U ovoj arhivi možete pronaći zapisnike sa sjednica Vijeća MO kao i zapisnike sa zborova građana složene po rednim brojevima odnosno datumu održavanja.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Potok 2018.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Potok 2017.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Potok 2016.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Potok 2015.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Potok 2014.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Potok 2013.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Potok 2012.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Potok 2011.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Potok 2010.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Potok 2009.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Potok 2008.