KD Čistoća Rijeka i ove će godine, po završetku blagdanske božićno-novogodišnje sezone, organizirano prikupljati božićna drvca od 8. do 18. siječnja. Građani drvca mogu odložiti pored spremnika za preostali otpad koje uobičajeno koriste ili samostalno donijeti u reciklažna dvorišta Mihačeva draga, odnosno Pehlin.

KD Čistoća će organizirano prikupljati drvca od 8. do 18. siječnja 2018. po mjesnim odborima Grada Rijeke i gradovima Kraljevici, Kastvu, Bakru te općinama Kostrena, Viškovo, Čavle, Jelenje i Klana.

Prikupljanje će se obavljati tijekom svakog dana, osim nedjeljom.

Građani također drvca mogu i samostalno donijeti u reciklažna dvorišta Mihačeva draga (radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8. do 20 sati), odnosno Pehlin (od ponedjeljka do petka od 10 do 17 sati, odnosno subotom od 8 do 13 sati).

Iz KD Čistoća mole građane da drvca ne odbacuju u okoliš, ne odlažu u posude za preostali otpad niti one za odvojene vrste otpada, kao niti na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu.

Termini i lokaliteti organiziranog prikupljanja božićno-novogodišnjih drvaca u Rijeci po mjesnim odborima:

8. 1. 2018. – ponedjeljak:

 • BRAJDA-DOLAC
 • LUKA
 • MLAKA
 • POTOK

9. 1. 2018. – utorak

 • PEĆINE
 • CENTAR-SUŠAK
 • ŠKOLJIĆ – Stari grad

10. 1. 2018. – srijeda

 • ZAMET
 • GORNJI ZAMET
 • GRPCI
 • SRDOČI

11. 1. 2018. – četvrtak

 • DRENOVA
 • ŠKURINJSKA DRAGA
 • ŠKURINJE

12. 1. 2018. – petak

 • KRIMEJA
 • PODVEŽICA
 • GORNJA VEŽICA

13. 1. 2018. – subota

 • BULEVARD
 • TRSAT
 • VOJAK

15. 1. 2018. ponedjeljak

 • TURNIĆ
 • SVETI NIKOLA
 • KANTRIDA

16. 1. 2018. – utorak

 • BELVEDER
 • BRAŠĆINE-PULAC
 • KOZALA

17.1. 2018. – srijeda

 • BANDEROVO
 • PODMURVICE
 • PEHLIN

18. 1. 2018. – četvrtak

 • PAŠAC
 • SVILNO
 • DRAGA
 • SVETI KUZAM
 • OREHOVICA