77. gradonačelnikov kolegij održat će se 23. ožujka 2021. godine u 10,30 sati (elektroničkim putem)

Dnevni red

  1. Točka 2.

  2. Točka 3.

  3. Točka 4.

  4. Točka 5.