Krajem srpnja započinju radovi na građevini Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Ulici Jože Vlahovića u Rijeci. Buduće reciklažno dvorište služit će za prikupljanje otpada isključivo od građanstva, a recikliranje otpada bit će besplatno

Riječ je o zemljištu površine 1125 m²  unutar područja bivše tvornice Torpedo. Predviđena građevina imat će komunalno servisnu namjenu privremenog sortiranja i skladištenja izdvojenog komunalnog otpada za daljnju reciklažu i deponiranje. Otpad će se skladištiti u zasebnim spremnicima. Otpad će se prikupljati isključivo od građanstva , a recikliranje besplatno za sve građane grada Rijeke.

Izvođač radova je Novotehna d.o.o., a stručni i obračunski nadzor vrši Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zoran Samaržija Hranilović.

Ukupna vrijednost predmetne građevine sa pratećom infrastrukturom iznosi 1.223.592,93 kn s PDV-om.

Planirani rok za izvođenje radova je 200 kalendarskih dana ili najkasnije do 20.01.2020.g.

Građenje će se financirati iz Proračuna Grada Rijeke za 2019.g. odnosno 2020.g., uz sufinanciranje u 85 % iznosu iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK).

Europski fond za regionalni razvoj