećnici Mosta i HDZ-a su, raspravljajući o izvršenju proračuna, naglašavali s jedne strane izvršenje proračuna na pozicijama Odjela za poduzetništvo od samo 5% te istaknuli kako činjenicu da se iz proračuna za poduzetništvo izdvaja 2,5% proračuna nedovoljnim. Podrcrtavajući mišljenje vijećnika, koji su istaknuli važnost poticanja otvaranja kvalitetnih i više plaćenih radnih mjesta, vijećnik Akcije mladih Vedran Vivoda naglasio je kako ključnim smatra privlačenje velikih investicija u Rijeku.

U ime Kluba svoje nezavisne liste vijećnik Davor Štimac istaknuo je kako je gospodarski rast Rijeke sporiji nego bilo kojeg grada na obali, ocijenivši kako su investicije su duplo manje nego u ostatku Hrvatske, a nezaposlenost se smanjuje samo što ljudi odlaze iz Rijeke.

U ime kluba vijećnika SDP-a vijećnica Petra Karanikić istaknula je kako svim stavkama u izvršenju proračuna zajednička riječ suficit, kako na strani Grada Rijeke, tako i proračunskih korisnika. Ujedno je istaknula kako se ne može složiti s konstatacijom da se poduzetnicima nedovoljno pomaže, dodajući kako su, osim Grada Rijeke, koji je donio niz mjera za očuvanje poslovanja u vrijeme pandemije, za poticanje poduzetnika mjerodavne i druge institucije.
„Postavljeni su kvalitetni temeljni za vođenje proračuna i sustava grada u narednom mandatu,“ kazala je vijećnica Karanikić.

Gradonačelnik Filipović je kazao kako se slaže s činjenicom da Rijeci trebaju radna mjesta s većim prosječnim plaćana, no ujedno je naglasio kako za njega nije bitno jedino poduzetništvo, već za razvoj grada i dobrobit građana smatra važnim i ostale segmente društva. Naglasio je kako je protekla, pandemijska godina pokazala kako je riječko gospodarstvo, posebno malo i srednje poduzetništvo, otpornije nego što se misli. Dodao je kako Grad Rijeka izuzetno proaktivan te čini sve da privuče velike investitore, podsjetivši kako je od prije tri godine u Rijeci djeluje tvrtka Infobip, zapošljavajući stotinjak radnika. Naglasio je kako u Rijeci djeluje najveća hrvatska farmaceutska tvrtka, u gradu svoje sjedište imaju najveća hrvatska dentalna klinika, najveća hrvatska agencija za promet nekretnina, najveći trgovački lanac u zemlji te najveći lanac marina u Hrvatskoj, koji će ujedno graditi i marinu Porto Baroš.

Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu Gradsko vijeće nije prihvatilo, budući da je 13 vijećnika glasovalo za, 12 protiv, a 3 su bila suzdržana. Vijećnici su glasovali elektronskim putem, putem aplikacije eSjednice. Zbog spriječenosti predsjednice Gradskog vijeća Ane Trošelj prvi dio sjednice vodio je potpredsjednik Josip Ostrogović, a drugi potpredsjednik Željko Jovanović.

Sjednica Gradskog vijeća rujan 2021

Omogućeno elektronsko glasovanje vijećnika

Rasprava o prostornom planiranju

S obzirom na to da niti jedan odbor Gradskog vijeća nije glasovao za Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje, gradonačelnik je ovu točku povukao s dnevnog reda i najavio provođenje konzultacija s odborima na ovu temu.

Gradsko vijeće prihvatilo je izmjene Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj-Kostabela, a tijekom rasprave, koju su započeli vijećnici Kluba vijećnika Možemo! vijećnici su ukazivali na važnost očuvanja ovog riječkog zelenog područja, koje ne bi trebalo, istaknuli su, ostati i u javnoj, a ne samo u privatnoj funkciji.

U ime Kluba vijećnika SDP-a vijećnik Duško Milovanović istaknuo je slaganje s izrečenim stavovima. Naglasivši kako su gradski vijećnici ti koji će na kraju odlučiti o tome hoće li se plan usvojiti ili ne, ukazao je kako postoji niz javno pravnih tijela koja moraju dati uvjete na temelju kojih će se taj prostorni plan i izraditi te pozvao vijećnike da imaju povjerenja u struku, koja će, izrazio je uvjerenje, štititi interes grada i građana.

Rasprava o povećanju vrtićkih i jasličkih kapaciteta u Rijeci

Za ravnateljicu Dječjeg vrtića More imenovana je dosadašnja ravnateljica Jasna Crnčić te su usvojene izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. Plan je, između ostaloga, dopunjen i jednom od novih lokacija dječjih vrtića u OŠ Kozala, a sve s ciljem da se smanji broj djece koja su ostala neupisana u riječke vrtiće nakon lipanjskih upisa, u prvom redu djece s oba zaposlena roditelja.
Vijećnica Iva Davorija istaknula je kako Možemo! pozdravlja napore gradonačelnikovog tima i gradske uprave na osiguravanju mjesta za neupisanu djecu. No, napomenula je kako bi se osiguravanju dostatnih vrtićkih i jasličkih kapaciteta trebalo pristupiti na sustavniji način, posebice izgradnjom novih vrtićkih kapaciteta.

Podršku naporima Grada, kako u osiguravanju dodatnih kapaciteta tako i u pokretanju projekta dadilja, istaknuo je i vijećnik Akcije mladih Vedran Vivoda, izrazivši nadu da će se kroz dvije godine doći do situacije da u Rijeci nema djece neupisane u vrtiće. U raspravu su se uključili i vijećnici Nezavisne liste Davora Štimca, pozdravivši napore Grada Rijeke da osigura dodatne vrtićke i jasličke kapacitete. Vijećnice Maša Magzan i Iva Rinčić istaknule su kako bi trebalo razmišljati u smjeru da se svoj djeci omogući zakonsko pravo na predškolski odgoj, a ne samo djeci oba zaposlena roditelja. Kazale su kako u današnje vrijeme mnogo roditelja radi honorarno ili povremeno, što znači da njihova djeca ne mogu ostvariti mogućnost upisa u vrtić. Vijećnice su ujedno upitale postoji li mogućnost da se još neki kapaciteti osnovnih škola prenamjene u vrtićke prostore, poput OŠ Centar, koja je ove godine upisala mali broj prvašića. Vijećnik Račić je ukazao na potrebu pojačavanja aktivnosti na izgradnji novih vrtića.

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan, zadužena za poslove odgoja i obrazovanja, naglasila je kako gradonačelnikov tim vrlo ozbiljno razmišlja o problemu nedostatnih vrtićkih kapaciteta.
„U ovom trenutku želimo u što kraćem roku upisati što veći broj djece, a u 100 dana vlasti osigurali smo novouređene prostore te zaposlili 26 novih djelatnika. Prioritet gradonačelnikovog tima i gradske uprave je upisati svu djecu koja su ostala neupisana po kriteriju oba zaposlena roditelja. Odgovorno tvrdim da neće biti neupisane djece u vrtiće grada rijeke po toj osnovi, a to nam je prvi korak,“ kazala je zamjenica Krpan.

Najavila je da će se po usvajanju gradskog proračuna za 2022. godinu, ne čekajući sljedeću pedagošku godinu, staviti u funkciju dječjih vrtića dodatni prostori u vlasništvu Grada Rijeke. Također je najavila izmjene kriterija upisa u dječje vrtiće, kako bi bili mogući tijekom cijele godine. Što se tiče mogućnosti da se u OŠ Centar i u nekim drugim školama otvore vrtićki kapaciteti, zamjenica Krpan je istaknula kako se vrtići zbog ograničenja koje nameće Državni pedagoški standard, ne mogu smjestiti u objekte koji nemaju vanjski ograđeni prostor.

Vijećnica Petra Mandić (Most) naglasila je važnost osmišljavanja demografske strategije Grada Rijeke. Zamjenica gradonačelnika Krpan kazala je kako se razmišlja o demografskim mjerama, poput povećanja naknade za roditelje te naglasila kako je to samo prvi korak.

Na dnevnom redu našlo se izvješće o radu Komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom za 2020. godinu, kao davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke, kojeg vijećnici nisu prihvatili.

Na dnevnom redu 3. sjednice Gradskog vijeća je i niz izvještaja o radu gradskih kulturnih ustanova u 2020. godini – HNK Ivana pl. Zajca, Gradskog kazališta lutaka Rijeka, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Muzeja grada Rijeke, Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Gradske knjižnice Rijeka te Art-kina.