Gradsko vijeće usvojilo je Iizvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011 te Odluku o socijalnoj skrbi. Nagrade grada Rijeke za životno djelo bit će dodijeljene prof. dr. sc. fra Emanuelu Hošku i akademiku Danielu Rukavini.

Nagrade Grada Rijeke

Nagrade grada Rijeke za životno djelo bit će dodijeljene prof. dr. sc. fra Emanuelu Hošku za znanstveni rad, izniman doprinos promicanju trsatske sakralne baštine te osobno svjedočanstvo kulturi dijaloga, kao i akademiku Danielu Rukavini, professoru emeritusu za sveukupan doprinos razvoju Sveučilišta i izgradnji Kampusa, znanstvene domete te stvaranje međunarodno prepoznatljive znanstvene škole.

Predsjednica Gradskog vijeća, Dorotea Pešić Bukovac kazala je da će, uz navedene, biti dodijeljeno i devet godišnjih Nagrada Grada Rijeke u 2012. Za značajan doprinos unapređenju znanosti i znanstvene infrastrukture tu će nagradu dobiti prof.dr.sc. Nevenka Ožanić, dipl. ing. građ; Dražen Mikulić za svekoliku glumačku djelatnost u 2010. i 2011. godini, a osobito za vrhunsku kreaciju lika Gonskea u predstavi Život lude; Mladen Urem za izniman doprinos međunarodnom predstavljanju hrvatske književnosti Janka Polića Kamova, te afirmaciju riječkog nakladništva; Svetozar Nilović za iznimna postignuća u organizaciji i umjetnikom vodstvu programa muzeja Peek & Poke; prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić, dr. med.za izniman struni i znanstveni doprinos unapređenju i promociji medicinskih znanosti,posebno endokrinologije i liječenju dijabetesa; prof.dr.sc. Jelena Roganović, dr. med.za primjenu holističkog pristupa u liječenju djece te povezivanje znanosti, kulture, zdravstva i neprofitnog sektora na dobrobit zajednice; prof.dr.sc. Oleg Petrović, dr.med.za izniman i prepoznatljiv doprinos razvoju riječkog rodilišta te za promicanje identiteta i kvalitete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dobitnik Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2012. godini je Streljački klub Lokomotiva za postignute rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima te uspješan tridesetogodišnji rad; Radovan Šoljaga, dr.med. za cjelokupni doprinos unapređenju odgoja i obrazovanja te promicanje i razvoj sportske kulture grada Rijeke.

Dobitnici Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” u 2012. godini su Zvonimir Brozić za izniman doprinos razvoju sporta osoba s invaliditetom u gradu Rijeci; Geodetski zavod Rijeka d.o.o. za 60 godina uspješnog poslovanja i promicanja geodetske struke u službi razvoja grada Rijeke i Republike Hrvatske; prim. Milan Blažević, dr.med. za vizionarstvo i pionirski poduhvat u razvoju privatnog zdravstva; Vladimir Bruketa za veliki doprinos očuvanju i promicanju kulturnog i povijesnog identiteta grada Rijeke; Rock sastav Uragani za izniman doprinos razvoju rijeke popularne glazbe, koji je pomogao snaženju suvremenog urbanog lica Rijeke i Mario Schiavato za doprinos književnosti na talijanskom jeziku, njegovanje autohtonog fiumanskog dijalekta i popularizaciju planinarenja.

Odluka o socijalnoj skrbi

29. sjednica Gradskog vijeća

Trenutno oko 18.500 Riječana koristi neku od 21 mjere iz Odluke o socijalnoj skrbi

Prihvaćena je i Odluka o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, i to u širem opsegu i većem iznosu u odnosu na Zakon. “Svrha ove Odluke je osiguranje pravednijeg pristupa prema onima kojima je pomoć potrebna. Trenutno oko 18.500 Riječana koristi neku od 21 mjere iz Odluke o socijalnoj skrbi, a njihov je broj povećan zbog opće gospodarske situacije. U prošloj godini je za realizaciju socijalnih programa utrošeno oko 36 milijuna, a kad se tomu doda još tri milijuna kuna kojim su komunalna društava oslobodila korisnike plaćanja svojih usluga, iznos doseže gotovo 39 milijuna kuna”, kazao je gradonačelnik. “Brojni dodaci koji se ostvaruju na prihode, kao primjerice invalidnine, dječji doplaci, različiti dodaci po osnovi mirovina i alimentacija više se ne ubrajaju u prihode pri utvrđivanju cenzusa. Pravo na socijalnu pomoć imat će i stranci sa prebivalištem u Rijeci, što dosad nije bio slučaj. Ne očekujemo smanjivanje broja korisnika, nego čak povećanje, zbog obuhvata stranaca i opće gospodarske situacije. Korekcija će biti i u subvencioniranju potrošnje električne energije, ali o tome će se govoriti na jednom od kolegija“, kazao je gradonačelnik .

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu

Vijećnici su nakon dvosatne rasprave usvojili Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2011. g. Razlozi zbog kojih je proračun ostvaren u manjem iznosu od predviđenog su nulti rast BDP-a, manji prihodi od poreza na dohodak, porast nezaposlenih, smanjenje prihoda od poreza na promet nekretnina te pad aktivnosti u građevinarstvu. Grad Rijeka je u 2011.g. ostvario Proračun u visini od 769.409.677,17 kuna. Usprkos rebalansu te brojnim smanjenjima stavki, manjak prihoda proračuna iznosi 48.936.790,05 kuna i te su financijske obaveze, prebačene u 2012. g.
Unatoč manjim prihodima, kapitalna ulaganja u prethodnim godinama znatno su uvećala vrijednost imovine Grada. Planirani prihodi poslovanja, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, ostvareni su u gotovo 90%. Prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 86,6% plana. “Nastojali smo koliko je moguće držati rashode pod kontrolom, ali neke od stavki nismo mogli bitno reducirati. Ono što nismo željeli dirati su rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i ostale korisnike, jer smo to već smanjivali u dva navrata. Nismo željeli dirati ni subvencije, niti socijalni program, a neke smo programe i projekte, za koje smo ocijenili da nisu toliko presudni, odgodili, ali smo unatoč tomu ostvarili deficit od 49 mil kuna”, kazao je gradonačelnik. Tomu je dodao da je na ukupno izvršenje proračuna bitno utjecao zastoj u realizaciji sanacije deponija Viševac, odnosno izgradnje prve faze Marišćine, što se rasteglo radi izmjene građevinske dozvole i radi izdavanja dodatnih dozvola. To je pak utjecalo na izvršenje proračuna u iznosu od 30 milijuna kuna koji nisu prikaz u izvršenju za 2011., nego će biti prikazani u izvješću za 2012.

U ime Kluba HDZ-a Tomislava Zečević Pedić je kazala kako je gradonačelniku uvijek netko drugi kriv. “Prije je to bila HDZ-ova vlada, a sad će se izgovori mijenjati, jer je na vlasti koalicija. Pravo stanje koje se očitava iz izvještaja je da smo u planiranju onog što smo trebali ostvariti fulali za 166 milijuna kuna, i za to, naravno, nitko neće odgovarati”, upozorila je Zečević Pedić.

Dinko Beaković u ime Kluba PGS-a gradonačelniku je zamjerio što Izvješće ne sadrži ni jednu riječ samokritike, dodavši da treba tražiti rješenja, a ne alibije. Danko Švorinić (Lista za Rijeku) mišljenja je da građani Rijeke trebaju promjene jer “riječka sudbina” sve više liči Senju i Bakru. Predrag Blečić je kazao da nema vizije niti strategije razvoja te predložio da se o tome na jednoj od sjednica Gradskoj vijeća upriliči rasprava.

Vojko Obersnel

Usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu

Odgovarajući na kritike gradonačelnik Obersnel je kazao da ne razumije otkuda toliko negativne energije. “Svjedoci smo svega što se događalo u posljednjih pet godina. Funkcioniramo u okvirima u kojima je poduzetnička klima rezultat gospodarske klime u Hrvatskoj. Kriv sam što sam vjerovao podacima koje je sastavljalo ministarstvo financija i Vlada RH. Lokalna samouprava ne može planirati deficit, već se možemo zadužiti samo za kapitalne projekte. Ako imate prihode, morate ih raspodijeliti, jer su to javni novci i tako nalažu hrvatski zakoni. Na neke okolnosti ne možemo utjecati, ali se ne može reći da nismo pokušali, što smo pokazali na primjeru Istravina kojemu smo rekli, da ukoliko maknu proizvodnju iz Rijeke, na tom zemljištu neće moći nešto drugo napraviti. Zašto su Filipinci uložili toliki novac u luku ako je Rijeka besperspektivni grad? Nitko tko ima kapital tako ne razmišlja. Trebamo se pitati gdje su potrošeni novci od projekta Rijeka Gateway, zašto nije izgrađena cesta D-403, zašto se 8 godina nije radilo na restrukturiranju HŽ-a. Danas se u Zagreb vlakom putuje duže nego sam ja putovao kao student prije 30 godina. Sad nam se pruža prilika da ulaskom u EU ponovno ostvarimo razvoj. Hoćemo li to iskoristiti ili ne, ovisi samo o Rijeci. Bez sinergije sa državnom politikom toga nema”, kazao je gradonačelnik.

Urbanistički plan uređenja područja Pehlin

Vijeće je prihvatilo i konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Pehlin Njime su definirana nova područja javnih prostora, parkova te zaštićena područja. Promijenjene su pojedine namjene površina i uvedene nove koje nisu postojale, kojima je cilj povećati kvalitetu življenja na tom području. Izrada plana trajala dugo, jer su provedene dvije javne rasprave zbog brojnih primjedbi. Potrebe struke koliko je to bilo moguće usklađene su s potrebama građana. Važna intervencija napravljena je na planu prometne mreže, na koju je i bilo najviše primjedbi. Planom je između ostalog predviđeno uređenje centralnog trga kao i sadržaja za kulturu i sport, u zoni između Škole i Dječjeg vrtića te plinoopskrbna mreža.

Informacija o sudskom postupku između Grada Rijeke i PSC Lovorka d.d.

Informaciju o tijeku sudskog postupka između Grada Rijeke i PSC Lovorka d.d. vezano uz prostor bivšeg Omladinskog naselja Lovorka Kukanić podnio je gradonačelnik naglasivši kako su poduzete sve raspoložive mjere i postupci radi upisa prava vlasništva na tim nekretninama. Na žalost, na temelju pravomoćne sudske odluke, pravo vlasništva na nekretninama upisano je u korist PSC Lovorka d.d.
Grad je u trenutku dokidanja društvenog vlasništva pretpostavio da je riječ o narodnoj imovini odnosno općenarodnom dobru pa se u tom kontekstu upisao kao vlasnik cjelokupnog područja na kojem se nalazi naselje Lovorka, a to su učinile i neke privatne osobe, jedna tvrtka i Fond za privatizaciju. Još 1994, odmah nakon završetka procesa tranzicije, PSC Lovorka je pokrenuo tužbu protiv Grada i nekoliko privatnih osoba i tvrtki, tumačeći da su legalno stekli u posjed cijelo područje. Općinski sud u Rijeci je 2006. g. utvrdio da je zemljište vlasništvo Lovorke. Grad je pokrenuo žalbeni postupak pred Županijskim sudom, koji je 2009. potvrdio presudu Općinskog suda. “S presudama se ne moramo slagati, ali ih moramo poštivati. Jedino što nam preostaje je mogućnost revizije cijelog postupka pred Vrhovnim sudom koja je u tijeku. Grad Rijeka je da bi se maksimalno zaštitio, na sve zemljišne izvatke upisao napomenu da se o tom predmetu vodi postupak pred sudom. Tvrdnje da je bilo dogovora, nečasnih i kriminalnih radnji ne stoje. Iz cijelog materijala jasno da je PC Lovorka stekla vlasništvo na temelju pravomoćne sudske presude, s kojom se mi nismo mirili nego tražili reviziju.”, rekao je Obersnel.

Željko Glavan (HSLS) – je ustvrdio da nije baš sve išlo tako jer istekom privremenog korištenja prostora nitko nije uložio prigovor, da pravo korištenja ne pređe u vlasništvo, pa smatra da Vrhovni sud neće preinačiti presudu, dok je Predrag Blečić (Lista za Rijeku) iznošenje ove informacije ocijenio nepotrebnim te zaključio da se radi o principu “Tko je jamio, jamio je”, na riječki način. Vijećnik Bogdanić je pak kazao da je on imenom i prezimenom prozvao ljude koji su preuzeli Lovorku, a imali su moć i potporu. Po njemu krivi su Franolić, Vrhovnik i jer su prevarili i pokrali.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio da je njegova intencija bila da Vijeću predoči sve informacije. „Teško ćete me uvjeriti da su ti ljudi to mogli napraviti bez suglasnosti Fonda za privatizaciju kojim nije upravljao nitko iz Rijeke i lijeve političke opcije. Grad je s pravne strane poduzeo sve da zaštiti svoju imovinu. Ne shvaćam kako se može očekivati sudska zaštita, ako se ne poštuje sudska presuda. To je institucija koja određuje razliku između pravog i krivog. Znam da vi kao vijećnici ne možete kazneno odgovarati za izgovorenu riječ, ali ovako ne možemo razgovarati”, kazao je gradonačelnik.

Trg riječkih olimpijaca

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog da se trg ispred novoizgrađenog Centra Zamet nazove Trg riječkih olimpijaca. Protiv ove odluke bila je jedino vijećnica Tomislava Zečević Pedić.

Natječaj za prodaju zemljišta unutar područja “Benčić”

Gradsko vijeće dalo je suglasnost da se odobri prodaja zemljišta zagrebačkoj tvrtci STRAUSS & PARTNER Development d.o.o. namijenjenog izgradnji hotela s podzemnom garažom s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 3.276,12 kn/m2 odnosno za 2.135 m2 ukupno 7.584.207,11 kuna.

Prihvaćen je i program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2012. godinu te prijedlog za razrješenje dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke. U Kulturnom vijeću za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost dužnosti člana razriješen je Olja Dešić, u Kulturnom vijeću za audiovizualnu djelatnost Zvonimir Dobrović i dr.sc. Nenad Fanuko, u Kulturnom vijeću za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Branko Franceschi, Branka Arh i Nemanja Cvijanović, u Kulturnom vijeću za nove medijske kulture Damir Martinović, u Kulturnom vijeću za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara dr.sc. Marijan Bradanović, dr.sc. Marina Vicelja-Matijašić i mr. sc. Ira Rechner –Šustar.

Skip to content