Mjesni odbor Pašac površine je 98,10 ha i ima 342 stanovnika.

Povezane novosti

Ponedjeljak, 21. prosinac 2015.

Stigao je Sveti Nikola

U nedjelju 6. prosinca 2015. godine Vijeće MO Pašac organiziralo je za djecu sa područja MO Pašac svečani doček Svetog Nikole.

Više informacija

Četvrtak, 12. ožujak 2015.

Participiranje u troškovima ukopa na području općine Čavle

Grad Rijeka participira u troškovima ukopa na grobljima na području Općine Čavle, onih mještana Pašca, koji su na području tih naselja imali prebivalište prije osnivanja Općine Čavle tj. 18. travnja 1993. godine. Više o načinu podnošenja zahtjeva za isplatu participacije u troškovima ukopa.

Više informacija