Od 2007. godine, kada se koriste sredstva iz Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, za programe iz spomeniče rente izdvojeno je 4,4 milijuna kuna, a ove godine planira se izdvojiti gotovo 2,6 milijuna kuna. S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je novi pravilnik o korištenju sredstava rente za provođenje Programa.

Grad Rijeka je još 2006. godine raspisao prvi javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline za korištenje sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Grada Rijeke namijenjenih sufinanciranju sanacije pročelja i krovova. Nakon 19 pristiglih prijava, na listu prioriteta za 2007. godinu uvršteno je 8 programa od kojih su dva u cijelosti izvršena, a za dva je izrađena projektna dokumentacija. Iduće godine bila je slična situacija, tako da su do sada izvršeni radovi na pročelju Palazza Adria, zgradi na adresi Rudolfa Strohala 2, Verdijeva 19, Matije Gupca 3 i Šetalište Joakima Rakovca 33, a još uvijek se izvode radovi na Casi Venezia u Ulici Dolac. Osim iz fonda spomeničke rente, sredstva za izvođenje radova i izradu projektne dokumentacije grad je osigurao i s osnove suvlasničkog udjela u građevinama.

Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako rezultati pokazuju kako je Program sanacije i obnove pročelja i krovova opravdan. Napomenuo je kako se često kod tvrtki plaćanje spomeničke rente doživljava kao opterećenje, dok s druge strane postoji velik pritisak da se pročelja unutar zaštićene cjeline urede.
“Među obnovljenim zgradama ima više objekata koji su u vlasništvu gospodarskih subjekata, pa je na ovaj način poduzetnicima dio tih sredstava i vraćen, a indirektno ljepši izgled grada pridonosi i drugačijoj turističkoj valorizaciji grada. Što budemo prikupili više spomeničke rente, to će biti i više uređenih pročelja. No, pročelja i krovove ne možemo urediti bez želje vlasnika da u tome sudjeluju i daju svoj financijski doprinos,” kazao je Obersnel, upozorivši kako u Rijeci ima relativno mali broj zgrada pojedinačno registriranih kao kulturno dobro.

Gradskom vijeću upućen je novi Pravilnik o korištenju sredstava rente, prema kojem će javni poziv ići svake dvije, umjesto svake godine, podnositelj prijave morat će primijeniti propise javne nabave, a pravilnikom su, između ostaloga, definirani i razlozi brisanja s liste prioriteta.

Palača JadrolinijeDodatne mjere pomoći poduzetnicima
Gradonačelnik je podsjetio kako je poduzetnicima u sklopu pomoći u prevladavanju teške gospodarske situacije, između ostaloga, smanjena i naknada za spomeničku rentu. Radi se o izvanrednoj mjeri, koja je svojevrsni nastavak Općeg programa mjera za poticanje poduzetništva, koji je donesen 2008. godine, a sada doživljava izmjene. Izmjene i dopune plana, koje su upućene Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje, predviđaju dvije nove mjere – subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna te subvencioniranje troškova obrazovanja i usavršavanja zaposlenika. Povećano je i učešće Grada u troškovima poduzetnika sa 30% na 50% za izradu marketinških planova i/ili istraživanja tržišta te za promociju zajedničkog proizvoda ili usluge.

Prijedlog akcijskog plana Programa za mlade Grada Rijeke za 2010. godinu
Gradskom vijeću upućen je prijedlog Akcijskog plana Programa za mlade Grada Rijeke za 2010. godinu. Program, koji sadrži odredbe gradske politike prema mladima, donesen je za razdoblje od 2009. do 2013. godine, s time da se svake godine donosi poseban akcijski plan koji sadržava detaljnu razradu planova i aktivnosti za tekuću godinu. S obzirom na gospodarsku i financijsku krizu, akcijski plan je nešto skromniji nego što je prvotno bilo planirano, no pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Branka Renko-Silov je istaknula kako će s projektima koji se ne mogu okončati u sklopu godine, tijekom godine barem započeti.

Upisi u prvi razred osnove škole
Prihvaćena je informacija o upisnom postupku u prvi razred osnovnih škola Grada Rijeke za školsku 2010./2011. godinu te zaključak o financiranju upisnog postupka. Ured državne uprave u PGŽ-u vršit će od 22. do 26. veljače predbilježbe djece školskih obveznika te djece za koju roditelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole u osnovnoj školi najbližoj mjestu stanovanja, odnosno upisnom području. Trenutno je cijela Rijeka jedno upisno područje, pa građani Rijeke svoje školarce mogu upisati u bilo koju školu u Rijeci, dok će stanovnici ostalih gradova i općina koji žele da njihova djeca pohađaju riječke škole morati Uredu državne uprave priložiti poseban zahtjev.

Od sljedeće školske godine roditelji ipak neće moći upisivati djecu u školu u koju žele, budući da bi se, donese li nadležno ministarstvo potrebne pravilnike, djeca upisivala u škole ovisno o pripadnosti upisnom području utvrđenom u mreži škola. Odjel za odgoj i školstvo već je sačinio prijedlog mreže škola te ga usuglasio s osnovnim školama i vijećima mjesnih odbora.

20. gradonačelnikov kolegij veljača 2010.

Osigurana sredstva za rad Gorske službe spašavanja
U skladu sa zakonskom obvezom, u 2010. godini Grad Rijeka će rad Gorske službe spašavanja (GSS) Rijeka sufinancirati s iznosom od 200.000 tisuća kuna, iako je grad sufinancirao rad GSS-a i prije nego što je to postalo obvezno. Zahvalivši se članovima GSS-a na njihovom radu i entuzijazmu, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je ova zakonska obveza još jedan primjer državne odluke da jedinicama lokalne samouprave prebaci odgovornost, bez osiguravanja dodatnih izvora financiranja. Ujedno je pozvao Primorsko-goransku županiju i ostale gradove i općine s područja županije da se sa značajnijim sredstvima uključe u sufinanciranje GSS-a.

GSS Rijeka je tijekom 2009. godine odradio 77 akcija spašavanja na poziv te spašavanja i pružanja prve pomoći na skijalištu Platak. Proveden je i velik broj drugih aktivnosti: dežuranja na manifestacijama, edukacija i vježbi. Prosjek aktivnosti svakog člana, a većinom se radi o volonterima, iznosi 30 dana.

Gradonačelnik je dao suglasnost na Prijedlog Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača i uputio ga na Gradskom vijeću na usvajanje. Usvojeno je i izvješće o financiranju udruga iz Proračuna Grada Rijeke u 2009. godini. Grad Rijeka je sufinancirao programe, projekte i aktivnosti
635 udruga građana s iznosom od 38,2 milijuna kuna, što predstavlja 4,32% ukupno realiziranog gradskog proračuna.

Također, odlučeno je da će se za nabavu kombi vozila za potrebe Udruge invalida distrofičara Primorsko-goranske županije izdvojiti 240.000 kn.