Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija upućen je prijedlog izmjena Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, koji donosi nova pravila držanja kućnih ljubimaca, između ostaloga zabranu dovođenja pasa na javnu površinu bez povodca, ako je pas utvrđen kao opasan i bez brnjice, dok će se u parkovima psi smjeti voditi isključivo po pješačkim stazama. Također, nadzor nad držanjem kućnih ljubimaca prešao je u nadležnost komunalnih redara.

Predstavljajući prijedlog izmjena Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević istaknula je kako je izmjena odluke u prvom redu potaknuta izmjenama Zakona o zaštiti životinja, koji je propisao da nadzor nad načinom postupanja s kućnim ljubimcima dijelom prestaje biti nadležnost veterinarskih i stočarskih inspektora i prelazi u nadležnost komunalnih redara. Ujedno će se sva problematika koja se tiče kućnih ljubimaca objediniti jednom odlukom, budući da je do sada kontrola kretanja kućnih ljubimaca na javnim površinama bila propisana Odlukom o komunalnom redu.

Prijedlog izmjena Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca donosi nova pravila držanja kućnih ljubimaca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijedlogom odluke, osim što je pse dozvoljeno voditi zelenim površinama isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka, zabranjeno je dovoditi i puštati pse na javne površine koje odredi i znakovima zabrane označi Odjel, kao i na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta. Vlasnik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde. Nadalje, zabranjeno je uvođenje kućnog ljubimca u građevine javne namjene, kao što su trgovački centri ili kina, osim ako vlasnik objekta ne odredi suprotno.

To je samo dio izmjena odluke, temeljem koje će komunalni redari moći propisati i prekršajne kazne neodgovornim vlasnicima pasa, iako je, naglašeno je, u nekim slučajevima biti teško provedivo, budući da se prekršitelji nisu dužni identificirati komunalnom redaru, koji onda nema na temelju čega propisati kaznu. Stoga je već krajem 2013. godine dogovoreno da će se dva puta mjesečno u suradnji s policijom vršiti pojačan nadzor na 50-ak prioritetnih lokacija, što je već dalo rezultat, budući da su već prema 19 vlasnika pasa izdane obavijesti o počinjenom prekršaju. Izmjenama odluke propisane su i kazne za neodgovorene vlasnika kućnih ljubimaca, od 500 kuna za vođenje psa bez povodca do 5.000 kuna za pravnu osobu koja ne brine o svojim životinjama. Naglašeno je kako su, bez obzira na nove nadležnosti komunalnih redara, veterinarski inspektori i dalje nadležni za dio poslova vezanih uz kućne ljubimce, kao što su napadi pasa ili utvrđivanje je li pas opasan.

 22. gradonacelnikov kolegij travanj 2014.

Uređenje dviju lokacija za istrčavanje pasa
Ujedno, razumijevajući potrebe vlasnika pasa za odgovarajućim lokacijama na koje mogu izvoditi svoje kućne ljubimce radi istrčavanja, Grad Rijeka je utvrdio 22 potencijalne lokacije, od kojih bi dvije, na području mjesnih odbora Podvežica i Kozala, trebale biti uređene do kraja godine. Također, na 30-ak lokacija u gradu postavljene su košarice za otpatke s držačem za PVC vrećice, a da se kultura građana povećava dokazuje i činjenica da se u posljednje vrijeme oprema ne devastira kao u početku postavljanja.

U kreiranju odluke mogli su sudjelovati i građani, budući da je tijekom više od dva mjeseca bila otvoreno javno savjetovanje, za vrijeme kojeg su pristigla 33 prijedloga. Neke od njih nije bilo moguće prihvatiti, poput zabrane vožnje pasa liftom ili držanja na balkonu u višestambenim objektima, budući da je stav Grada Rijeke da se radi o dogovoru stanara.
“Prilikom predlaganja izmjena odluke nastojali smo, gdje god je to bilo moguće, pomiriti interes vlasnika kućnih ljubimaca i ostalih građana. S obzirom na to da je javno savjetovanje izazvalo velik interes građana, planiramo e-konzultacije vezane uz temu kućnih ljubimaca, kako bi čuli mišljenje posebice uz namjenu izdvojenih parkovnih površina za istrčavanje pasa te ponovno pokretanje groblja kućnih ljubimaca, iako je trenutno zakon brani ukopavanje kućnih ljubimaca,” kazao je riječki gradonačelnik Obersnel.

Zabrana konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama
Gradskom vijeću upućen je i prijedlog izmjena Odluke o komunalnom redu, koji je s jedne strane vezan uz izmjene odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, ali ujedno i predstavlja usklađenje s Prekršajnim zakonom. Naime, prijedlogom odluke propisuje se mogućnost da komunalni redar na mjestu prekršaja naplati samo polovicu kazne, čime se ujedno odustaje od vođenja prekršajnog postupka.

Odlukom se također predlaže zabrana konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama, s izuzetkom manifestacija. Kako je kazala pročelnica Miličević, uočeno je kako se mladi, što uključuje i maloljetnike, sve češće okupljaju u gradskim parkovima, na trgovima, gatovima i javnim parkiralištima, i to najčešće tijekom vikenda u noćnom periodu, te konzumiraju alkoholna pića. Posljedica toga, izuzev očitog štetnog djelovanja na zdravlje tih osoba, jesu onečišćene javne površine pretrpane smećem, kao i oštećena ili uništena gradska i druga imovina, za čije održavanje, čišćenje i sanaciju se potom izdvajaju znatna sredstva. Predložena je kazna u visini od 500 kuna, a nadzor će vršiti komunalni redari u suradnji s policijom.

Dolac 7

Novi natječaj za sufinanciranje sanacije pročelja i krovova
Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2015. i 2016. godini bit će raspisan 28. ožujka i ostat će otvoren 3 mjeseca. Kako je kazao pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar, do sada je raspisano 6 poziva temeljem kojih je obnovljeno 25 zgrada, za što je iz sredstava spomeničke rente izdvojeno 10,6 milijuna kuna.

Izvješće o provedenim nabavama u 2013.
U protekloj godini Grad Rijeka je za nabave za isporuku roba, izvođenje radova i izvršavanje usluga izdvojio 108,8 milijuna kuna, koje uključuju ugovorene nabave ispod zakonskog praga te nabave za koje postoji obveza objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Kako je kazao gradonačelnik Obersnel, isto toliko sredstava je raznim ugovorima usmjereno prema trgovačkim i komunalnim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke.