Rok za podnošenje prijedloga programa je 11. listopada 2019. godine.

Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” objavila je Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2020. godini.

Što su Javne potrebe u sportu Grada Rijeke?

Javne potrebe u sportu su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Tko provodi natječaj?

Odredbama Zakona o sportu određeno je da Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” objedinjuje i usklađuje programe sporta te Gradu Rijeci predlaže Program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovu ostvarivanju.

Što se sufinancira sredstvima proračuna putem Javnih potreba u sportu?

Program Javnih potreba u sportu temelji se na djelatnostima kojima se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 • treninzi i natjecanja sportaša,
 • nagrađivanje sportaša,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca,
 • provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
 • funkcioniranje sustava sporta,
 • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
 • posebni programi mladih selekcija.

Cilj donošenja Programa?

Ciljevi koje se želi postići sufinanciranjem javnih potreba u sportu Grada Rijeke su:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • ulaganje u razvoj sporta djece, mladeži i studenata,
 • poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
 • poticanje programa sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
 • poticanje programa stručnog rada u sportu.

Tko se može prijaviti?

Pravo podnošenja prijave programa imaju sportski klubovi i savezi, odnosno sve pravne ili fizičke osobe koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost, uz uvjet da imaju sjedište odnosno prebivalište Rijeci.

Kako se podnose prijave?

Predlagatelji programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti putem obrazaca koji se nalaze na internetskim stranicama Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez

Tko vrednuje podnesene prijedloge programa?

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu donosi Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” te ga podnosi na naknadnu suglasnost gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke na usvajanje.

Tko osigurava financijska sredstva?

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2020. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu. Visinu iznosa sredstava za financiranje Programa javnih potreba u sportu u tekućoj godini određuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

Program javnih potreba u sportu, prilikom donošenja proračuna, usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke.