Odjel gradske uprave za financije obavještava pravne i fizičke osobe da je u skladu s priopćenjem Gradonačelnika Grada Rijeke o poduzetim mjerama kako bi se ublažile posljedice izazvane pandemijom COVID-a 19 i mjerama Vlade Republike Hrvatske kojima je omogućena odgoda roka za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor do 31.kolovoza 2020. godine uz mogućnost odgode na dodatna tri mjeseca ako se takve okolnosti nastave, o čemu će se pravodobno obavijestiti porezne obveznike.

Tko su obveznici prijave?

Obveznici prijave su vlasnici kuća za odmor na području Grada Rijeke. Za nepodnošenje prijava predviđene su novčane kazne.

Što se smatra kućom za odmor?

Kućom za odmor pak smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski, u to se ne ubrajaju gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Do kada se može i kako dostaviti prijava?

Porezni obveznici prijavu i potrebne podatke u svrhu razreza poreza na kuće za odmor za 2020. godinu mogu dostaviti do 31. kolovoza.2020.godine.

Grad Rijeka omogućio je i online prijave putem online obrasca koji se može poslati putem informacijskog servisa ili elektronički potpisati i poslati putem e- maila:  gradski.porezi@rijeka.hr. 
Dostupan je također i PDF obrazac: Prijava poreza na kuće za odmor .

Što ako ne podnesete prijavu?

Temeljem Zakona o porezima, za nepodnošenje prijave s podacima koji su nužni za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne u iznosu od 2.000,00 kn do 25.000,00 kn.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Za sve upite o gradskim porezima obratite se na brojeve telefona:(051) 209 674; 209 982; 209 611 ili putem e-maila: gradski.porezi@rijeka.hr.