U sastavljanju proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu imali su prilike, kao i prethodnih godina, participirati građani i to kroz tri postojeća modela participativnog budžetiranja: Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva i Proračunska online igra Proračun(ajme).

Za program Malih komunalnih akcija osigurano 11,8 milijuna kuna

Kroz program Malih komunalnih akcija građani svake godine neposredno utječu na raspodjelu oko 10 milijuna kuna proračunskih sredstava. I ove godine se pozivu na predlaganje malih komunalnih akcija odazvao velik broj građana, predloženo je ukupno 1106 projekata, od toga je 744 prijedloga utvrđeno kao izvedivo i upućeno vijećima mjesnih odbora, kao neposrednim predstavnicima građana s određenog područja grada, na sastavljanje prioritetnih lista. U plan realizacije uvrštava se između 350 i 400 zahvata za koje se osigurava ukupno 11.873.000 kuna u proračunu za 2020. godinu.

Još otvoren natječaj za predlaganje projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2020. godini

Riječkim programom lokalnog partnerstva građani svake godine neposredno utječu na raspodjelu oko 200.000 kuna proračunskih sredstava. I u ovom prijedlogu Proračuna za 2020. godinu planiran je isti ukupni iznos od 200.000 kuna. Natječaj za predlaganje projekata koji će se financirati tim sredstvima otvoren je do 5.prosinca. Maksimalni mogući iznos kojim se pojedini prihvaćeni projekt može financirati, u 2020. godini će iznositi 40.000 kuna.

Edukativna proračunska online igru “Proračun(ajme)” zabilježila 444 pregleda

Kroz edukativnu proračunsku online igru Proračun(ajme) građani tijekom cijele godine mogu birati i sami predlagati projekte za koje bi željeli da nađu mjesto u budućem proračunu. Istovremeno mogu predlagati smanjivanja na postojećim stavkama proračuna kako bi osigurali sredstva za željene projekte. Statistika igranja koristan je alat za planiranje proračuna prema iskazanim interesima i željama građana.

Igra je ove godine zabilježila 444 pregleda. Od ponuđenih 35 projekata, građani koji su odigrali igru najčešće su birali sljedeće: Nastavak izgradnje Sveučilišne avenije (21%), Izgradnja podzemne garaže Potok (19%), Značajnija ulaganja u kulturne manifestacije (17%), Dvostruko veće sufinanciranje poduzetničkih programa (17%), Ulaganja u nezavisnu kulturu (17%), Dvostruko češće čišćenje grada (17%). Ostali ponuđeni projekti birani su u manjim postocima.

Istovremeno su najveće uštede na postojećim stavkama igrači predlagali u sljedećim područjima: Informatizacija i Smart City (18%), Izgradnja komunalne infrastrukture (16%) te Sport i tehnička kultura (13%). Predlagali su i ostvarivanje prihoda kroz povećanje komunalne naknade (8%).