U sklopu projekta “In-LoRe – eRačun za lokalnu i regionalnu samoupravu“ do 1. srpnja 2019. godine uvest će se potpuno elektroničko poslovanje između gradske uprave, gradskih ustanova i poslovnih subjekata.

Kako je na 35. gradonačelnikovom kolegiju istaknuo pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Željko Jurić, uvođenje elektroničkog računa donijet će gospodarstvu i upravi brojne koristi, od veće učinkovitosti i transparentnosti procesa, preko smanjenja administrativnih troškova do povećanje produktivnosti. Ekološka komponenta projekta ogleda se u smanjenoj potrošnji papira i smanjenoj emisiji stakleničkih plinova.

Nositelj projekta “In-LoRe“ (eng. Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, tehnički ga podržava Financijska agencija (FINA), a pored Grada Rijeke, u njemu sudjeluje još 59 jedinica lokalne i regionalne samouprave, 12 ministarstava te dva središnja državna ureda. Provedba projekta započela je 3. rujna 2018. godine, trajat će godinu dana i predstavlja najveće nacionalno projektno partnerstvo, utemeljeno s ciljem osposobljavanja javne uprave za primjenu i razmjenu eRačuna.

Financira se u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe). Vrijednost projekta iznosi 1.021.025,23 €, od čega Europska komisija sufinancira 75% prihvatljivih troškova, odnosno 765.769 €. Grad Rijeka sudjeluje u projektu s proračunom od 17.418,34 €.

Kao posrednik za ulazne račune za Grad Rijeku odabrana je FINA, a gradonačelnik je donio preporuku da i gradske ustanove uključene u sustav Riznice, a s ciljem minimiziranja troškova implementacije automatskog zaprimanja i obrade eRačuna u informacijskom sustavu, odaberu FINU kao informacijskog posrednika za zaprimanje računa.

Sufinancira Europska unija Instrument za povezivanje Europe